Kalendárium historických udalostí a výročí

Zdroj: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2014, s. 162 − 221. Vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Tranovského 1, Liptovský Mikuláš, v roku 2013.
Historický kalendár zostavil Dr. Karol Dzuriak, historik, Liptovské múzeum v Ružomberku.
Uverejnené so súhlasom majiteľa autorských práv.

ROK 2014

DECEMBER 2014

NOVEMBER 2014

OKTÓBER 2014

SEPTEMBER 2014

AUGUST 2014

JÚL 2014

JÚN 2014

MÁJ 2014

APRÍL 2014

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

JANUÁR 2014


ROK 2013

DECEMBER 2013

NOVEMBER 2013

OKTÓBER 2013

SEPTEMBER 2013

AUGUST 2013

JÚL 2013

JÚN 2013

MÁJ 2013

APRÍL 2013

MAREC 2013

FEBRUÁR 2013

JANUÁR 2013


ROK 2012

DECEMBER 2012

NOVEMBER 2012

OKTÓBER 2012

SEPTEMBER 2012

AUGUST 2012

JÚL 2012

MÁJ 2012

APRÍL 2012

MAREC 2012

FEBRUÁR 2012

JANUÁR 2012

DECEMBER 2011

5. 12. 1836 - narodil sa v Liptovskom Mikuláši pedagóg, publicista Ján Pravdoľub Bella (175. výročie)

8. 12. 1921 - zomrel v Hybiach právnik, prvý dozorca VD ECAV Ján Ružiak (90. výročie)

14. 12. 1861 - narodil sa v Hodruši pedagóg, zberateľ ľudových piesní, zbormajster, publicista Adam Ján Grôner, pseudonym Málinský (150. výročie)

14. 12. 1921 - narodil sa v Závažnej Porube evanjelický farár, bibliograf Ján Agnet (90. výročie)

16. 12. 1966 - zomrela v Martine učiteľka, prekladateľka, literárna historička a kritička Želmíra Zuriaňová (45. výročie)

17. 12. 1921 - narodil sa v Liptovskom Jáne evanjelický farár, biskup VD, náboženský spisovateľ Július Filo st. (90. výročie)

22. 12. 1891 - narodil sa v Istebnom farár-katechét, autor učebníc, publicista, zakladateľ slovenskej diakonie Michal Madera (120. výročie)

23. 12. 1941 - zomrel v Prešove spisovateľ, prekladateľ, publicista, historik Belo Klein-Tesnoskalský (70. výročie)

24. 12. 1616 - zomrel v Bytči obranca evanjelickej cirkvi, oravský župan, palatín Juraj Turzo; pochovaný je na Oravskom hrade (395. výročie)

24. 12. 1856 - narodil sa v Dražkovciach právnik, cirkevný funkcionár, generálny dozorca cirkvi Ján Vanovič (155. výročie)

24. 12. 1886 - narodil sa v Martine evanjelický farár (v čase 1. svetovej vojny vojenský poľný farár), národný buditeľ Ivan Lilge (125. výročie)

25. 12. 1856 - narodil sa v Dolnom Kubíne evanjelický farár, generálny biskup, poslanec, redaktor, publicista, zakladateľ a predseda spolku Tranoscius Jur Janoška (155. výročie)

27. 12. 1936 - zomrela v Starej Turej spisovateľka, pracovníčka diakonie, autorka duchovných piesní Kristína Royová (75. výročie)

7. 12. 1921 - zomrel v Modre pedagóg, encyklopedista, prírodovedec, jazykovedec, prekladateľ, spisovateľ Ivan Branislav Zoch (90. výročie)

NOVEMBER 20114. 11. 1861 - narodila sa v Nižnej Slanej osvetová pracovníčka, publicistka, zberateľka ľudových krojov Marína Maliaková, rod. Ormisová (150. výročie)

8. 11. 1921 - zomrel v Dolnom Kubíne právnik, básnik Pavol Országh-Hviezdoslav (90. výročie)

16. 11. 1911 - zomrel v Senici evanjelický farár-senior, hymnológ, historik Ján Mocko, zakladateľ a člen výboru

18. 11. 1806 - narodil sa v Krupine evanjelický farár, autor duchovných piesní Karol Braxatoris (205. výročie)

18. 11. 1891 - narodil sa v Štrbe evanjelický farár, historik, publicista Ivan Križan (120. výročie)

20. 11. 1876 - narodil sa v Senici evanjelický farár-biskup, redaktor, publicista Dušan Fajnor (135. výročie)

23. 11. 1856 - narodil sa v Lazoch pod Makytou roľník, básnik Pavol Kokeš-Kýčerský (155. výročie)

27. 11. 1951 - zomrela v Lučenci spisovateľka, národná umelkyňa Božena Slančíková-Timrava (60. výročie)

29. 11. 1896 - narodila sa v Brne pracovníčka diakonie, spisovateľka Mária Rafajová (115. výročie)

OKTÓBER 2011

1. 10. 1871 - narodila sa v Starej Turej pracovníčka diakonie, prekladateľka Božena Chorvátová-Royová (140. výročie) 3. 10. 1931 - zomrel v Smrečanoch evanjelický farár, osvetový pracovník Pavol Rodoľub Čobrda (80. výročie)

5. 10. 1911 - narodil sa v Lubine evanjelický farár, básnik, prekladateľ Miloslav Slávik (100. výročie)

9. 10. 1816 - narodil sa v Pliešovciach učiteľ, básnik Benjamín Pravoslav Červenák (195. výročie)

10. 10. 1931 - zomrel v Bratislave evanjelický farár-senior, prekladateľ, vládny referent pre veci ev. cirkvi na Slovensku Ján Šimkovic (80. výročie)

14. 10. 1816 - narodil sa v Kochanovciach evanjelický farár-superintendent, poslanec uhorského parlamentu Gustáv Adolf Seberini (195. výročie)

19. 10. 1901 - narodil sa v Slanjom (Chorvátsko) spisovateľ Ľudo Ondrejov, vlastným menom Ľudovít Mistrík (110. výročie)

28. 10. 1896 - narodila sa v Martine historička, archivárka, prekladateľka Anna Horáková, rod. Gašparíková (115. výročie)

28. 10. 1991 - zomrel v Bratislave evanjelický farár-biskup, spisovateľ, prekladateľ Rudolf Koštial; pochovaný je vo Zvolene (20. výročie)

9. 10. 1816 - narodil sa v Pliešovciach učiteľ, básnik Benjamín Pravoslav Červenák (195. výročie)

10. 10. 1931 - zomrel v Bratislave evanjelický farár-senior, prekladateľ, vládny referent pre veci ev. cirkvi na Slovensku Ján Simkovic (80. výročie)

14. 10. 1816 - narodil sa v Kochanovciach evanjelický farár-superintendent, poslanec uhorského parlamentu Gustáv Adolf Seberini (195. výročie)

19. 10. 1901 - narodil sa v Slanjom (Chorvátsko) spisovateľ Ľudo Ondrejov, vlastným menom Ľudovít Mistrík (110. výročie)

28. 10. 1896 - narodila sa v Martine historička, archivárka, prekladateľka Anna Horáková, rod. Gašparíková (115. výročie)

28. 10. 1991 - zomrel v Bratislave evanjelický farár-biskup, spisovateľ, prekladateľ Rudolf Koštial; pochovaný je vo Zvolene (20. výročie)

SEPTEMBER 2011

5. 9. 1796 - narodil sa v Českom Brezové evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik Bohuslav Tablic (215. výročie)

8. 9. 1861 - narodila sa v Liptovskom Mikuláši učiteľka, poetka Adela Ballová (150. výročie)

15. 9. 1906 - narodil sa v Pohorelej evanjelický farár-senior, historik, správca študentského domova v Prešove Ján Ctibor Handzo (105. výročie)

17. 9. 1856 - narodil sa v Gôtovanoch bankový úradník, básnik a pesničkár, ochotnícky herec Jonáš Rudolf Guoth (155. výročie)

22. 9. 1811 - narodil sa v Rakši evanjelický farár, spisovateľ, jazykovedec, politik, autor duchovných piesní, predseda spolku Tatrín Michal Miloslav Hodža (200. výročie)

26. 9. 1811 - narodil sa v Ľubeli lekár, jazykovedec, včelár, ľudovýchovný pracovník, národný buditeľ, zakladateľ prvej slovenskej lekárskej spoločnosti Jonáš Bohumil Guoth (200. výročie)

29. 9. 1926 - zomrel v Revúcej evanjelický farár, historik, advokát, pedagóg Július Botto (85. výročie)

AUGUST 2011

3. 8. 1741 - narodil sa vo Vrádišti evanjelický farár, rektor, autor duchovných piesní, osvietenský vedec Michal Semian ( 270. výročie)

4. 8. 1926 - zomrela v Žiline publicistka, osvetová pracovníčka Klementína Ruppeldtová, rod. Augustínyová; matka biskupa Fedora Ruppeldta (85. výročie)

10. 8. 1856 - narodila sa v Dolnom Kubíne pracovníčka ženského hnutia Ilona (Helena) Országhová, rod. Nováková, dcéra evanjelického farára Samuela Nováka, manželka P. O. Hviezdoslava (155. výročie)

12. 8. 1966 - zomrela v Bratislave spisovateľka, prekladateľka Viera Szathmáryová-Vlčková (45. výročie)

14. 8. 1866 - zomrel v Turčianskych Tepliciach evanjelický farár, patentálny superintendent, profesor, autor duchovných piesní, podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány (145. výročie); narodil sa v Brezne 16. 11. 1806 (205. výročie)

15. 8. 1836 - narodil sa v Partizánskej Ľupči-Magurke pedagóg, autor učebníc, publicista Gustáv Kordoš (175. výročie)

17. 8.1916 - zomrel v Martine spisovateľ, redaktor, literárny kritik Svetozár Hurban Vajanský (95. výročie)

20. 8. 1651 - zomrel v Brezne evanjelický farár, rektor, superintendent Gregor Láni (Rehor Lány); vysvätil 144 ev. a. v. farárov (360. výročie)

24. 8. 1856 - narodil sa v Slovenskej Ľupči jazykovedec Samuel Cambel (Czambel) (155. výročie)

26. 8. 1901 - narodil sa v Štrbe evanjelický farár, básnik, redaktor, autor duchovných piesní, predseda Zväzu evanjelickej mládeže Pavol Tomko (110. výročie)

31. 8. 1621 - zomrel v Bojniciach evanjelický farár, superintendent, rektor - dekan, zakladateľ homiletickej literatúry Izák Abrahamides (Hrochotský, Hrochotius, Abrahamffy) (390. výročie)

JÚL 2011

2. 7. 1871 - narodila sa v Liptovskom Mikuláši učiteľka, zakladateľka diakonie, národná a kultúrna pracovníčka Mária Uličná (140. výročie)

4. 7. 1976 - zomrel vo Važci pedagóg, spisovateľ Štefan Rysuľa (35. výročie)

3. 7. 1746 - zomrel v Štítniku dolnokubínsky rodák, evanjelický farár, superintendent, náboženský spisovateľ Juraj Ambrózí (265. výročie)

5. 7. 1931 - zomrel v Martine pedagóg, redaktor, publicista Emil Jesenský (80. výročie)

9. 7. 1681 - zomrel v Hamburgu evanjelický farár, básnik Ján Hadík ml. (330. výročie); narodil sa v roku 1631 v Trenčíne (380. výročie)

12. 7. 1876 - narodil sa v Lukovištiach básnik Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (135. výročie)

12. 7. 1931 - zomrel švédsky arcibiskup Natan Soederblom, ktorý udelil biskupské apoštolské požehnanie biskupovi Dr. Jurovi Janoškovi (80. výročie)

14. 7. 1891 - narodila sa v Jaseňovej zakladateľka slovenskej diakonie, osvetová pracovníčka, organistka, speváčka Oľga Albiniová-Janošková (120. výročie)

15. 7. 1871 - zomrel v Brezne evanjelický farár, spisovateľ, dramatik Ján Chalúpka (140. výročie); narodil sa 28. 10. 1791 v Hornej Mičinej (220. výročie)

15. 7. 1876 - zomrel v Budapešti cechový majster - kožušník, národný a osvetový pracovných Jozef Pravoslav Bella (135. výročie)

19. 7. 1856 - narodil sa v Sučanoch evanjelický farár-senior, redaktor, publicista Ján Miloslav Hodža (155. výročie); zomrel v Modre 7. 5. 1941 (70. výročie)

22. 7. 1956 - zomrel v Liptovskom Mikuláši evanjelický farár-senior, redaktor, publicista, správca a predseda Tranoscia Ľudovít Štefan Šenšel (55. výročie)

24. 7. 1471 - zomrel neochvejný nasledovník Kristov Tomáš Kempenský (540. výročie)

27. 7. 1851 - zomrel v Uhrovci pedagóg, organista Samuel Štúr, otec Ľudovíta, Karola a Samuela ml. (160. výročie)

JÚN 2011

1. 6. 1596 − narodil sa v Kvačanoch evanjelický farár, pedagóg, rektor, filozof Ján Duchoň (415. výročie)

1. 6. 1871 − narodil sa v Dolných Rosičkách českobratský teologický profesor František Žilka (140. výročie)

1. 6. 1886 − narodil sa v Liptovskom Mikuláši evanjelický farár, biskup ZD, spisovateľ, prekladateľ, literárny historik, politik Fedor Fridrich Ruppeldt (125. výročie)

3. 6. 1826 − narodil sa v Senici básnik, spisovateľ, národný pracovník Viliam Pauliny-Tóth (185. výročie)

6. 6. 1861 − v Martine sa konalo zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum slovenského národa (150. výročie)

10. 6. 1681 − zomrel v Lowiczene (Poľsko) evanjelický farár-senior, rektor, spisovateľ, vyhnanec pre vieru Izaiáš Pilárik (330. výročie)

16. 6. 1871 − zomrel v Martine spisovateľ, pedagóg, ochotnícky herec Ján Kalinčiak (140. výročie)

21. 6. 1621 − bol v Prahe popravený lekár, chirurg, anatóm Ján Jesenský – Jessenius (390. výročie); narodil sa vo Wroclawe 27. 12. 1566 (445. výročie)

24. 6. 1851 − narodila sa v Bukovci poetka, národovkyňa Mária Holuby-Boorová (160. výročie)

26. 6. 1861 − zomrel v Prahe pedagóg, jazykovedec, slavista, básnik, historik, etnograf Pavol Jozef Šafárik, rodák z Kobeliarova (150. výročie)

28. 6. 1846 − narodil sa v Blatnici právnik, politik, poslanec NZ, cirkevný funkcionár Matúš Dula (165. výročie); zomrel v Ružomberku 13. 6. 1926; pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine 85. výročie)

MÁJ 2011

2. 5. 1811 zomrel v Štrbe evanjelický farár, spisovateľ, filozof, zlatokop Jozef Fornet (200. výročie)

2. 5. 1906 zomrel v Martine evanjelický farár-senior, pedagóg, spoluzakladateľ gymnázia v Martine Jozef Horváth (105. výročie)

7. 5. 1831 narodil sa vo Vrbovci evanjelický farár-senior, náboženský spisovateľ Ján Pravoslav Leška (180. výročie)

7. 5. 1941 zomrel v Modre evanjelický farár, redaktor, publicista, osvetový pracovník Ján Miloslav Hodža; pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine (70. výročie)

8. 5. 1851 narodil sa v Liptovskom Mikuláši vojenský evanjelický farár, autor duchovných piesní, básnik, prekladateľ Ondrej Miloslav Bella (160. výročie)

10. 5. 1681 zomrel v Drážďanoch evanjelický farár, autor latinských veršov a prózy, vyhnanec pre vieru Sebastian Fabricius (330. výročie)

12. 5. 1906 narodil sa v L. Mikuláši básnik Andrej Guoth (105. výročie)

12. 5. 1961 zomrel v Bratislave evanjelický farár, cirkevný historik Štefan Adamovič, ThDr. (50. výročie)

15. 5. 1936 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella (75. výročie)

16. 5. 1951 zomrel v Bratislave spisovateľ, prekladateľ, rozhlasový pracovník Dobroslav Chrobák (60. výročie)

17. 5. 1881 narodil sa v Gočove vysokoškolský pedagóg, dekan, rektor, autor učebníc Juraj Hronec (130. výročie)

19. 5. 1996 zomrela v Bratislave etnografka, publicistka Jarmila Paličková-Pátková (15. výročie)

20. 5. 1816 narodil sa v Liptovskom Trnovci evanjelický farár, oravský senior, spoluzakladateľ Matice slovenskej, spolutvorca Gäceľských žiadostí Samuel Novák (195. výročie)

21. 5. 1886 narodil sa v Martine publicista, prozaik Peter Kompiš (125. výročie)

24. 5. 1876 zomrel v Zlatých Moravciach básnik, advokát Janko Kráľ (135. výročie)

26. 5. 1971 zomrel v Bratislave evanjelický farár-senior, vojenský evanjelický farár, redaktor, prekladateľ, autor učebníc Július Adamiš, ThDr. h.c. (40. výročie)

29. 5. 1881 narodil sa v Liptovskom Mikuláši hudobný pedagóg, dirigent, zakladateľ hudobného školstva, prekladateľ Miloš Ruppeldt (130. výročie)

30. 5. 1416 bol upálený v Kostnici Husov spolupracovník Jeroným Pražský (595. výročie)

30. 5. 1841 narodil sa v Banskej Bystrici učiteľ, organista, historik, archivár Pavol Križko (170. výročie)


APRÍL 2011

2. 4. 1686 zomrel v Prešove evanjelický farár-senior, významný pedagóg Eliáš Ladiver ml. (325. výročie)

5. 4. 1921 narodil sa v Hybiach spisovateľ, prekladateľ, redaktor Ondrej Mrlian (90. výročie)

6. 4. 1826 narodil sa v Sirku evanjelický farár, hudobný skladateľ, pedagóg Michal Laciak (185. výročie)

6. 4. 1921 narodil sa v Dobroči literárny historik, redaktor, dramaturg, encyklopedista Ivan Kusý (90. výročie)

10. 4. 1936 zomrela v Bratislave osvetová pracovníčka Božena Kutlíková, rod. Hodžová (75. výročie)

12. 4. 1891 zomrel v Békešskej Čabe evanjelický farár, cirkevný historik, publicista Ľudovít Jaroslav Haan (120. výročie)
13. 4. 1906 zomrel v Budapešti evanjelický farár-biskup, básnik, spisovateľ Daniel Bachát, pseudonym Miloslav Dumný (105. výročie)

14. 4. 1906 narodil sa v Brezovej pod Bradlom evanjelický farár-biskup, pedagóg, správca sirotinca v Modre Štefan Kátlovský (105. výročie)

14. 4. 1916 zomrel v Ružomberku evanjelický farár, pedagóg, cirkevný historik a prekladateľ Mieroslav L. Kovalevský ( 95. výročie)

18. 4. 1866 zomrel v Dolnom Kubíne pedagóg, knihovník, spoluzakladateľ vzdelávacieho spolku oravských učiteľov Leopold Bruck (145. výročie)

20. 4. 1911 zomrel v Nanticoke (USA) evanjelický farár, básnik, dramatik, predseda slovenskej synody v USA Daniel Jonatán Záboj Lauček (100. výročie); narodil sa 7. 5. 1846 v Rimavskej Píle (165. výročie)

20. 4. 1816 narodil sa v Sobotišti spisovateľ, redaktor, sadzač, bojovník za národné práva Chorvátov Bohuslav Šúlek (195. výročie)

22. 4. 1806 zomrel v Sarvaši evanjelický farár, zostavovateľ kancionálov, autor učebníc Daniel Bocko (205. výročie)

23. 4. 1586 zomrel v Trenčíne evanjelický farár, vydavateľ, veršovník Ján Pruno Fraštacký (425. výročie)

23. 4. 1706 narodil sa v Necpaloch evanjelický farár-senior, cirkevný historik Andrej Šmál (Andreas Schmal) - ( 305. výročie); zomrel 30. 12. 1766 v Ratkovej (245. výročie)

25. 4. 1896 narodila sa v Cerove prekladateľka, publicistka, sociálna pracovníčka Marta Repašová, rod. Zochová (115. výročie)

25. 4. 1901 narodila sa v Báčskom Petrovci učiteľka, redaktorka, spisovateľka Adela Čajaková-Petrovičová (110. výročie); zomrela 5. 5. 1976 v Bratislave (35. výročie)

25. 4. 1906 zomrel v Senici evanjelický farár, spisovateľ, cirkevný historik Ladislav Paulíny (105. výročie)

27. 4. 1686 zomrel v Hamburgu evanjelický farár, vyhnanec pre vieru Anton Reiser (305. výročie)

28. 4. 1881 zomrel v Banskej Bystrici štúrovsky básnik Ján Botto (130. výročie)

28. 4. 1916 zomrela v Banskej Bystrici učiteľka, spisovateľka Hermína Orfanidesová (95. výročie)


MAREC 2011


3. 3. 1881 - zomrel v Martine advokát, spisovateľ, redaktor Mikuláš Štefan Ferienčík (130. výročie)

3. 3. 1851 - zomrela v Novom Meste nad Váhom spisovateľka Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Riznerová (60. výročie)

6. 3. 1921 - zomrel v Hodruši evanjelický farár, správca martinského evanjelického gymnázia Jozef Inštitoris (90. výročie)

8. 3. 1896 - narodil sa vo Vrbovom spisovateľ Elo Šándor (115. výročie)

8. 3. 1891 - zomrel v Badíne evanjelický farár, básnik, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry (120. výročie)

10. 3. 1796 - narodil sa v Rimavskej Píle knihovník, kníhkupec, náboženský spisovateľ Matej Hrebenda (215. výročie)

12. 3. 1656 - zomrel v Košeci evanjelický farár, básnik Zachariáš Kalinka (355. výročie)

12. 3. 1846 - narodil sa v Liptovskom Mikuláši pedagóg, spisovateľ, prekladateľ, organista, osvetový pracovník, funkcionár Tranoscia Rehor Uram-Podtatranský (165. výročie)

12. 3. 1921 - zahynul v Žiline lekár, spisovateľ, tolstojovec Dušan Makovický (90. výročie); narodil sa 10. 12. 1866 v Ružomberku (145. výročie)

17. 3. 1891 - zomrel v Skalici evanjelický farár, redaktor, národný pracovník Michal Boor (120. výročie)

18. 3. 1791 - narodil sa v Skalici evanjelický farár, spisovateľ, prekladateľ Pavol Jakubovič (220. výročie)

21. 3. 1841 - narodil sa v Partizánskej Ľupči evanjelický farár, pedagóg, redaktor, správca martinského evanjelického gymnázia Jozef Nedobrý (170. výročie); zomrel 7. 10. 1921 v Senici; pochovaný je v Martine (90. výročie)

21. 3. 2001 - zomrel v Bratislave univerzitný profesor, historik Ján Hučko (10. výročie)

25. 3. 1836 - narodil sa v Lubine evanjelický farár-senior, botanik, cirkevný historik Jozef Ľudovít Holuby (175. výročie)

29. 3. 1851 - zomrel v Giraltovciach evanjelický farár, zberateľ piesní, básnik Adam Hlovík (160. výročie)


FEBRUÁR 2011


4. 2. 1936 - zomrel v Novom Smokovci evanjelický farár, básnik, redaktor, prekladateľ Vladimír Roy (75. výročie)

9. 2. 1796 - narodil sa v Brezovej pod Bradlom pedagóg, kultúrno-výchovný pracovník Samuel Jurkovič (215. výročie)

10. 2. 1861 - narodil sa v Leštinách vydavateľ, tlačiar, kníhkupec, prekladateľ, spisovateľ, hymnológ Jozef Gašparík-Leštinský (150. výročie); zomrel v Martine 4. 6.1931 (80. výročie)

13. 2. 1851 - narodil sa v Trenčíne evanjelický farár, spisovateľ Ján Kadlečík (160. výročie)

14. 2. 1861 - zomrel v Drienčanoch štúrovský básnik, zberateľ ľudových povestí Jonathan Dobroslav Čipka (150. výročie)

18. 2. 1546 - zomrel v Eislebene reformátor Dr. Martin Luther (465. výročie)

18. 2. 1886 - narodila sa v Slovanoch učiteľka, prekladateľka, literárna historička Helena Devečková, rod. Turcerová (125. výročie)

18. 2. 1921 - zomrela v Bratislave priekopníčka ženského hnutia, predsedníčka Živeny Anna Pivková, rod. Ballová (90. výročie)

21. 2. 1881 - narodila sa v Martine ľudová liečiteľka, bylinkárka Ľudmila Thurzová, rod. Lilgová (130. výročie)

23. 2. 1956 - tragicky zahynul vo Svätom Jure evanjelický farár, profesor, prekladateľ Ján Oberuč (55. výročie)

24. 2. 1706 - narodil sa v Šiveticiach evanjelický farár, exulant, spisovateľ, prekladateľ Matej BaWl (Bahyl) (305. výročie); zomrel 27.12.1761 v Prochowiciach (Poľsko) (250. výročie)

24. 2. 1896 - narodila sa v Martine učiteľka, publicistka, organizátorka sociálno-zdravotníckeho školstva Oľga Ruppeldtová, rod. Šimková (115. výročie)

25. 2. 1831 - zomrel v Klenovci evanjelický farár, pedagóg, básnik Pavel Šramko (180. výročie)JANUÁR 2011


5. 1. 1591 - zomrel v Bardejove pedagóg, spisovateľ, polemik Tomáš Faber (420. výročie)

10. 1. 1821 - narodil sa v Dolnom Kubíne štúrovský básnik, autor slovenskej hymny Janko Matúška (190. výročie)

12. 1. 1856 - zomrel v Modre profesor, básnik, spisovateľ, jazykovedec, národný buditeľ Ľudovít Štúr (155. výročie)

12. 1. 1861 - zomrel v Revúcej lekár, botanik, spisovateľ Gustáv Reuss (150. výročie)

13. 1. 1851 - zomrel v Modre evanjelický farár, pedagóg, publicista Karol Štúr (160. výročie); narodil sa 25. 3.1811 v Trenčíne (200. výročie)

18. 1. 1636 - narodil sa v Liptovskom Ondreji evanjelický farár, autor pramenných materiálov z histórie evanjelickej cirkvi na Slovensku Ján Burius ml. (375. výročie)

18. 1. 1921 - začala sa prvá slovenská synoda ECAV na Slovensku v Trenčíne, kde na text Jud 17 - 21 kázal Jur Janoška (90. výročie)

23. 1. 1876 - zomrel v Župčanoch evanjelický farár, spisovateľ, básnik, dramatik Jonáš Záborský; neskôr konvertoval na katolícku vieru (135. výročie)

23. 1. 1906 - narodila sa v Moravskom Lieskovom výtvarníčka, dramatická, scenáristka Elena Holéczyová, rod. Hollá, národná umelkyňa (105. výročie)

25. 1. 1801 - narodil sa v Bohuniciach literárny historik, satirik Michal Godra (210. výročie)

26. 1. 1941 - zomrel v Bratislave etnograf, fotograf, maliar, publicista, spisovateľ Pavol Socháň; pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine (70. výročie)

27. 1. 1911 - zomrel v Steinhoffene (Rakúsko) poviedkar Anton Bielek (100. výročie)

27. 1. 1756 - narodil sa hudobný skladateľ W. A. Mozart (255. výročie)

29.1.1926 - zomrel v USA lekár, skladateľ, klavirista, dirigent Miloslav Francisci (85. výročie)

29. 1. 1941 - zomrel v Bratislave vydavateľ, kníhtlačiar Daniel Pažický (70. výročie); narodil sa v Myjave 3. 3.1881 (130. výročie)


HISTORICKÝ KALENDÁR 2011


1541 - narodil sa prvý protestantský palatín Uhorska, župan Štefan Ilešházi (470. výročie)

1601 - narodil sa v Ružomberku evanjelický farár, superindendent, autor duchovných piesní Joachim Kalinka (410. výročie)

1646 - narodil sa v Trenčianskej Teplej evanjelický farár, rektor, filozof, historik Juraj Láni (Lányi), počas protireformácie odsúdený na galeje (365. výročie)

1671 - zriadenie mimoriadneho súdu v Bratislave – prešporský súd, ktorým sa začalo prenasledovanie evanjelikov (340. výročie)

1681 - Šopronský snem – vydanie zákonných článkov – artikul (330. výročie)

1711 - Satmársky mier (300. výročie)

1781 - Tolerančný patent (230. výročie)

1991 - Rehabilitácia pracovníkov cirkvi za obdobie 1948 – 1989 (20. výročie)

2001 - Dohoda o Krste svätom medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou na Slovensku (10. výročie)DECEMBER 2010


4. 12. 1855 - v Dačovom Lome sa narodil evanjelický farár-senior, cirkevný historik, publicista, osvetový pracovník Ján Slávik, ThDr. h. c. (155. výročie)

• 5. 12. 1900 - v Liptovskom Mikuláši sa narodil evanjelický farár, publicista Jozef Devečka (110. výročie)

• 7. 12. 1835 - v Čabradskom Vrbovku sa narodil právnik, cirkevný činiteľ, politik Pavel Mudroň (175. výročie)

• 10. 12. 1990 – v Bratislave zomrel Ján Michalko, evanjelický farár, generálny biskup ECAV, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista (20. výročie)

• 11. 12. 1910 - v Banskej Bystrici sa narodil herec, režisér Paľo Bielik (100. výročie)

• • 12. 12. 1810 - v Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupči sa narodila poetka, národná buditeľka Johana Lehotská-Vyšná, menovaná Miloslava (200. výročie)

• 18. 12. 1885 - v Levoči zomrel evanjelický farár, riaditeľ levočského lýcea, profesor a dekan Teologického ústavu Prešovského kolégia Michal Hlaváček (125. výročie)

• 23. 12. 1935 - v Bratislave zomrel evanjelický farár, cirkevný historik, pedagóg, dekan Michal Bodický (75. výročie)

• 27. 12. 1820 - v Sarvaši zomrel evanjelický farár, osvietenecký vzdelanec, zakladateľ hospodárskeho školstva Samuel Tešedík ml. (190. výročie)

• 27. 12. 1945 - v Bratislave zomrel právnik, spisovateľ, politik Janko Jesenský; pochovaný je v Martine (65. výročie)

• 28. 12. 1825 - v Turčianskom Jasene sa narodil právnik, cirkevný činiteľ, politik Ján Baltazár Jesenský-Gašparé (185. výročie)


NOVEMBER 2010


1. 11. 1900 - v Hodruši sa narodil evanjelický farár, básnik, prekladateľ, redaktor Emil Boleslav Lukáč, poslanec Národného zhromaždenia a Slovenského snemu (110. výročie)

1. 11. 1840 - grófa Karola Zaya, veľkého maďarizátora, zvolili za generálneho dozorcu Evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku (170. výročie)

14. 11. 1975 - v Myjave zomrel evanjelický farár, generálny biskup, filozof, profesor, dekan teologickej fakulty, redaktor Samuel Štefan Osuský (35. výročie)

15. 11. 1670 - v Amsterdame zomrel českobratský biskup Jan Amos Komenský, učiteľ národov (340. výročie)

15. 11. 1800 - v Žaškove sa narodil pedagóg, publicista Leopold Bruck, knihovník Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne (210. výročie)

21. 11. 1920 - v Bratislave zomrela slovenská národovkyňa Marína Miloslava Hodžová-Hladká, miláčik národa (90. výročie)

22. 11. 1740 - v Banskej Bystrici zomrel evanjelický farár, prvý superintendent Banského dištriktu, náboženský spisovateľ Samuel Michalides (270. výročie)

22. 11. 1840 - v Magurke-Partizánskej Ľupči sa narodil učiteľ, hudobný skladateľ, zbormajster, zberateľ ľudových piesní Karol Ruppeldt (170. výročie)

23. 11. 1880 - v Revúcej sa narodila učiteľka, spisovateľka Oľga Textorisová (130. výročie)

25. 11. 1590 - v Bardejove zomrel evanjelický farár, senior, rektor Martin Wagner, ktorý vystupoval proti kryptokalvinistom (420. výročie)

26. 11. 1955 - v Skalici zomrel evanjelický farár, profesor, docent, literárny historik, redaktor Ján Ďurovič (55. výročie)

27. 11. 1890 - v Senici sa narodil kníhtlačiar, vydavateľ, spisovateľ Adolf Gustáv Bežo (120. výročie)

27. 11. 1850 - v Liptovskom Mikuláši sa narodila publicistka, osvetová pracovníčka, múzejníčka Klementína Emília Ruppeldtová (160. výročie)
OKTÓBER 2010


4. 10. 1675 - v Neapole (Taliansko) zomrel evanjelický farár, rektor, autor školských zákonov v Turčianskom senioráte Michal Pavlovic, mučeník na galejach (335. výročie)

7. 10. 1810 - v Novom Meste nad Váhom zomrel evanjelický farár, turčiansky senior, náboženský spisovateľ, osvietenec, vydavateľ, publicista Ondrej Plachý (200. výročie); narodil sa 18. 1. 1755 v Zemianskom Vrbovku (255. výročie)

10. 10. 1875 - v Horných Ozorovciach sa narodil evanjelický farár, náboženský spisovateľ, publicista, redaktor Milan Hlaváč, pseudonym Milovník Hospodina (135. výročie

12. 10. 1865 - v Turej Lúke sa narodil evanjelický farár, senior, synodál, kultúrno-osvetový pracovník Vladimír Jurkovič (145. výročie)

15. 10. 1595 - v Žiline sa narodil evanjelický farár, superintendent, autor latinských básní Daniel Dubravius (415. výročie); zomrel v Senici v roku 1655 (355. výročie) • 16. 10. 1830 - v Horných Záhoranoch sa narodil úradník, spisovateľ Ľudovít Kubáni (180. výročie)

18. 10. 1930 - v Bratislave zomrel publicista, popularizátor prírodných vied, prvý riaditeľ slovenskej poisťovne Ján Alojz Wagner (80. výročie)

18. 10. 1850 - v Španej Doline sa narodil evanjelický farár, spisovateľ, prekladateľ, literárny historik Samuel Bodický, pseudonymom Samoslav Javorov, Samo Samovič (160. výročie)

22. 10. 1885 - v Drienčanoch zomrel evanjelický farár, redaktor, etnograf a zberateľ slovenských povestí Pavol Dobšinský (125. výročie)

25. 10. 1845 - v Bohuniciach sa narodil evanjelický farár, hontiansky senior, sociálny pracovník, publicista Martin Bujna, nazývaný „otec slovenských sirôt“, otec sociálnej pracovníčky Marienky Lackovej-Milošovej (165. výročie)

28. 10. 1640 - v Zemianskych Kostoľanoch sa narodil evanjelický farár, učiteľ, spisovateľ Tobiáš Masník, odvlečený na galeje do Neapola, vykúpený (370. výročie)

29. 10. 1815 - v Uhrovci sa narodil pedagóg, kodifikátor spisovnej slovenčiny, novinár a politik Ľudovít Štúr (195. výročie)
SEPTEMBER 2010


• 3. 9. 1640 - narodil sa v Sučanoch evanjelický farár, rektor, redaktor, korektor, autor duchovných piesní Daniel Sinapius-Horčička (370. výročie)

• 11. 9. 1860 - narodil sa v Háji pedagóg, cirkevný funkcionár, osvetový pracovník Bedrich Dérer; vybudoval v Liptovskom Petre prvý vodovod (150. výročie)

• 11. 9. 1885 - zomrel v Pezinku evanjelický farár, básnik, autor duchovných piesní Ján Mockovčák (125. výročie)

• 18. 9. 1800 - narodil sa v Budči evanjelický farár, autor duchovných piesní Pavel Makóni (210. výročie)

• 18. 9. 1935 - zomrel pod Ďumbierom akademický maliar, grafik Zoltán Palugyai (75. výročie)

• 18. 9. 1945 - zomrel v Trenčíne evanjelický farár, trenčiansky senior, prekladateľ Cyril Bodický (65. výročie)

• 21. 9. 2000 - zomrel v Bratislave evanjelický farár, spirituál, cirkevný historik Daniel Štefan Veselý (10. výročie)

• 24. 9. 1740 - zomrel v Bratislave evanjelický farár, superintendent, spisovateľ Daniel Krman ml., hlavná postava Ružomberskej synody r. 1707 (270. výročie)

• 27. 9. 1880 - narodil sa v Myjave právnik, publicista, cirkevný funkcionár, dozorca ZD Michal Slávik (130. výročie)

• 28. 9. 1950 - zomrel v Starej Pazove evanjelický farár, spisovateľ, dramatik Vladimír Vladimírov Hurban, pseudonym VHV (60. výročie)

AUGUST 2010


2. 8. 1645 - zomrel v Nemeckej, dnes Partizánskej Ľupči evanjelický farár, liptovský senior, rektor, autor duchovných piesni Ján Lochman, prvý životopisec Juraja Tranovského (365. výročie)

3. 8. 1685 - zomrel v Blatnici evanjelický farár, rektor, superintendent, náboženský spisovateľ Martin Tarnóczy (325. výročie); narodil sa v r. 1620 (390. výročie)

13. 8. 1945 - zomrel v Senici lekár zborový, seniorálny, dištriktuálny dozorca Ľudovít Šimko, osobný lekár J. M. Hurbana (65. výročie)

13. 8. 1900 - narodil sa vo Važci učiteľ, spisovateľ Štefan Rysuľa (110. výročie)

17. 8. 1975 - zomrel v Bratislave evanjelický farár, redaktor, tajomník Sväzu ev. mládeže Jozef Juráš, väznený 1953, 1962 – 1968 (35. výročie)

18. 8. 1860 - narodila sa v Starej Turej sociálna pracovníčka, spisovateľka, redaktorka Kristína Royová (150. výročie)

24. 8. 1820 - narodil sa v Liptovskej Sielnici štúrovský básnik Samo Bohdan Hroboň (190. výročie)

26. 8. 1850 - narodil sa v Točnici evanjelický farár, spisovateľ, básnik, redaktor Koloman Banšel (160. výročie)

28. 8. 430 - zomrel v Hippo cirkevný otec Augustín (1580. výročie)

29. 8. 1620 - zomrel v Očovej evanjelický farár, superintendent, rektor, jazykovedec, astronóm, prekladateľ Samuel Melík (390. výročie)

30. 8. 1855 - narodil sa v Bukovci evanjelický farár, cirkevný spisovateľ Ľudovít Augustín Boor (155. výročie)


JÚL 2010


1. 7. 1815 - narodil sa v Zemianskom Podhradí evanjelický farár, spisovateľ, básnik, historik Ladislav Paulíny, spolupracovník Ľudovíta Štúra (195. výročie)

2. 7. 1940 - zomrel v Dolnom Kubíne lekár, spisovateľ Ladislav Nádaši Jégé (70. výročie)

3. 7. 1835 - narodil sa v Banskej Bystrici obchodník, úradník, spisovateľ, prekladateľ Pavol Michal Kuzmány (175. výročie); zomrel 10. 11. 1900 v Prahe (110. výročie)

4. 7. 1935 - zomrel v Novom Meste nad Váhom evanjelický farár, nitriansky senior, pedagóg, spisovateľ, historik, redaktor Július Bodnár, prvý dekan Theologickej vysokej školy v Bratislave (75.výročie)

6. 7. 1415 - v Kostnici upálenie Majstra Jana Husa (595. výročie)

16. 7. 1935 - zomrel v Bratislave podnikateľ, cirkevný funkcionár Ján Pálka (75. výročie)

20. 7. 1880 - narodil sa v Smrečanoch evanjelický farár, liptovský senior, biskup VD, generálny biskup, redaktor Vladimír Pavol Čobrda, podpredseda Spolku Tranoscius, predseda Hurbanovej literárnej spoločnosti (130. výročie)

21. 7. 1880 - narodil sa v Košariskách politik, astronóm, generál Milan Rastislav Štefánik (130. výročie)

25. 7. 1875 - narodil sa v Pribyline evanjelický farár, orientalista, sociológ, kulturológ, polyglot Ján Lajčiak

25. 7. 1905 - zomrel v Senici vydavateľ, učiteľ, spisovateľ Ján Bežo (105. výročie)

28. 7. 1855 - zomrel v Jelšave evanjelický farár, senior, publicista Samuel Ferjenčík, člen delegácie k cisárovi v roku 1842; zúčastnil sa na valných zhromaždeniach Spolku Gustáva Adolfa v Mamburgu a Wiesbadene (155. výročie)

29. 7. 1890 - narodil sa v Senici vojak z povolania Ľudovít Šimko ml. ,najvzdelanejší Slovák v Čs. armáde (120. výročie)

30. 7. 1825 - narodil sa vo Zvolene právnik, spisovateľ, redaktor, novinár Štefan Mikuláš Ferienčík (185. výročie)


Jún 2010


4. 6. 1615 v Prahe zomrel Vavrinec Benedikt z Nedožier, pedagóg, básnik, prekladateľ, humanistický vzdelanec (395. výročie); narodil sa 10. 8. 1555 (455. výročie)

8. 6. 1825 v Dolnom Srní sa narodil Pavel Hečko, evanjelický farár, pedagóg, filozof (185. výročie); zomrel v Hodruši 24. 6. 1895 (115. výročie)

13. 6. 1850 v Bratislave zomrel Juraj Palkovič, vysokoškolský učiteľ, spisovateľ (160. výročie)

18. 6. 1840 v Ratkovej sa narodil Daniel Bachát, evanjelický farár, senior, biskup banského dištriktu, spisovateľ, prekladateľ; pseudonymom Miloslav Dumný (170. výročie)

24. 6. 1880 v Turej Lúke sa narodil Ján Pavol Drobný, evanjelický farár, cirkevný historik, spisovateľ, redaktor, prvý predseda Spolku evanjelických kňazov na Slovensku (130. výročie)

25. 6. 1530 Augsburské vyznanie viery (480. výročie)

27. 6. 1900 v Ľubietovej sa narodil Emil Rusko, publicista, spisovateľ, folklorista, rozhlasový tvorca (110. výročie)

28. 6. 1905 vo Vrbici (dnes súčasť Lipt. Mikuláša) sa narodila Mária Rázusová-Martáková, učiteľka, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka (105. výročie)

28. 6. 1925 v Prahe zomrel Pavel Samuel Novák, evanjelický farár, oravský senior, autor učebníc náboženstva (85. výročie)

28. 6. 1835 v Hybiach sa narodila Anna Pivková, rod. Ballová, priekopníčka ženského hnutia, publicistka (175. výročie)


MÁJ 2010


6. 5. 1945 v Ebensee (Nemecko) zahynul v koncentračnom tábore Jozef Bučko, evanjelický farár, publicista a cirkevný historik (65. výročie)

13. 5. 1795 v Kobeliarove sa narodil Pavol Jozef Šafárik, pedagóg, jazykovedec, básnik, historik, literárny vedec, etnograf (215. výročie)

14. 5. 1860 v Hronseku sa narodil Miloslav Krčméry, evanjelický farár, náboženský spisovateľ, hudobný skladateľ, tajomník Tranoscia (150. výročie)

17. 5. 1860 v Jasenovej sa narodil Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, lekár a spisovateľ (150. výročie)

18. 5. 1910 v Sobotišti zomrel evanjelický farár Pavel Beblavý, spisovateľ (100. výročie)

23. 5. 1895 v Liptovskom Petre sa narodil Július Dérer, evanjelický farár, senior, správca modranského sirotínca; pričinil sa o vznik 18 cirkevných zborov a výstavbu kostolov v DS (115. výročie)

26. 5. 1955 v Prahe zomrel Ivan Gall, vlastným menom Ivan Halla, básnik slovenskej moderny a politik (55. výročie); narodil sa vo Vsetíne 14. 4. 1885 (125. výročie)


APRÍL 2010


2. 4. 1665 v Komjatnej zomrela manželka Juraja Tranovského Anna Tranovská (345. výročie)

2. 4. 1835 v Leštinách sa narodil pedagóg, historik, genealóg Adolf Medzihradský (175. výročie)

4. 4. 1800 na Ostrej Lúke sa narodil Jozef Melcer, evanjelický farár, autor duchovných piesní, filológ, účastník revolúcie 1848 (210. výročie)

4. 4. 1885 v Martine sa narodil prekladateľ, bibliograf Pavel Halaša (125. výročie)

4. 4. 1710 v Rožňave zomrel učiteľ, autor školských divadelných hier Michal Mišovic (300. výročie)

4. 4. 1960 v Bratislave zomrela Zuzana Matheideszová, ordinovaná diakonisa, prvá predstavená sestra Materského domova diakonís v Bethánii v Lipt. Mikuláši (50. výročie)

7. 4. 1810 v Jestřabí (ČR) sa narodil pedagóg, vydavateľ, dirigent Slovenského spevokolu Ján Kadavý (200. výročie)

10. 4. 1670 v Bardejove sa narodil evanjelický farár, pedagóg, náboženský spisovateľ Jakub Zabler ml. (340. výročie)

14. 4. 1720 v Kremnici zomrel evanjelický farár, jazykovedec Ján Fischer-Piscatoris (290. výročie)

14. 4. 1825 v Maškovej sa narodil evanjelický farár, senior, spisovateľ Daniel Vrahobor Maróthy (185. výročie)

14. 4. 1860 v Martine sa narodil právnik, národný pracovník Miloš Šimko (150. výročie)

15. 4. 1625 vo Valašskom Meziříčí (ČR) sa narodil evanjelický farár, senior, autor dochovných piesní Samuel Tranovský (385. výročie)

17. 4. 1885 v Adamovských Kochanovciach sa narodil evanjelický farár, prekladateľ, básnik Vladimír Roy (125. výročie)

19. 4. 1560 vo Wittenbergu zomrel Filip Melanchton, nemecký teológ, filozof, pedagóg, hlavný spolupracovník Martina Luthera (450. výročie)

19. 4. 1820 v Senici sa narodil národný dejateľ, kapitán slovenských dobrovoľníkov Karol Bórik (190. výročie)

19. 4. 1900 v Istebnom sa narodil Ján Vladimír Hroboň, evanjelický farár, náboženský spisovateľ, publicista, prekladateľ (110. výročie); zomrel 29. 1. 1965 v Rimavskej Sobote (45. výročie)

22. 4. 1845 v Háji sa narodil Gustáv Dérer, evanjelický farár, pedagóg, osvetový pracovník, správca martinského evanjelického gymnázia (165. výročie)

25. 4. 1870 v Nadlaku (Rumunsko) zomrel evanjelický farár, seniorálny dekan a archivár, historik, kultúrny pracovník Daniel Zajac (140. výročie)

25. 4. 1945 v Lipt. Mikuláši zomrel Michal Madera, evanjelický farár, učiteľ, publicista, prekladateľ, organizátor a mecén diakonie, správca sirotinca v Lipt. Mikuláši (65. výročie)

26. 4. 1910 v Paríži zomrel Björnsterne Björnson, nórsky spisovateľ, básnik, dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, priateľ Slovákov (100. výročie)


MAREC 2010


1. 3. 1880 v Petrovskej Vsi sa narodila Jozefína Marečková, náboženská spisovateľka, publicistka, redaktorka, členka Modrého kríža (130. výročie)

2. 3. 1890 v Modre sa narodil Ján Bakoš, evanjelický farár, profesor starozmluvných vied, dekan FF UK, akademik (120. výročie)

6. 3. 1870 v Černilove (ČR) sa narodil Karol Lányi, profesor systematickej teológie v Bratislave, náboženský spisovateľ (140. výročie)

7. 3. 1905 v Martine zomrel politik, spisovateľ, organizátor národného života Ján Francisci-Rimavský (105. výročie)

9. 3. 1975 v Bratislave zomrel Július Janko ml., ThDr., evanjelický farár, profesor biblickej histórie, vedúci katedry starozmluvných vied SEBF; preložil z hebrejčiny Starú zmluvu (35. výročie)

16. 3. 1880 v Hnúšti-Hačave zomrel náboženský spisovateľ, knihovník, kníhkupec Matej Hrebenda (130. výročie)

17. 3. 1815 vo Veličnej sa narodil Ctibor Zoch, evanjelický farár, senior, jazykovedec, pedagóg, cirkevný historik, autor duchovných piesní (195. výročie); zomrel 15. 12. 1865 v Jasenovej (145. výročie)

23. 3. 1750 na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice zomrel kartograf, polyhistor Samuel Mikovíni (260. výročie)

26. 3. 1870 v Tešíne (ČR) zomrel Michal Miloslav Hodža, evanjelický farár, jazykovedec, politik, predseda spolku Tatrín (140. výročie)

26. 3. 1910 v Liptovskom Trnovci sa narodil Ján Milan Petrík, ThDr., evanjelický farár, profesor praktickej teológie, dekan na SEBF v Bratislave, náboženský spisovateľ (100. výročie)

29. 3. 1665 v Bardejove zomrel evanjelický farár, pedagóg, básnik Leonard Wagner (345. výročie)

30. 3. 1820 v Krupine sa narodil Andrej Sládkovič, evanjelický farár, básnik, vlastným menom Andrej Braxatoris (190. výročie)

28. – 30. 3. 1610 sa v Žiline uskutočnila Žilinská synoda, na ktorej došlo k osamostatneniu evanjelickej cirkvi v Hornom Uhorsku (400. výročie)

31. 3. 1825 v Sobotišti sa narodil Viliam Šulek, národný buditeľ, popravený v r. 1848 v Hlohovci (185. výročie)


FEBRUÁR 2010


6. 2. 1890 v Banskej Bystrici zomrel Ľudovít Bohdan Grossmann, učiteľ, publicista, autor prvého životopisu Andreja Sládkoviča (120. výročie)

7. 2. 1655 v Senici zomrel Daniel Dubravius, evanjelický farár, superintendent, básnik, spolupracovník na príprave Krmanovej Agendy (355. výročie); narodil sa v Žiline 15. 10. 1595 (415. výročie)

10. 2. 2000 v Bratislave zomrel literárny historik Ivan Kusý (10. výročie)

13. 2. 1810 v Kráľovej Lehote sa narodil národný, osvetový a cirkevný pracovník Jozef Pravoslav Bella (200. výročie)

15. 2. 1750 v Bíni (Maďarsko) sa narodil Žigmund Paulini-Tóth, evanjelický farár, trenčiansky senior, náboženský spisovateľ, pedagóg, autor duchovných piesní (260. výročie)

15. 2. 1880 v Liptovskej Sielnici zomrel Ľudovít Ján Miloslav Hroboň, evanjelický farár, náboženský spisovateľ (130. výročie)

15. 2. 1955 v Pezinku zomrel Štefan Krčméry, evanjelický farár, spisovateľ, redaktor, literárny kritik a historik, prekladateľ, tajomník Matice slovenskej (55. výročie)

16. 2. 1945 v Dolnom Kubíne zomrel Ján Bezek, evanjelický farár, tajomník Spolku evanjelických evanjelický farárov, redaktor Evanjelického posla spod Tatier (65. výročie)

25. 2. 1810 v Myjave sa narodil Ján Trokan, evanjelický farár, senior, básnik, spolupracovník Jozefa Miloslava Hurbana (200. výročie)

26. 2. 1910 v Trnave sa narodila spisovateľka, dramatička Viera Markovičová-Záturecká (100. výročie)

26. 2. 1910 vo Vlkanovej sa narodil literárny vedec, esejista Alexander Matuška (100. výročie); zomrel v Bratislave 1. 4. 1975, pochovaný je v Banskej Bystrici (35. výročie)

28. 2. 1875 v Banskej Bystrici sa narodil Viliam Figuš-Bystrý, hudobný skladateľ, pedagóg, zbormajster, organista, zberateľ ľudových piesní (135. výročie)

8. 2. 1910 v Slovenskom Pravne sa narodil Michal Chorváth, spisovateľ, literárny vedec, prekladateľ (100. výročie)

28. 2. 1945 v Novom Meste nad Váhom bol popravený nacistami básnik Milan Mareček (65. výročie)


Január 2010

1. 1. 1780 vo Veličnej sa narodil evanjelický farár Dr. Ján Seberíni, superintendent Banského dištriktu, autor duchovných piesní, náboženských spisov, pedagóg, polyhistor (230. výročie)

1. 1. 1830 v Paludzi sa narodil Janko Čajak, evanjelický farár, štúrovský básnik (140. výročie)

1. 1. 1845 v Hlbokom sa narodil evanjelický farár Pavol Rodoľub Čobrda, senior, učiteľ, otec biskupa Dr. Pavla Čobrdu (165. výročie)

2. 1. 1755 v Kremnici zomrel evanjelický farár, publicista Daniel Stránsky (255. výročie)

2. 1. 1890 v Martine sa narodila spisovateľka Božena Okrucká, pseudonym Elena Petrovská (120. výročie)

3. 1. 1885 v Dolnom Kubíne zomrel evanjelický farár Samuel Novák, senior, zakladajúci člen Matice slovenskej, slovenských gymnázií, signatár Memoranda 1861, zakladajúci člen Oravskej učenej spoločnosti (125. výročie)

6. 1. 1675 v Šárváre zomrel evanjelický farár, mučeník pre vieru Andrej Živický (335. výročie)

6. 1. 1855 v Krupine sa narodila spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová (155. výročie)

6. 1. 1880 v Martine sa narodil lekárnik, cirkevný činiteľ Samuel Búľovský (130. výročie)

8. 1. 1780 v Hnúšti sa narodil evanjelický farár Michal Bosý, maliar, básnik, prekladateľ Shakespeara, profesor na seniorálnom gymnáziu v Mezöberény, polyhistor (230. výročie)

9. 1. 1695 v Prietrži sa narodil evanjelický farár, náboženský pevec Pavol Jakobei (315. výročie)

14. 1. 1875 v Kaiserbergu sa narodil lekár, misionár, hudobník Albert Schweitzer (135. výročie); zomrel 4. septembra 1965 (45. výročie)

19. 1. 1915 vo Viedni zomrel evanjelický farár Ján Michal Seberíni, vojenský superintendent, profesor cirkevného práva a dekan na Teologickej fakulte vo Viedni (95. výročie); narodil sa v Banskej Štiavnici 14. 2. 1825 (185. výročie)

19. 1. 1890 v Blatne (Česká republika) sa narodil maliar, ilustrátor, prozaik Jan Hála (120. výročie)

20. 1. 1700 v Skalici sa narodil evanjelický farár Pavol Doležal, pietista, autor duchovných piesní, pedagóg, vynálezca, prekladateľ, jazykovedec (310. výročie)

22. 1. 1860 v Banskej Bystrici sa narodil slovenský a český historik Jaroslav Vlček (150. výročie); zomrel 21. 1. 1930 v Prahe (80. výročie)

27. 1. 1930 v Liptovskom Mikuláši zomrel evanjelický farár Dr. Jur Janoška, prvý generálny biskup, redaktor, cirkevný spisovateľ, predseda Tranoscia, iniciátor Evanjelického posla spod Tatier (80. výročie)

27. 1. 1900 v Martine sa narodila významná slovenská herečka Hana Meličková, národná umelkyňa (110. výročie)

28. 1. 1890 v Dobrej Nive sa narodil spisovateľ, prekladateľ, politik Juraj Slávik (Neresnický) (120. výročie)

30. 1. 1885 v Martine sa narodila spisovateľka Hana Gregorová (125. výročie)

30. 1. 1875 v Martine bolo násilne zrušené slovenské evanjelické gymnáziium (135. výročie)

31. 1. 1775 vo Vrbovciach sa narodil evanjelický farár Pavol Jozeffy, senior, superitendent Potiského dištriktu, iniciátor Zpěvníka evangelického, vedúci slovenskej delegácie s Prestolným prosbopisom vo Viedni (235. výročie)

31. 1. 1945 v Martine bol nacistami popravený evanjelický farár Ján Bakoss, zvolenský senior, prekladateľ, redaktor Evanjelického posla spod Tatier (65. výročie); narodil sa v Pukanci 31. 3. 1895 (115. výročie)

31. 1. 1945 v Prievidzi zomrel evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, prekladateľ Jozef Maliak (65. výročie)


DECEMBER 2009


1. 12. 1959 v Bratislave zomrel Juraj Hronec, pedagóg – matematik, prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej; pochovaný je v Gočove (50. výročie)

7. 12. 1689 v Krupine zomrel Ján Burius ml., evanjelický farár, rektor, náboženský spisovateľ (320. výročie

8. 12. 1884 v Paludzi sa narodil Ondrej Devečka, evanjelický farár, publicista – redaktor, politik, stredoškolský profesor (125. výročie)

9. 12. 1594 sa narodil švédsky kráľ Gustav Adolf, ochranca evanjelikov (415. výročie)

10. 12. 1914 v Hybiach sa narodil básnik Július Lenko (95. výročie)

13. 12. 1919 v Dolnom Kubíne zomrel Adolf Medzihradský, pedagóg, regionálny historik, genealóg, učiteľ P. O. Hviezdoslava (90. výročie)

14. 12. 1619 v Strzegome (Poľsko) sa narodil Dávid Titius, evanjelický farár, senior, náboženský spisovateľ, vyhnanec pre vieru (390. výročie); zomrel v Brzegu (Poľsko) v r. 1679 (330. výročie)

14. 12. 1914 v Krokave sa narodil Július Letňan, ekonóm, pedagóg, hudobný skladateľ, organista (95. výročie)

16. 12. 1899 v Martine-Záturčí sa narodila Oľga Borodáčová-Országhová, prvá profesionálna slovenská herečka, národná umelkyňa (110. výročie)

17. 12. 1859 v Počúvadle sa narodil Pavol Sekerka, evanjelický farár-senior, publicista, národný buditeľ (150. výročie)

18. 12. 1909 v Csillaghegyi (Maďarsko) zomrel Samuel Czambel, jazykovedec, redaktor, spisovateľ (100. výročie)

19. 12. 1849 v Lipt. Trnovci zomrela Johana Lehocká, pseudonym Miloslava, poetka, spisovateľka, národná buditeľka (160. výročie)

20. 12. 1749 v Kežmarku sa narodil Tomáš Mauksch, evanjelický farár, botanik, klimatológ (260. výročie)

21. 12. 1919 v Skalici zomrela spisovateľka Mária Holubyová (90. výročie)

24. 12. 1729 v Tomášovciach zomrel Ján Glosius-Pondelský, evanjelický farár, autor duchovných piesní, martýr (280. výročie)

26. 12. 1929 v Martine sa narodil Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, cirkevný historik, bibliograf (80. výročie)

30. 12. 1874 v Martine sa narodil spisovateľ, národný umelec Janko Jesenský (135. výročie)

31. 12. 1804 v Mezöberény (Maďarsko) sa narodil Daniel Zajac, evanjelický farár, seniorálny dekan a archivár, historik (205. výročie)


NOVEMBER 2009


4. 11. 1859 v Békešskej Čabe sa narodil Ľudovít Žigmund Seberíni, evanjelický farár, senior, redaktor, prekladateľ, poslanec (150. výročie)

4. 11. 1964 v Bratislave zomrela Helena Turcerová-Devečková, učiteľka, prekladateľka, spisovateľka, prvá žena – Slovenka, ktorá získala doktorát na parížskej Sorbone (45. výročie)

6. 11. 1709 v Bleicherode (Nemecko) zomrel Ondrej Günther, evanjelický farár, senior, náboženský spisovateľ, vyhnanec pre vieru (300. výročie); narodil sa v Podhoranoch v roku 1634 (375. výročie

8. 11. 1844 v Liptovskom Mikuláši-Vrbickom Huštáku sa narodila Ľudmila Kuzmányová, národná a ľudovýchovná pracovníčka (165. výročie)

10. 11. 1864 v Turej Lúke sa narodil Ján Vávra, učiteľ, publicista; venoval sa metodike výučby prírodopisu (145. výročie)

11. 11. 1809 v Dolnom Kubíne sa narodil Juraj Matúška, evanjelický farár, pedagóg, autor duchovných piesní (200. výročie)

13. 11. 354 v Tagaste sa narodil cirkevný otec Augustín (1655. výročie)

13. 11. 1949 v Bratislave zomrel Ferdinand Ľudovít Krafta, evanjelický farár, senior, pedagóg, spisovateľ (60. výročie); narodil sa v Záriečí 27. 12. 1874 (135. výročie)

16. 11. 1754 v Klenovci sa narodil Ladislav Batholomaeides, evanjelický farár, gemerský senior, dekan škôl, historik, etnograf Gemera (255. výročie)

16. 11. 1879 v Laliti (Srbsko) sa narodil akademický maliar Karol Miloslav Lehotský (130. výročie)

18. 11. 1924 v Černoviciach (Ukrajina) zomrel Gustáv Dérer, evanjelický farár, pedagóg, osvetový pracovník (85. výročie)

20. 11. 1759 v Leštinách sa narodil Mikuláš Zmeškal, advokát a hudobný skladateľ (250. výročie)

28. 11. 1824 v Dolných Držkovciach sa narodil evanjelický farár, spisovateľ, prekladateľ, národný buditeľ Mikuláš Dohnány (185. výročie)

29. 11. 1849 v Hybiach sa narodil Ján Ružiak, advokát, poslanec, senátor NZ, zborový a seniorálny dozorca, prvý dozorca Východného dištriktu, predseda dozorného výboru Tranoscia, podporovateľ študentov (160. výročie)

30. 11. 1854 v Lipt. Trnovci sa narodil Ján Šimkovic, evanjelický farár, liptovský senior, vládny referent, člen výboru Tranoscia (155. výročie)

OKTÓBER 2009

2. 10. 1909 vo Vyšnom Kubíne sa narodila Margita Figuli, spisovateľka, národná umelkyňa (100. výročie)

6. 10. 1664 v Levoči zomrel kníhtlačiar Vavrinec Brewer, ktorý vydal Citharu sanctorum – Tranoscius, 1636 (345. výročie)

7. 10. 1869 v Kulpíne sa narodil architekt Michal Milan Harminc, autor evanjelických kostolov: Pribylina, Prietrž, Lipt. Porúbka, Pliešovce, Bratislava, Veľký Grob, Žilina; vypracoval plány na výstavbu a prestavbu 108 kostolov (140. výročie); zomrel v Bratislave 5. 7. 1964 (45. výročie)

11. 10. 1424 pri Přibyslavi zomrel husitský vojvoda Jan Žižka z Trocnova (585. výročie)

12. 10. 1899 v Martine sa narodil Vladimír Rolko, evanjelický farár, školský dekan, spoluredaktor Cirkevných listov, básnik (110. výročie)

15. 10. 1844 v Krajnom sa narodil Pavel Štefánik, evanjelický farár, cirkevný historik, národno-kultúrny pracovník otec Milana Rastislava (165. výročie)

15. 10. 1969 v Martine zomrel lekár, bibliograf, redaktor, publicista, spisovateľ Pavol Halaša (40. výročie)

16. l0. 1919 v Bzinciach pod Javorinou sa narodil Rudolf Macúch, evanjelický farár, filológ, polyglot (90. výročie)

18. 10. 1874 v Tajove sa narodil spisovateľ Jozef Gregor-Tajovský (135. výročie)

25. 10. 1804 v Horných Zeleniciach sa narodil Imrich Lauček, evanjelický farár, autor duchovných piesní, zberateľ starých rukopisov a ľudovej slovesnosti (205. výročie)

26. 10. 1759 vo Zvolene sa narodil Pavel Tešlák, evanjelický farár, autor duchovných piesní (250. výročie); zomrel v Oroszlánoch (Maďarsko) v roku 1804 (205. výročie)

27. 10. 1939 vo Viedni zomrel Aladár Hornyánszky, evanjelický farár, semiológ, univerzitný profesor, v rokoch 1916 - 1918 vojenský farár (70. výročie)

29. 10. 1729 v Prešove zomrel Samuel Matthaeides, evanjelický farár, profesor a rektor kolégia v Prešove (280. výročie)

31. októbra 1517 - Pamiatka reformácie: Dr. Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi, čo odštartovalo hnutie za jej obnovu


SEPTEMBER 2009

1. 9. 1939 prepadnutie Poľska a začiatok druhej svetovej vojny (70. výročie)
6. 9. 1769 v Českom Brezove sa narodil Bohuslav Tablic, farár, senior, básnik (240. výročie)
8. 9. 1924 v Košiciach zomrel Rehor Uram-Podtatranský, vlastným menom Gregor Uram, pedagóg, katechéta, spisovateľ. spoluzakladateľ a tajomník spolku Tranoscius; pochovaný v L. Mikuláši (85. výročie)
8. 9. 1879 v Leštinách zomrel Ľudovít Medzihradský, pedagóg, cirkevný historik, dramatik (130. výročie)
9. 9. 1919 sa v Ponikách narodil cirkevný pracovník, ilustrátor Evanjelického posla spod Tatier Ján Kolenička (90. výročie)
12. 9. 1949 v Krupine zomrela Izabela Textorisová, poštová úradníčka, botanička; pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine (60. výročie)
14. 9. 1979 v Bratislave zomrel Emil Boleslav Lukáč, evanjelický farár, básnik, prekladateľ, redaktor (30. výročie)
15. 9. 1819 v Rakši sa narodil Ondrej Hodža, farár, turčiansky senior, ľudovýchovný spisovateľ, spoluzakladateľ Matice slovenskej, otec Milana Hodžu (190. výročie)
22. 9. 1814 sa v Sobotišti narodil kňaz, publicista, národný buditeľ, prvý tajomník SNR Daniel Jaroslav Bôrik (195. výročie)
24. 9. 1824 v Jelšave zomrel Pavol Valaský, evanjelický farár, senior, literárny historik, polyglot (185. výročie)
24. 9. 1919 v Banskej Bystrici sa narodil Július Madarás, farár, pedagóg, publicista, väznený 1962 - 1963 (90. výročie); zomrel v Rožňave 26. l. 1994; pochovaný je v Betliari (15. výročie)
28. 9. 1714 v Banskej Bystrici zomrel Pavel Major, evanjelický farár, turčiansky senior, rektor, publicista, vyhnanec pre vieru (295. výročie)
29. 9. 1879 v Krajnom zomrel Ján Juraj Boor, cirkevný spisovateľ, veršovník (130. výročie)


AUGUST 2009

1. 8. 1849 v L. Sielnici sa narodil Karol Salva, evanjelický farár, učiteľ, kníhtlačiar, vydavateľ, spisovateľ a národný pracovník (160. výročie)
4. 8. 1884 v Starej Pazove sa narodil Vladimír Konštantín Hurban, spisovateľ a dramatik, známy pod iniciálkami VHV (125. výročie)
5. 8. 1909 v Dolných Bzinciach zomrel Ján Pravoslav Leška, evanjelický farár, senior, básnik, redaktor, národovec; za jeho výnimočné kazateľské schopnosti ho nazývali Ján Zlatoústy (100. výročie)
5. 8. 1964 v Bratislave zomrela Mária Rázusová-Martáková, učiteľka, spisovateľka, prekladateľka a redaktorka; pochovaná je v L. Mikuláši (45. výročie)
7. 8. 1809 v Banskej Bystrici sa narodil učiteľ a básnik Ľudovít Žello, učiteľ básnika Šándora Petőfiho
(200. výročie)
7. 8. 1899 v Mošovciach sa narodila spisovateľka Anna Lacková-Zora (110. výročie)
7. 8. 1819 vo Veľkom Krtíši sa narodil August Horislav Škultéty, evanjelický farár, rektor gymnázia a básnik (190. výročie)
8. 8. 1734 v Bratislave zomrel Ján Matej Marth, evanjelický farár, pietista, rektor lýcea a básnik (275. výročie)
9. 8. 1929 v L. Mikuláši zomrel básnik, redaktor Andrej Guoth (80. výročie)
13.8. 1859 v L. Sielnici sa narodil Ján Miloslav Hroboň, evanjelický farár, etnológ, jazykovedec a historik (150. výročie)
15. 8. 1899 v Sučanoch zomrel Adam Ján Gröner, pedagóg, zberateľ ľudových piesní, zbormajster, publicista známy pod pseudonymom Málinský (110. výročie)
15. 8. 1534 založenie jezuitského rádu (475. výročie); 7. 8. 1814 bol jezuitský rád znova uvedený (195. výročie)
18. 8. 1909 v L. Mikuláši zomrel Karol Ruppeldt, učiteľ, zberateľ ľudových piesní a hudobný skladateľ (100. výročie)
22. 8. 1949 v Prahe zomrel Karol Lányi, evanjelický farár, vysokoškolský profesor a náboženský spisovateľ (60. výročie)
22. 8. 1919 v Sennom zomrel Samuel Bodický, evanjelický farár, náboženský publicista a spisovateľ (90. výročie)
24. 8. 1904 v Hornom Tisovníku zomrel Michal Laciak, evanjelický farár, hudobný skladateľ a kritik (105. výročie); jeho syn Michal Laciak ml., evanjelický farár-senior, zomrel v roku 1954 v Bratislave (55. výročie)
25. 8. 1744 v Mohrungene (Nemecko) sa narodil osvietenský filozof Johann Gottfried Herder, ktorý v dejinách ľudstva prisúdil Slovanom významné miesto (265. výročie)
25. 8. 1874 v Kysáči (Srbsko) sa narodil Ľudovít Miloš Mičátek, advokát, redaktor, vydavateľ, cirkevný dozorca (135. výročie)
25. 8. 1979 v Žiline zomrel Fedor Fridrich Ruppeldt, evanjelický farár, biskup ZD, publicista, spisovateľ, prekladateľ, literárny historik, politik (30. výročie)
26. 8. 1934 v Senici zomrel Martin Braxatoris-Sládkovičov, evanjelický farár, spisovateľ (75. výročie)
27.8. 1904 vo Veľkom Lome zomrel Ján Dérer, evanjelický farár, homiletik, redaktor, profesor revúckeho a martinského gymnázia, autor duchovnej poézie a učebníc (105. výročie)
27. 8. 1844 na evanjelickej fare v L. Mikuláši vznikol celonárodný osvetový spolok Tatrín (165. výročie)
30. 8. 1894 v Lehote nad Rimavicou sa narodil Ján Ďurovič, evanjelický farár, redaktor, profesor cirkevných dejín a náboženský spisovateľ (115. výročie)
31. 8. 1874 vo Viedni zomrel Jozef Bencúr, evanjelický farár, profesor, rektor kežmarského a bratislavského lýcea a riaditeľ cisársko-kráľovskej dvornej knižnice (135. výročie)


JÚL 2009

• l. 7. 1824 v Revúcej sa narodil Samuel Ormis, evanjelický farár, pedagóg, národný buditeľ (185. výročie)
l. 7. 1904 v Brezne zomrel Adolf Peter Záturecký, učiteľ, jazykovedec, etnograf, publicista, redaktor (105. výročie)
2. 7. 1764 v Toporci sa narodil Ján Feješ, malohontský seniorálny dozorca, spoluzakladateľ Učenej spoločnosti malohontskej, publicista, knihovník (245. výročie)
3. 7. 884 v Cerove sa narodil Gustáv Zoch, evanjelický farár, publicista (125. výročie); zomrel v Bratislave v r. 1924 (85. výročie)
5. 7. 1869 vo Sv. Kríži (dnes Žiar nad Hronom) zomrel Štefan Moyses, rímskokatolícky farár - biskup, predseda Matice slovenskej, národný buditeľ (140. výročie)
12. 7. 1774 v Dobroči sa narodil priekopník moderného lesného hospodárstva Jozef Dekrét Matejovie (235. výročie)
14. 7. 1884 vo Zvolene sa narodil Emil Makovický, evanjelický farár, redaktor, publicista (125. výročie)
15. 7. 1969 v Prešove zomrel Jozef Koreň, evanjelický farár, pedagóg, filozof, filológ, prekladateľ, autor učebníc (40. výročie)
16. 7. 1819 v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku sa narodil Michal Miloslav Bakulíny, učiteľ, národno-kultúrny pracovník, veliteľ dobrovoľníkov (190. výročie)
17. 7. 1994 v Bratislave zomrel Boris Cyril Bálent, knihovník, bibliograf. historik knižnej kultúry (15. výročie)
20. 7. 1649 v L. Mikuláši zomrel Melchior Smrtník, evanjelický farár-senior, učiteľ; kázal na pohrebe Juraja Tranovského (360. výročie)
22. 7. 1849 v Kremnici bol popravený Juraj Langsfeld, učiteľ, martýr (160. výročie)
24. 7. 1864 v Sebedíne-Bečove sa narodil Daniel Bodický, pedagóg, osvetový pracovník (145. výročie)
30. 7. 1799 v Ábelovej sa narodil Ján Šalamún Petian, evanjelický farár, zoológ, múzejník (210. výročie)
30. 7. 1894 v L. Sielnici zomrel Samo Bohdan Hroboň, básnik, filozof (115. výročie)

JÚN 2009

1. 6. 1839 v Novom Meste nad Váhom sa narodil Pavel Peter Roy, evanjelický farár, trenčiansky konsenior, bibliograf, národný pracovník, otec Vladimíra Roya (170. výročie); zomrel 5. 12. 1909 v Melčiciach, pochovaný je v Adamovských Kochanovciach (100. výročie)
3. 6. 1324 sa narodil anglický reformátor Ján Wiclef (685. výročie); zomrel 29. 12. 1384 (625 výročie)
4. 6. 1614 v Prahe zomrel Vavrinec Benedikt z Nedožier, pedagóg, rektor Karlovej univerzity, básnik, prekladateľ, jazykovedec (395. výročie)
8. 6. 1704 v Štítniku sa narodil Daniel Sartorius, evanjelický farár, rektor, náboženský spisovateľ (305. výročie)
9. 6. 1934 vo Viedni zomrel Ján Radomil Kvačala, evanjelický farár, vysokoškolský profesor, historik, komeniológ (75. výročie)
12. 6. 1679 v Cvicau (Rumunsko) zomrel Andrej Sartorius, evanjelický farár - senior, rektor, autor náboženských hier (330. výročie)
13. 6. 1919 v Budapešti (Maďarsko) zomrel Peter Dobroslav Bella, pseudonym Horal, remeselník, úradník, básnik, prekladateľ, autor piesne Aká si my krásna (90. výročie)
13. 6. 1934 v Záriečí zomrel Juraj Chorvát, učiteľ, hudobný skladateľ, dirigent, publicista (75. výročie)
14. 6. 1819 v Tisovci sa narodil Jonatan Dobroslav Čipka, evanjelický farár, redaktor, spisovateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti (190. výročie)
16. 6. 1679 v Brehu (Poľsko) zomrel Dávid Titius evanjelický farár - senior, publicista, väznený pre vieru (330. výročie); narodil sa v roku 1619 (390. výročie)
16. 6. 1914 zomrel Ján Miloslav Hroboň, evanjelický farár, etnológ, jazykovedec, historik (95. výročie); narodil sa v Liptovskej Sielnici 13. 8. 1859 (150. výročie)
16. 6. 1849 zomrel Ľudovít Jaroslav Šulek, evanjelický farár, básnik, publicista, národný buditeľ (160. výročie)
21. 6. 1899 v Mošovciach sa narodila Milina Morháčová, diakonisa, vedúca sestra bratislavského Materského domova (110. výročie)
2l. 6. 1684 v Ivančinej sa narodil Ján Blasius st., evanjelický farár, náboženský spisovateľ, hymnológ (325. výročie)
22. 6. 1899 v Domaniži zomrel Daniel Jaroslav Bórik, evanjelický farár, národný buditeľ - dobrovoľník, prvý tajomník SNR (110. výročie); narodil sa v Sobotišti 22. 9. 1814 (195. výročie)
23. 6. 1969 v Bratislave zomrel Ľudo Zúbek, prozaik, redaktor, dramaturg (50. výročie)
27. 6. 1944 v Clearwater (USA) zomrel Milan Hodža, politik, štátnik, historik, redaktor a novinár (65. výročie)
28. 6. 1914 sa začala 1. svetová vojna (1914 - 1918); zúčastnilo sa na nej 32 štátov (95. výročie)
29. 6. 1774 v Rajci sa narodil Ján Šulek, evanjelický farár, rektor, jazykovedec (235. výročie)

MÁJ 2009

1. 5. 1909 v Krompachoch sa narodil Július Barč-Ivan, evanjelický farár, dramatik, spisovateľ (100. výročie)
4. 5. 1919 v Ivanke pri Dunaji zomrel Milan Rastislav Štefánik, generál, politik, astronóm, syn evanjelického farára; pochovaný je v mohyle na Bradle (90. výročie)
5. 5. 1609 vo Viedni (Rakúsko) zomrel Štefan Ilešházi, prvý uhorský palatín - protestant; pochovaný je v rímskokatolíckom kostole v Pezinku (400. výročie)
10. 5. 1694 v Gräfenbergu zomrel Krištof Löhner, evanjelický farár, náboženský spisovateľ, vyhnanec pre vieru (315. výročie); narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1629 (380. výročie)
11. 5. 1859 v Liptovskom Mikuláši sa narodil Aurel Stodola, inžinier, univerzitný profesor, konštruktér - vedec svetového mena, evanjelik (150. výročie)
12 .5. 1869 v Hontianskych Tesároch zomrel Karol Braxatoris, evanjelický farár, autor duchovných piesní, brat Andreja Sládkoviča (140. výročie)
16. 5. 1829 v Kežmarku zomrel Matej Slavkovský, pedagóg a folklorista (180. výročie)
16. 5. 1859 v Martine sa narodila Marína Oľga Horváthová, spisovateľka, kustódka, herečka (150. výročie)
17. 5. 1959 vo Važci zomrel Jan Hála, maliar, ilustrátor, prozaik; pochovaný je v Blatnej, ČR (50. výročie)
18. 5. 1794 v Rimavskej Sobote sa narodil Michal Kolbenheyer, evanjelický farár, senior, pedagóg (125. výročie)
20. 5. 1879 v Bielsku-Bialej Lipniku (Poľsko) zomrel akademický maliar, litograf, pedagóg Peter Michal Bohúň (130. výročie)
25. 5. 1889 v Martine zomrel Ján Baltazár Jesenský-Gašparé, právnik, politik, dozorca Turčianskeho seniorátu, dobrovoľník (1848 - 1849), národno-kultúrny dejateľ, otec Janka a Fedora (120. výročie)
26. 5. 1919 v Balašských Ďarmotách zomrel Fridrich (Bedrich) Baltík, evanjelický farár, senior, biskup Preddunajského dištriktu, náboženský spisovateľ, pedagóg, krstný otec detí Ruppeldtovcov a Uramovcov (90. výročie); narodil sa 24. 6. 1834 v Bohuniciach (175. výročie)
27. 5. 1564 v Ženeve (Švajčiarsko) zomrel reformátor Ján Kalvín (445. výročie); narodil sa 10. 7. 1509 v Noyone (500. výročie)
28. 5. 1709 v Bardejove zomrel Jakub Zabler st., evanjelický farár, superintendent, predseda Ružomberskej synody (1707), vyhnanec pre vieru; v Uhorsku tajne vysvätil 188 farárov; narodil sa 26. 6. 1639 v Bardejove (370. výročie)
29. 5. 1944 v Báčskom Petrovci (Srbsko) zomrel učiteľ a spisovateľ, evanjelik Ján Čajak st., pseudonym Aliguis (65. výročie)
30. 5. 1969 vo Washingtone (USA) zomrel Juraj Slávik, pseudonymom Neresnický, politik, diplomat, prekladateľ a spisovateľ, evanjelik (40. výročie)

APRÍL 2009

1. 4. 1694 v Krupine sa narodil evanjelický farár - superintendent Samuel Hruškovic, prekladateľ, autor duchovnej poézie, editor vydaní Tranovského kancionálu (315. výročie)
3. 4. 1949 v Dolnom Kubíne zomrela Anna Hroboňová, spisovateľka, národná a ľudovýchovná pracovníčka (60. výročie)
5. 4. 1834 v Starej Pazove sa narodil Vendelín Bohboj Kutlík, advokát, básnik, publicista (175. výročie); zomrel 4. 6. 1904 v Bratislave (105. výročie)
6. 4. 1824 v Novom Meste nad Váhom sa narodila Anna Jurkovičová-Hurbanová, národná pracovníčka, jedna z prvých slovenských herečiek (185. výročie)
6. 4. 1959 v Bratislave zomrel evanjelický farár Samuel Štarke, biskup v Juhoslávii, národný pracovník (50. výročie)
7. 4. 1749 v Békešskej Čabe (Maďarsko) zomrel evanjelický farár Samuel Tešedík, náboženský spisovateľ a zakladateľ poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku (260. výročie)
8. 4. 1919 v Prahe bola založená Husova československá bohoslovecká fakulta (90. výročie)
10. 4. 1754 katolíckym deťom zakázali chodiť do evanjelických škôl
13. 4. 1899 v Ružomberku sa narodil novinár, spisovateľ Emo Bohúň (110. výročie); zomrel 15. 7. 1959 v Bratislave (50. výročie)
14. 4. 1849 v Dobrej Vode zomrel rímskokatolícky farár Ján Hollý, básnik, prekladateľ (160. výročie)
14. 4. 2004 v Liptovskom Jáne zomrel evanjelický farár, biskup VD Július Filo st., náboženský spisovateľ (5. výročie)
17. 4. 1699 v Myjave bol evanjelikom odobratý chrám
18. 4. 1694 v Dolnom Kubíne sa narodil evanjelický farár - superintendent Potiského dištriktu Juraj Ambrozi, náboženský spisovateľ, prekladateľ, autor duchovných piesní; bol odsúdený na trest smrti a oslobodený J. Okoličánim (315. výročie)
21. 4. 1929 v Lučenci zomrel redaktor, publicista, osvetový pracovník Peter Slavomír Kompiš (80 výročie); narodil sa v Dovalove 10. 8. 1859 (150. výročie)
22. 4. 1724 v Kráľovci (Nemecko) sa narodil zakladateľ klasickej nemeckej filozofie Immanuel Kant, vychovaný v prísnom luteránsko-pietistickom duchu (285. výročie); zomrel 12. 2. 1804 (205. výročie)
24. 4. 1864 v Českom Brezove zomrel evanjelický farár Ján Pravdoľub Maróthy, básnik, publicista (145. výročie); narodil sa 4. 5. 1814 vo Veľkom Krtíši (195. výročie)
ktorého azda najzaujímavejším dielom je „Úprava na cestu kresťanského obcování v stavu manželském daná skrz duchovní matku církev mladoženichovi (mladé něvěste), jakožto v den uzavřeného manželstva a na jeho památku“, vydaná v Pešti 1865.
Ján Pravdoľub Maróthy písal aj básne na objednávku veriacich a verše oslavujúce jednotlivé náboženské sviatky v roku, ktoré často používal vo svojich kázňach.
26. 4. 1624 vo Winzigu (Sliezsko) sa narodil evanjelický farár Samuel Pomarius, superintendent v Nemecku, rektor v Prešove, v Spišskom Podhradí, náboženský spisovateľ (385. výročie)
26. 4. 1909 v Bratislave sa narodil evanjelický farár Alexander Kowarik, redaktor (100. výročie)
29. 4. 1669 v Brezne zomrel evanjelický farár-senior, superintendent Dávid Láni, náboženský spisovateľ, autor modlitieb (340. výročie)
30. 4. 1854 v Debrecíne (Maďarsko) sa narodil Miloslav Francisci, zubný lekár, hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní, syn Jána Francisciho-Rimavského; prenasledovaný sa usadil v Clevelande v USA (155. výročie)

MAREC 2009

1. 3. 1759 v Kežmarku sa narodil pedagóg, historik, kustód Univerzitnej knižnice, autor prvej uhorskej učebnice diplomacie Martin Schwartner (250. výročie)
1. 3. 1874 v Báčskom Petrovci zomrel súkromný učiteľ a vychovávateľ, satirik a cirkevný historik Michal Godra, ktorý zhromaždil pozoruhodnú osobnú knižnicu (135. výročie)
1. 3. 1924 v Revúcej sa narodil básnik a redaktor Ján Brocko, píšuci pod pseudonymom Ján Rak (85. výročie)
2. 3. 1834 v Hybiach sa narodil evanjelický farár, poľný kurátor, publicista Baltazár Ružiak (175. výročie)
3. 3. 1864 v Brezničke sa narodil evanjelický farár, prekladateľ a publicista Martin Morháč (145. výročie); jeho dcéra Milina Morháčová bola diakonisa, vedúca sestra Materského domova v Bratislave a v Betánii v Liptovskom Mikuláši
4. 3. 1824 v Banskej Bystrici sa narodil lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (185. výročie)
7. 3. 1929 v Starej Turej sa narodil pedagóg, historik a autor mnohých vedeckých prác Ján Hučko (80. výročie)
9. 3. 1914 v Tešíne zomrel právnik, politik, dozorca Turčianskeho a Nitrianskeho seniorátu, cirkevný činiteľ Pavol Mudroň; pochovaný je v Martine (95. výročie)
9. 3. 1814 v Morynci pri Kyjeve (Ukrajina) sa narodil básnik, prozaik, maliar a mysliteľ Taras Ševčenko. V diele Kacír, ktoré venoval P. J. Šafárikovi (195. výročie), v postave Jana Husa ospieval bojovníka za pravdu
10. 3. 1849 v Zemianskom Podhradí sa narodil učiteľ, bibliograf, jazykovedec, spisovateľ, historik a archeológ Ľudovít Vladimír Rizner (160. výročie)
11. 3. 1824 v Brezne zomrel evanjelický farár a senior, profesor na evanjelickom gymnáziu v Banskej Štiavnici Ján Kuzmány, otec superintendenta Karola Kuzmányho (185. výročie)
12. 3. 1984 v Bratislave zomrel pedagóg, básnik, spisovateľ a kritik Andrej Kostolný (25. výročie)
14. 3. 1879 v Ulme (Nemecko) sa narodil svetový fyzik Albert Einstein (130. výročie)
15. 3. 1844 v Dovalove sa staviteľ, vydavateľ a politik Ján Bobula-Nepomuk, staviteľ prvej budovy Matice slovenskej v Martine (165. výročie)
16. 3. 1789 v Lubine sa narodil učiteľ a organista Samuel Štúr, otec Ľudovíta Štúra (220. výročie)
19. 3. 1589 v Uherskom Brode zomrel evanjelický farár, renesančný dramatik Pavol Kyrmezer (420. výročie)
21. 3. 1699 v Štetíne (Poľsko) zomrel evanjelický farár, náboženský spisovateľ Joachim Roth Erythraeus (310. výročie)
23. 3. 1814 v Slovenskom Pravne zomrel evanjelický farár - konsenior, rektor na Morave a náboženský spisovatel' Martin Pán (195. výročie); narodil sa 18. 10. 1759 (250. výročie)
24. 3. 1684 v Očovej sa narodil evanjelický farár - senior, rektor gymnázií, polyhistor Matej Bel, nazývaný „veľká ozdoba Uhorska“ (325 výročie); zomrel 29. 8. 1749 (260. výročie)
24. 3. 1879 v Trnave zomrel podnikateľ cirkevný dozorca a dobrodinec Karol August Reischel, zakladateľ Reischelovskej základiny (130. výročie)
24. 3. 1909 v Čemiciach (dnes zatopené) sa narodil akademický maliar a pedagóg Ladislav Čemický (100. výročie)v • 27. 3. 1754 v Horných Ozorovciach-Pažiti sa narodil evanjelický farár, jazykovedec, etnograf a náboženský spisovateľ Juraj Ribay; v roku 1791 vydal Tranovského kancionál (255. výročie)
27. 3. 1924 v Bratislave zomrel pedagóg, publicista Ján Pravdoľub Bella (85. výročie)
29. 3. 1869 v Jestřabí v Krkonošiach-Křižlice sa narodil maliar a pedagóg Cyril Kutlík (140. výročie)
30. 3. 1859 v Dačovom Lome sa narodil evanjelický farár, národný činiteľ Juraj Slávik (150. výročie)
31. 3. 1889 v Brezovej pod Bradlom sa narodil právnik, diplomat a politik Štefan Osuský (120. výročie)
31. 3. 1859 v Námestove zomrel právnik, redaktor, vydavateľ a organizátor kultúrneho života Martin Hamuljak (150. výročie); narodil sa 19. 4. 1789 v Oravskej Jasenici (220. výročie)

FEBRUÁR 2009

2. 2. 1629 v Banskej Bystrici sa narodil evanjelický farár, náboženský spisovateľ, vyhnanec pre vieru Krištof Lőhner (380. výročie)
2. 2. 1849 vo Vyšnom Kubíne sa narodil advokát, veľký slovenský básnik, dramatik a prekladateľ Pavol Országh-Hviezdoslav (160. výročie)
2. 2. 1919 v Palúdzke (Liptovský Mikuláš) sa narodil evanjelický farár - senior, vysokoškolský profesor - dekan, redaktor, homiletik, prekladateľ Biblie Karol Štefan Gabriš (90. výročie)
4. 2. 1889 vo Zvolene sa narodil evanjelický farár, neskôr biskup, pracovník mierového hnutia evanjelického duchovenstva Július Krčméry (120. výročie)
4. 2. 1909 vo Zvolene sa narodil evanjelický farár, neskôr biskup, spoluredaktor EPST, zodpovedný redaktor Tranovského kalendára, predseda edičnej rady GBÚ Andrej Ľudovít Katina (100. výročie)
4. 2. 1909 v Senici sa narodil právnik, textár a libretista Pavol Braxatoris (100. výročie)
8. 2. 1934 v Banskej Bystrici zomrel evanjelický farár a senior, publicista, cirkevný historik, osvetový pracovník, signatár Martinskej deklarácie Ján Slávik (75. výročie)
10. 2. 1924 v Bratislave zomrel evanjelický farár, publicista, spoluredaktor časopisu Stráž na Sione Gustáv Zoch (85. výročie); narodil sa v Cerove v r. 1884 (125. výročie)
10. 2. 1874 v Brezovej pod Bradlom zomrel evanjelický farár a autor duchovnej poézie Tomáš Slavomil Hroš (135. výročie)
10. 2. 1989 v Bratislave zomrel pedagóg, redaktor, cirkevný funkcionár a politik Andrej Žiak (20. výročie)
11. 2. 1939 v Martine zomrela spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová (70 výročie)
12. 2. 1809 v Bátovciach zomrel evanjelický farár, autor duchovných piesní a modlitieb, člen Učenej spoločnosti banského okolia Samuel Čerňanský (200. výročie).; narodil sa 16. 9. 1759 v Hnúšti (250. výročie)
14. 2. 869 v Ríme zomrel slovanský vierozvest Konštantín Filozof – Cyril (1140. výročie)
14. 2. 1844 v Liptovskom Trnovci sa narodil evanjelický farár, učiteľ, poštúrovský básnik a publicista Juraj Kello-Petruškin (165 výročie)
14. 2. 1994 v Liptovskom Mikuláši zomrel evanjelický farár, básnik a autor duchovných piesní Miloslav Slávik (15. výročie)
15. 2. 1874 v Ratkovej sa narodil evanjelický farár, trenčiansky senior, publicista, predseda podporovne Gustáva Adolfa Ján Palie (135. výročie)
15. 2. 1944 v Novom Smokovci zomrel podnikateľ, predseda Generálnej rady Ev. a. v. cirkvi na Slovensku (1918) Vladimír Makovický; pochovaný je v Ružomberku (65. výročie)
16. 2. 1844 v Brezovej pod Bradlom sa narodil advokát, hudobník a folklorista Štefan Fajnor (165. výročie); zomrel 26. 4. 1909 vo Viedni, pochovaný je v Senici (100. výročie)
17. 2. 1854 v Revúcej sa narodil evanjelický farár, pedagóg a spisovateľ Jozef Maliak (155. výročie)
18. 2. 1674 v Lehnici (Poľsko) sa narodil evanjelický farár, superintendent Banského dištriktu, vyhnanec pre vieru Samuel Michalides (335. výročie)
19. 2. 1819 v Stránkach-Malých Socovciach sa narodil evanjelický farár a senior, učiteľ, národný buditeľ a spoluzakladateľ evanjelického gymnázia v Martine Jozef Horváth. Pri zakladaní Matice slovenskej liturgoval slávnostné služby Božie (190. výročie)
23. 2. 1794 v Ponickej Lehote sa narodil evanjelický farár, dekan, polyglot Matej Kosec (215. výročie)
24. 2. 1884 v Ružomberku zomrel evanjelický farár, pedagóg a spisovateľ Ján Drahotín Makovický (125. výročie)
25. 2. 1879 vo Vrbici (dnes časť Liptovského Mikuláša) sa narodil učiteľ, školský inšpektor, hlavný iniciátor prázdninovej starostlivosti o deti a mládež, osvetový pracovník Július Ballo (130. výročie)
25. 2. 1924 v Starej Turej zomrela autorka duchovných piesní, sociálna pracovníčka - diakonisa Mária Royová (85. výročie)
25. 2. 1904 v Záriečí sa narodil evanjelický farár, literárny historik a bibliograf Ján Čaplovič (105. výročie)
27. 2. 1769 v Rimavskej Bani sa narodil pedagóg, jazykovedec a spisovateľ Juraj Palkovič (240. výročie)

JANUUÁR 2009

1. 1. 1484 vo Wildhause sa narodil švajčiarsky reformátor Ulrich Zwingli (525. výročie)
1. 1. 1794 v Paludzi sa narodil kníhviazač, vydavateľ, publicista, národnoosvetový pracovník Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (215. výročie); zomrel v Liptovskom Mikuláši 18. 5. 1874 (135. výročie)
11. 1. 1899 v Turanoch sa narodil akademický maliar Miloš Alexander Bazovský (110. výročie)
14. 1. 1889 v Kovačici sa narodil stavebný inžinier, národovec Miloš Rapoš (110. výročie)
20. 1. 1884 vo Vrbici (dnes súčasť Liptovského Mikuláša) sa narodil učiteľ, dirigent, redaktor a publicista Pavel Gallo, organizátor školstva a ochotníckeho divadla (125. výročie); zomrel 13. 8. 1964 (45. výročie)
22. 1. 1799 v Myjave sa narodil evanjelický farár, básnik, autor duchovných piesní a modlitieb Ján Mockovčák (210. výročie)
23. 1. 1919 v Bobrovníku sa narodil evanjelický farár, muzeológ, spisovateľ, spoluprekladateľ Pašií do slovenčiny, autor duchovných piesní Fridrich Jozef Kasanický (90. výročie); patril do skupiny KVAP, ktorú neprávom súdili a väznili; zomrel 15. 3. 1989 v Liptovskom Mikuláši (20. výročie)
27. 1. 1829 vo Vyšnom Skálniku sa narodil zememerač, štúrovský básnik Ján Botto (pseudonym Janko Maginhradský) (180. výročie)
28. 1. 1794 v Hybiach sa narodil evanjelický farár a národovec Samuel Medvecký (215. výročie)
29. 1. 1834 v Lubine zomrel evanjelický farár, rektor, zberateľ starých cirkevných tlačí a rukopisov Juraj Bobok (175. výročie)
29. 1. 1879 v Skalici sa narodil evanjelický farár, dramatik Jozef Hollý (130. výročie)
31. 1. 1824 v Liptovskom Mikuláši sa narodil podnikateľ, štedrý podporovateľ národného hnutia, spoluzakladateľ spolku Tranoscius Peter Makovický (185. výročie)
31. 1. 1869 v Tvrdošíne sa narodil lekár, spisovateľ Albert Škarvan (140. výročie)
31. 1. 1929 v Prahe zomrel evanjelický farár, publicista Jan Karafiát, autor svetoznámeho detského románu Chrobáčikovia (80. výročie)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart