Internetové stránky jednotlivých zborov v rámci seniorátov

O zriadenie internetovej stránky Vášho cirkevného zboru na celocirkevnej webovej stránke www.ecav.sk požiadajte nášho webadmina na e-mailovej adrese webadmin@ecav.sk alebo tajomníčku pre mediálnu komunikáciu PhDr. Editu Škodovú media@ecav.sk.

Vaša stránka bude mať adresu: zbory.ecav.sk/nazov_zboru.

Táto adresa bude zverejnená v Adresári ECAV na Slovensku, na webovej stránke www.ecav.sk, ako aj v Tranovskom kalendári.

Stránku si budete tvoriť v pripravenom redakčnom systéme sami a aj spravovať si ju budete môcť sami. Výhodou pre vás je, že táto službu je pre všetky zbory bezplatná a bude ľahko prístupná v celej internetovej sieti.

Západný dištrikt Východný dištrikt
Myjavský - MYS Turčiansky - TUS
Bratislavský - BAS Liptovsko-oravský - LOS
Považský - POS Tatranský - TAS
Dunajsko-nitriansky - DNS Gemerský - GES
Hontiansky - HOS Košický - KOS
Zvolenský - ZVS Šarišsko-zemplínsky - SZS
Novohradský - NOS -
Rimavský - RIS -Edita Škodová


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart