Objednávky, faktúry

Účel: Vydanie zborníka: Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ
10. 7. 2017 objednávka
12. 10. 2017 faktúraGrafické spracovanie:Ladislav Menyhart