Adresár zborov a cirkví

a) Slovenské evanjelické cirkevné organizačné jednotky v zahraničí

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike:
- Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe,
Chrám sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město; +420 721 369 750, www.slovenskyzbor.cz, www.evanjelici.cz;
Mgr. Marián Čop − zborový farár, biskup ECAV v ČR, marian.cop(at)ecav.cz, biskup(at)ecav.cz; Mgr. Jana Gregerová − poverená farárka, +420 737 005 370, gregerova(at)ecav.cz; Ing. Štefan Ryba − zborový dozorca
Služby Božie v slovenčine: nedeľa 9:30

- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Brne,
Barvičova 666/85, 602 00 Brno-střed – Stránice; +420 736 510 810, kratka(at)ecav.cz, http://ecavbrno.cz/;
zborový farár: Rev. Jaroslav Kratka; zborový dozorca: Ing. Pavel Pavlík
Služby Božie v slovenskom a českom jazyku: nedeľa 8:30 v kostole CČSH, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole

- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Plzni,
farský úrad: Vojanova 47, 318 00 Plzeň; +420 739 244 735, sbor.plzen(at)ecav.cz, zivny(at)luther.cz, http://cirkev-av.cz/home/;
zborový farár: Mgr. Tomáš Matouš Živný; zborový dozorca: Mgr. Zdeněk Máša
Služby Božie v slovenčine: nedeľa 18:00 v kostole U Ježíška, U Ježíška 3

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti
Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, H-1081 Budapest, Rákóczi ut. 57/a, Maďarsko; tel./fax +36-1-787 31 70, hilda.fabulya(at)freemail.hu, www.szlovak.lutheran.hu; námestná farárka: Mgr. Hilda Gulácsiová-Fabuľová, +36-20 824 83 97; zástupca zborového dozorcu: Ján Győry; kantorka: Eva Szászová-Ritókhová
Služby Božie: nedeľa 10:00 v modlitebni

Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko
Evangelička a. v. Slovačka crkvena općina u Iloku, Trg. Adama Vereša 1, 322 36 Ilok, Chorvátsko; +385 32 596 272, fax +385 32 592 869; ecav(at)vut-com.hr; www.eavscoilok.blog.hr, www.evanjelicka-cirkev1.meu.zoznam.sk;
duchovní: Mgr. Dušan Saják − zborový farár, +385 914 100 131, dusan.sajak(at)gmail.com, Mgr. Božena Sajáková − námestná farárka, +385 32 592 869, bojka.sajakova(at)gmail.com; zástupca zborového dozorcu: Jozef Cinkotský, zborový kurátor; kantori: Biľka Ježíková, Daniel Pucovský

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Soľanoch, Chorvátsko
Evanglička crkvena općina Soljani, Vladimira Nazora 4, 32 255 Soljani, Chorvátsko; +385 914 100 127, svetlanavojnicfeldi(at)gmail.com; Mgr. Svetlana Vojničová Feldyová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Zuzana Pravdová; služby Božie: nedeľa 9:30

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku
307 107 Vuková, nr. 190, judeţul Timiş, Rumunsko; senior: Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok; +40 741 578 413, bobcsok(at)gmail.com

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku
Vuka Karadžiča 2, 210 00 Novi Sad, Srbsko; +381 (21) 661 18 82, fax +381 (21) 52 54 43, secav(at)eunet.rs; biskup: Samuel Vrbovský; kontakt na internet: Ján Cicka, Nám. oslobodenia 20, 262 15 Padina, Srbsko, +381 (13) 66 72 95, fax +381 (13) 66 81 60, cickaj(at)gmail.com, www.ecavyu.com

Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Seabrooku (Laverton), Austrália
72 - 74 Point Cook Road, Seabrook, Victoria 3028, Austrália; zborový farár: Mgr. Ján Havjar, janhavjar(at)yahoo.com, +61-3-9369-5675; zborový dozorca: Ján Sklenár, sklenar.j(at)gmail.com
Služby Božie: nedeľa 10:00


b) Zahraničné evanjelické cirkevné zbory na Slovensku

Medzinárodný cirkevný zbor – Bratislava International Church (BIC) ELCA
Sídlo: Palisády 48, 811 06 Bratislava
Web: www.bratislavainternationalchurch.org
Farár: Rev. Derek Harman, 0918 828 156, pastor(at)bratislavainternationalchurch.org
Kaplánka: Emily Stelling, 0949 360 601, intern(at)bratislavainternationalchurch.org
Kantorka: Ivana Jelen, M.M., M.S.M.
Služby Božie: nedeľa 10:00 Malý kostol, Panenská 28


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart