< | 1 2 3>

O Rómoch na konferencii v Ulme

Szilvia Buzalová a Radoslav Gajdoš z Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sa 19. – 21. apríla 2015 v Ulme zúčastnili na prvej konferencii „Duna Romani Luma“, ktorá sa zaoberala situáciou Rómov v Európe. Koordinátorom bol Baden-Württemberg Stiftung a spoluorganizátormi viaceré cirkvi a organizácie z Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 7.5.2015

viac

Denné tábory v rómskej misii v Rankovciach

V termíne 1. - 5. júla 2013 sa v Rankovciach konali naraz dva denné tábory: jeden dopoludnia, druhý podvečer - pre dorastencov. Toto leto nás čaká ešte niekoľko takýchto táborov.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár v Rankovciach | 19.7.2013

viac

Letný tábor STROM vo Veľkom Slavkove

STROM – Stretávanie Mladých Rómov, tak sa nazýva dvojročný projekt, ktorý v spolupráci s ECAV na Slovensku pripravilo OZ Pre lepší život v Rankovciach. Celý projekt bol finančne podporený nemeckým spolkom Martin-Luther-Bund.

 

Ľuboslav Beňo, predseda Koordinačného výboru rómskej misie | 19.7.2013

viac

Výzva na predkladanie projektov Rómska misia ECAV na Slovensku

Na základe uznesenia generálneho presbyterstva zo dňa 3. februára 2012 zverejňujeme výzvu na predkladanie projektov rómskej misie na roky 2012 až 2014. Projekty môžu predkladať nielen cirkevné zbory, ktoré pracujú v oblasti rómskej misie, ale aj iné organizácie, ktoré v tejto oblasti spolupracujú s cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.2.2012

viac

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami na podporu rómskych aktivít ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná koordinačným výborom rómskej misie 23. januára 2012 vo Veľkom Slavkove a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo Zvolene.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 8.2.2012

viac

Víkend s návštevou misionára a konfirmácia

Vzácna návšteva z nemeckého Betzingenu zavítala počas víkendu 5. − 7. 8. 2011 do cirkevného zboru v Rankovciach - bol to misionár Hans Martin Dern, ktorý na Slovensku pôsobil 13 rokov (Myjava a Slavošovce).

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár | 8.8.2011

viac

Projekt PIATOK v Rankovciach

Od júla 2010 do júna 2011 realizuje občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Rankovciach projekt, ktorý má názov PIATOK.

 

Františka Ondrašiková, koordinátorka projektu  | 20.6.2011

viac

Le Devleskeri Khangeri na Kirchentagu 2011

Po pozvaní organizátorov nemeckého Kirchentagu a vyslaní našou cirkvou sa aj náš rómsky spevokol z Rankoviec pripravil na svoje vystúpenie v Drážďanoch.

 

Ľ. Beňo, zborový farár | 18.6.2011

viac

1. zasadnutie 33. synody Českobratrskej cirkvi evanjelickej o Rómoch

Od 19. do 22. mája 2011 v Prahe sa konalo 1. zasadanie 33. synody Českobratskej cirkvi evanjelickej. Synoda je najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom cirkvi, do ktorej sú volení zástupcovia jednotlivých seniorátov, teda nižších správnych celkov cirkvi. Na synode sa zúčastnili aj viacerí hostia z ekumenickej obce cirkví v USA, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.

 

Dušan Vagaský | 27.5.2011

viac

Rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity

18. 4. 2011 sa na generálnom biskupskom úrade uskutočnilo rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity RNDr. Miroslavom Pollákom. Pána splnomocnenca na rokovaní sprevádzala Mgr. Alexandra Rigóová, koordinátorka pre spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a cirkvami. ECAV na Slovensku zastupoval Miloš Klátik, generálny biskup, a prítomný bol aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 20.4.2011

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart