< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 18.6.2019

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 13.6.2019

viac

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií sa stali obľúbeným podujatím našich evanjelických škôl. Žiaci so svojimi pedagógmi z našich siedmich gymnázií sa stretli na ďalšom, už štvrtom ročníku súťaže. Súťaže sa konali v dňoch 6. – 7. júna 2019 v telocvičniach a na ihriskách v Tisovci za prítomnosti profesionálnych rozhodcov. Žiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií súťaže v disciplínach: futsal, florbal, volejbal, tenis a crossfit.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie | 13.6.2019

viac

Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 21.5.2019

viac

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 16.5.2019

viac

Výberové konania na miesto učiteľa/ky v ESŠ Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Chémia - Fyzika s nástupom od 01.09.2019. Viac informácií na https://esspo.sk/sites/default/files/prilohy/evanjelicke_kolegialne_gymnazium_a_evanjelicka_zakladna_skola_v_presove_hlada_ucitelov_mat-che-fyz.pdf

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 15.5.2019

viac

Oznam o konaní výberového konania

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombináciách Anglický jazyk – Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2019.

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 29.4.2019

viac

Vrcholia oslavy 25.výročia vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 si Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského pripomína 25. výročie vzniku. Ide o známu cirkevnú školu so silným ekumenickým rozmerom poskytujúcu kvalitné bilingválne slovensko – anglické vzdelanie v osemročnom a päťročnom programe.

 

Ing. Jozef Krištan, riaditeľ, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského Košice | 24.4.2019

viac

6. školská konferencia ECAV

Školský výbor ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 4.-5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v Poprade 6. školskú konferenciu. Program konferencie pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 15.4.2019

viac

6. školská konferencia ECAV

V dňoch 4.-5. apríla 2019 sa v hoteli Satel v Poprade uskutoční 6. školská konferencia ECAV na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete.“ Prednášať budú prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD., Mgr. Lýdia Naďová a PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 8.3.2019

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart