2018
Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam
Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole
Modlitebný týždeň
Scénka: Dar
Scénka: Dary od hviezdy

2017
Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam – Tri SOLA
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2017
Hostinský Joel - scénka
Misijná nedeľa - 7. január 2018

2016
Adventné zamyslenia 2016 na adventné večierne
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2016
Scénka Jany Nagajovej: Vianoce v úli
Misijná nedeľa - 8. január 2017 – 1. nedeľa po Zjavení

2015
Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam na tému „Ján Krstiteľ“
Adventný modlitebný týždeň na tému „Medzi zasľúbením a naplnením“
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2015
Scénka: Stromčeky pri jasliach
Misijná nedeľa 10. januára 2016

2014
Návrh tém k adventným stredtýždnovým veciernam
Adventný modlitebný týžden 2014
Domáce služby Božie pri štedrovecernom stole 2014
Pohania pred králom – scénka
Zvonkohra – básen
Misijná nedela – 11. januára 2015

2013
Adventný modlitebný týždeň
Témy k adventným stredtýždňovým večierňam
Domáce služby Božie na Štedrý večer
Vianočné básne: Betlehemské svetlá
Scénka pre deti: Obuvník Martin
Misijná nedeľa

2012
Témy k adventným stredtýždňovým večierňam
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2012
Hotel Hviezda
Modlitebný týždeň
Narodil sa Kristus Pán
Misijná nedeľa

2007
Sprievodný list
Adventný modlitebný týžďdeň
Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam
Scénka: Vianoce
Báseň: Vianočné zvony
Báseň: Zatvorené


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart