Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

You Tube kanál ECAV s vami

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má svoj nový You Tube kanál. Budeme sa snažiť plniť ho plnohodnotným obsahom a hlavne Božím Slovom. Príjemné sledovanie.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 26.6.2019

viac

Vzácna návšteva z Tanzánie

Dňa 24.6.2019 privítali na generálnom biskupskom úrade vzácneho hosťa z Tanzánie. Biskup Alex Gehaz Malasusa, biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Tanzánii (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) v rámci svojej viac-dňovej návštevy na Slovensku, prišiel pozdraviť aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.6.2019

viac

Biskup VD sa stretol s riaditeľom Hoffnung fur Osteuropa

18. – 19. júna 2019 prijal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol hosťa z partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Pétura Thorsteinssona.

 

Samuel Miško | 25.6.2019

viac

Biskup Sabol na službách Božích v Kremnici

V nedeľu 23. júna 2019 biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol kázal na službách Božích Kremnici - pri pietnej spomienke na popravu Ďurka Langsfelda.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu  | 25.6.2019

viac

Zborový deň ECAV Záriečie

Čo najviac ničí vzťahy? To bola otázka, nad ktorou sme spoločne premýšľali na Službách Božích v nedeľu 23. júna 2019.  Odpoveď sme hľadali v Božom slove, v živote rodiny, ktorá bola tak trochu problémová, v rodine Izáka a Rebeky, tak ako o nej hovorí 1. kniha Mojžišova 27:41-45.

 

Tatiana Eštoková, CZ Záriečie | 25.6.2019

viac

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD | 24.6.2019

viac

V Třinci pripravili Evanjelický deň s heslom "Vďačnosť za slobodu"

Tohtoročný evanjelický deň Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. sa konal v Třinci pri príležitosti 120 narodenín miestneho kostola a zboru. Služby Božie 23.6.2019 navštívilo množstvo veriacich, ktorí si užili aj popoludňajší sprievodný program.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 24.6.2019

viac

V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23.6.2019) sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Po úvodnom privítaní miestnym br. diakonom Martinom Dudášom prítomných pozdravil aj starosta obce Július Rusnák. Celé stretnutie bolo venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája tohto roku pripomenuli.

 

Mgr. Rado Gdovin, senior GES | 24.6.2019

viac

Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Už po šiesty krát sa konali v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave Misijné Bohoslužby, ktoré mal tento rok v réžií CZ Turá Lúka. V chráme Božej prírody sa za amfiteátrom, v mestečku MY-A-VY, zišlo viac ako sto ľudí, postupne sa pridávali aj ďalší okoloidúci.

 

M. Cambel, kantor CZ Myjava | 24.6.2019

viac

Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ Štítnik | 22.6.2019

viac

Na dištriktuálnom dni budú hľadať "Skrytý poklad"

Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 25.6.2019

viac

Program generálneho biskupa Ivana Eľka v 26. týždni

Prinášame vám aktuálny program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na 26. týždeň.

 

Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 24.6.2019

viac

Smutočné oznámenie o úmrtí farára Kazimíra Suchaneka

Brat Suchanek bol zborovým kaplánom v Bratislave od 19. júla 1958 do 31. marca 1959. V mene celej ECAV na Slovensku vyslovujeme pozostalej rodine úprimnú sústrasť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše. Mt 11,29

 

Predsedníctvo ECAV | 22.6.2019

viac

Zvonkohra Košariská - Priepasné a Komorný orchester ZOE Vás pozývajú na spoločný koncert

21. júna o 18:00 sa vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave uskutoční spoločný koncert Zvonkohry Košariská - Priepasné a Komorného orchestra ZOE.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka CZ ECAV Košariská - Priepasné | 21.6.2019

viac

Nová webová stránka

Z dôvodu prípravy novej webovej stránky ECAV, budú všetky zmeny v adresári evidované s oneskorením a uverejňované už na novej stránke. Za trpezlivosť a porozumenie vám ďakujeme.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 18.6.2019

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR, 19.6.2019 o 16:00

V stredu, dňa 19. júna 2019 o 16.00 h sa budú konať evanjelické Služby Božie v kaplnke na Úrade vlády, Námestie slobody 1 v Bratislave. Vykoná ich npor. Milan Bartko, policajný duchovný Úradu EPS MV SR. Srdečne pozývame. Prosím, nezabudnite si vziať občiansky preukaz.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 17.6.2019

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke

V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka s tým, že dostal tip z prostredia Reformaty spol. s.r.o.

 

Predsedníctvo ECAV | 14.6.2019

viac

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v júni 2019

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 01. 05. 2019 – do 12. 06. 2018. Z dôvodu preklápania informácií na novú webovú stránku, budú zmeny evidované s oneskorením už na novej. Za trpezlivosť a porozumenie ďakujeme.

 

Iveta Potočná, personálne oddelenie | 13.6.2019

viac

Pozývame na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia pozývajú vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách na ďalší pracovný seminár. Uskutoční sa 24.-25. júna 2019 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 13.6.2019

viac

Dobre vidieť na Misijných dňoch VD

Registrácia na tohtoročné Misijné dni (29.8. - 1.9.2019, Hotel Sorea Ľubovnianské kúpele) je spustená. Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno - spoločenský program. Ústredná téma 'Dobre vidieť', poukáže na dôležitosť očí v správnom videní sveta, problémov aj pohľadu na seba samých. Kráľ Dávid sa na niekoľko dní stane centrom duchovnej pozornosti.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 11.6.2019

viac

Hľadajú dobrovoľníkov na biblický tábor

Vo Veľkom Slavkove pripravujú v termíne 21.- 26. 07. 2019. biblický tábor pre 30-40 detí z Maďarska, ktoré študujú na slovenských školách. Tábor organizuje Celoštátna Slovenská Samospráva / CSS.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 11.6.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart