Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke

V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka s tým, že dostal tip z prostredia Reformaty spol. s.r.o.

Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti sa uzatvárajú výstupy komisie, ktorá sa zaoberá z poverenia Synody ECAV touto spoločnosťou, vedenie ECAV sa nechcelo k tejto téme vyjadrovať. Napokon redaktor poslal generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi otázky, zamerané na Asociáciu slobodných zborov ECAV na Slovensku. Avšak pri natáčaní rozhovoru mu redaktor položil len otázky zamerané na Reformatu spol. s.r.o. Vzhľadom na odvysielaný charakter reportáže sa domnievame, že jej spracovanie nebolo objektívne, ani profesionálne. Charakter otázok, komentárov Juraja Mravca v relácii Reportéri, ako aj obrazové spracovanie vnímame ako tendenčné, neobjektívne, neprofesionálne. V reportáži dostali priestor reprezentanti Asociácie slobodných zborov ECAV a zároveň predstavitelia Tranoscia, a.s. – Jaroslav Mervart a Ľubomír Turčan, ktorí neuznávajú súčasné vedenie cirkvi a riadne zvolené orgány cirkvi. Zároveň sa svojimi vyjadreniami prezentoval Imrich Lukáč, bývalý generálny dozorca ECAV, ktorý dlhodobo svojimi vyjadreniami v kontexte Reformata spol. s.r.o. kriminalizuje dotknuté osoby, ale aj traumatizuje celú evanjelickú verejnosť. Reportáž vyznela ako účelová objednávka bývalých predstaviteľov cirkvi.
Mrzí nás, že tejto témy sa ujala verejnoprávna televízia, a to týmto spôsobom.

Predsedníctvo ECAV | 14.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart