Program generálneho biskupa Ivana Eľka v 26. týždni

Prinášame vám aktuálny program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na 26. týždeň.

Pondelok 24.6.2019
9.00 Bratislava – Generálny biskupský úrad – stretnutie so Sonke Frost, evanjelický senior z Rakúska spolupracujúci s GBÚ
10.00 Pracovná porada v Úrade Ekumenickej rady cirkví
11.00 Bratislava – Generálny biskupský úrad – prijatie biskupa Malasusa z Tanzánie
15.00 Bratislava – Generálny biskupský úrad – stretnutie s reverendom Dušanom Tóthom z Kanady

Utorok 25.6.2019
13.00 Stretnutie s dozorcom Medzinárodného cirkevného zboru v Bratislava (Bratislava International Church) Jake-om Slegersom

Streda 26.6.2019
9.30 Bratislava – Justičný palác – zúčastní sa vizitácie ekumenickej pastoračnej služby generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló (zastúpi ho kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok) v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Ide o duchovných Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR.

Štvrtok 27.6.2019
10.00 Bratislava – Aula Univerzity Komenského – účasť na oslavách 100. výročia Univerzity Komenského
18.00 Bratislava – Slovenská filharmónia – koncert pri príležitosti osláv 100. výročia Univerzity Komenského

Piatok 28.6.2019
9.30 Liptovský Mikuláš – Malá zasadačka Mestského úradu – valné zhromaždenie vydavateľstva Tranoscius a. s.

Nedeľa 30.04.2019
8.30 Sliezsko, Bystřice – Luterská evangelická církev – kázeň na službách Božích počas Dňa cirkvi (http://www.lecav.cz/)

Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 24.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart