info

V rubrike OZNAMY A PRÍHOVORY nájdete tieto časti:

Stanoviská a reakcie – stanoviská a vyhlásenia Zboru biskupov ECAV na Slovensku, Predsedníctva ECAV na Slovensku a Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ako aj reakcie na aktuálne problémy

Pastierske listy, duchovné zamyslenia – pastierske listy Zboru biskupov ECAV na Slovensku, príhovory a úvahy na duchovné témy

Úradné oznamy - oznamy a informácie pre cirkevné zbory z Generálneho biskupského úradu a dištriktuálnych úradov ECAV na Slovensku

Dokumenty a tlačivá - rubrika obsahuje základné dokumenty ECAV na Slovensku, ako aj formuláre, ktoré si môžete stiahnuť pre potreby cirkevného zboru

Všeobecné oznamy – informácie o podujatiach, na ktoré Vás chceme upozorniť, aktuálne oznamy z cirkevných zborov, pozvánky a pod.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart