< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Úspech známky „500. výročie reformácie“

Poštová známka „500. výročie reformácie“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli. Známka Slovenskej pošty sa v jednej z najstarších súťaží poštových známok v Európe presadila v konkurencii 27 krajín.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.9.2018

viac

Reformačné dni na EL a EZŠ v Bratislave

Posolstvo reformácie − Sola fide, sola gratia, sola scriptura et solus Christus (Jedine viera, jedine milosť, jedine Písmo a jedine Kristus) − si pripomenuli svojimi aktivitami v súvislosti s 500. výročím reformácie aj študenti Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave.

 

Ľ. Psotová, K. Konopeusová, EL a EZŠ v Bratislave  | 23.11.2017

viac

Vyznamenanie z Chorvátska

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol ocenený pamätnou medailou Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike k 500. výročiu reformácie reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.11.2017

viac

Pamiatka reformácie v EMŠ na Tupolevovej

V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Bratislave-Petržalke sa snažili deťom priblížiť reformáciu rôznymi spôsobmi – aj prostredníctvom kreslenia portrétu Dr. Martina Luthera.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 20.11.2017

viac

Vyznamenania pri 500. výročí reformácie v Chorvátsku

Pri 500. jubileu reformácie sa i v Chorvátsku udeľovali plakety. Medzi vyznamenanými boli aj evanjelickí farári vyslaní z ECAV na Slovensku do Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku.

 

Presbyterstvo CZ Ilok | 20.11.2017

viac

K reformácii v CZ ECAV Štítnik

Večerom slova a hudby si v Cirkevnom zbore ECAV Štítnik 17. novembra 2017 pripomenuli 500. výročie reformácie aj štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 20.11.2017

viac

DEŇ ECAV NA SLOVENSKU k 500. výročiu reformácie - súhrnne

Dňom ECAV na Slovensku v deň Pamiatky reformácie v utorok 31. októbra 2017 v Bratislave vyvrcholili misijné podujatia ECAV na Slovensku venované 500. výročiu reformácie, ktoré sa pod názvom „Oslobodení Božou milosťou“ konali postupne vo všetkých seniorátoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.11.2017

viac

Seminár Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska v Brezovej pod Bradlom

V Národnom dome M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom sa 4. – 5. októbra 2017 uskutočnil celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska.

 

Marta Imrová Ciranová, Brezová pod Bradlom  | 9.11.2017

viac

Strom reformácie v Maškovej

CZ ECAV Mašková (NOS) mal 31. októbra 2017 milú slávnosť. Najskôr sme si v chráme Božom pripomenuli 500. výročie reformácie duchovným a hudobným programom a potom zasadili Strom reformácie.

 

Dušan Chovanec, námestný farár CZ Mašková | 9.11.2017

viac

V Devičanoch objavili vzácnu patenu

Na službách Božích pri 500. výročí reformácie v Devičanoch, niekdajšom Prandorfe, predstavili domáci slova Božieho kazatelia PaedDr. Anna Ľachká a Mgr. Ján Ľachký cirkevnému zboru svoj netradičný objav – patenu k Večeri Pánovej.

 

Anna a Ján Ľachkí, Devičany | 9.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart