Materské školy

1. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave,
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka;
02/63 81 28 23, basnarovaa@centrum.sk, www.emsbratislava.sk,
PhDr. Anna Bašnárová – riaditeľka

2. Evanjelická materská škola v Košiciach,
Muškátová 7, 040 11 Košice;
055/622 02 47, 0911 900 870, msevanke@gmail.com, www.ms-muskatova.sk,
Alena Durbáková – riaditeľka

3. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave,
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava;
058/732 98 72, 0915 935 795, ecms@ecav-rv.sk, www.ecav-rv.sk,
Denisa Zubrická – poverená riaditeľka

4. Cirkevná materská škola Betlehem vo Svätom Jure,
Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur;
02/44 97 07 68, cmssvatyjur@gmail.com,
Mgr. Andrea Besedová – zastupujúca riaditeľka

5. Materská škola pri Evanjelickej základnej škole v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

6. Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

7. Evanjelická materská škola v Spišskej Novej Vsi,
Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves;
0948 015 339, msevasnv@gmail.com,
Božena Kleinová – poverená riaditeľka

8. Evanjelická materská škola vo Švábovciach,
059 12 Švábovce 86;
052/779 33 77, 052/381 08 29, ems.svabovce@gmail.com; www.ecavskola.estranky.sk,
Mgr. Žaneta Filičková − poverená riaditeľka

9. Evanjelická materská škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin)

10. Evanjelická materská škola „Sovičky“ v Košiciach,
Exnárova 10, 040 01 Košice;
0902 753 400, 0907 255 750, ezskosice@gmail.com, www.ecavskola.estranky.sk,
Zuzana Martonová − riaditeľka

11. Evanjelická materská škola v Žiline,
Lichardova 24, 010 01 Žilina;
0918 828 043, emszilina@emszilina.sk, www.emszilina.sk,
PaedDr. Bc. Katarína Kutlíková – riaditeľka

12. Cirkevná materská škola v Liptovskom Hrádku,
Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok;
0918 828 184, cmskorab@gmail.com,
Bc. Zuzana Martinková − poverená riaditeľka

13. Evanjelická materská škola Magdalénka
Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš;
0901 717 141, magdalenka@ecavlos.sk, Alena Hybenová – riaditeľka


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart