info

V rubrike KALENDÁRIUM nájdete prehľad aktuálnych podujatí v ECAV na Slovensku, ako aj historických udalostí v danom mesiaci;
ďalej tu uverejňujeme prehľad náboženského vysielania RTVS (Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie), ako aj prehľad evanjelických služieb Božích vysielaných v SRo a STV.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart