< | 1 2>

Reakcia na článok „KANDIDÁT“

Uverejňujeme reakciu na článok, ktorý bol uverejnený v Reformačných listoch č....

 

Mgr. Štefan Sabol, konateľ, Reformata, s. r. o. | 30.6.2018

viac

Stav nehnuteľností ECAV na Slovensku

v rubrike Reportáže Vám prinášame príspevok o stave niektorých nehnuteľností ECAV na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.6.2018

viac

Financovanie Elektronického informačného systému

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2017 prijalo vo vzťahu k financovaniu EIS okrem iného dve uznesenia, ktorými sa obrátilo na cirkevné zbory, aby formou milodaru pomohli zabezpečiť prefinancovanie vývoja softwaru a odvodom príspevku vo výške 0,08 €/na člena cirkevného zboru zabezpečili zdroje pre implementáciu a prevádzku EIS. Keďže viaceré predsedníctva po prerokovaní v zborových presbyterstvách sa na nás obrátili so žiadosťou o...

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 4.5.2018

viac

Synoda môže všetko?

Stalo sa, že sme mohli počuť názor: Synoda môže všetko. Ako je to naozaj?

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Od konfliktu k jednote

Na Rádiu Slovensko 2. novembra 2016 v publicistickej relácii K veci sa doc. Ondrej Prostredník vyjadroval v súvislosti so stretnutím v Lunde.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 24.11.2016

viac

Ako to bolo naozaj v spore so sestrou farárkou?

Brat Daniel Mišina vo svojom vyjadrení šírenom na internetových sieťach píše o spore so sestrou farárkou Zaťkovou. A pointa celej jeho „analýzy“ je schovaná v závere, v ktorom konštatuje, že generálny biskup sústavne klame od prvej synody doteraz.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 7.6.2016

viac

Ako je s pravdou a nepravdou o generálnom hospodárskom výbore

...........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.9.2014

viac

Ako je to so Správou Predsedníctva ECAV a kompetenciami predsedníctva

......................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 11.8.2014

viac

Ako to bolo s vystúpením riaditeľa GBÚ na synode

......................

 

Dušan Vagaský, člen Synody ECAV s poradným hlasom | 8.8.2014

viac

Ako to bolo odvedením čiastky 48-tisíc € na účet GBÚ z Reformaty

.........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 7.8.2014

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart