< | 1 | >

Oslobodenie od zlých síl

Materiál bol pripravený a schválený Vieroučným výborom ECAV na Slovensku, odporučený Zborom biskupov ECAV na Slovensku ako úprava Zboru biskupov ECAV na Slovensku pre duchovných ECAV na Slovensku a rozoslaný do všetkých CZ ECAV na Slovensku.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 23.10.2018

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart