Pozývame na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia pozývajú vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách na ďalší pracovný seminár. Uskutoční sa 24.-25. júna 2019 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Tentokrát budú hlavnou témou stretnutia poruchy správania a učenia. Hovoriť bude psychologička Mgr. Zuzana Dubovcová z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.
Príprava a obsah časovo-tematických plánov pre žiakov prvého stupňa základných škôl k učebniciam, bude témou prednášok sestry PaedDr. Ingrid Peťkovskej, autorky učebníc náboženskej výchovy pre 1. stupeň. Zároveň bude prezentovať metodické príručky k týmto učebniciam a metodiku učenia.
Sestra Mgr. Dana Naďová predstaví metodickú prácu na hodinách náboženskej výchovy na 2. stupni základných škôl.
Daniela Masarik bude vo svojej prednáške hovoriť o metódach učenia, prehľad s charakteristikou metód a praktickými ukážkami, ako ktorú metódu použiť na hodine náboženskej výchovy.

Pracovný seminár začne 24. 6. (pondelok) o 11:00 hod. prezentáciou a obedom. Končiť bude 25. 6. (utorok) obedom. Podujatie sa uskutoční vďaka finančnej podpore Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku, účastníci budú mať hradenú stravu a ubytovanie. Cestovné si hradia účastníci seminára. Prihlásiť sa môžete do 20. 6. 2019 na skoly@ecav.sk, tel.: 0918828009

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 13.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart