< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Návšteva z cirkevného zboru v Tótkomlóši

V dňoch od 22. do 24. 6. 2018 navštívili Jelšavu naši spolubratia z cirkevného zboru v Tótkomóši pod vedením Marianny Mellegovej zo Slovenského regionálneho kultúrneho centra v Maďarsku. Uctili si aj pamiatku seniora Pavla Valaského, osobnosti, ktorá spája Jelšavu s Tótkomlóšom.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ Jelšava | 5.9.2018

viac

Päť storočí reformácie medzi Lužickými Srbmi

Pod názvom „Fünf Jahrhunderte. Die Sorben und die Reformation – Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ („Päť storočí. (Lužickí) Srbi a reformácia“) vyšla v v roku veľkého jubilea Lutherovej reformácie kniha v nemeckom a lužickosrbskom jazyku. Zásluhou evanjelického superintendenta Jana Malinka ju vydalo Ľudové nakladateľstvo Domowina v Budyšíne. Ide o ilustrovaný zborník, reprezentatívnu publikáciu na 188 stranách veľkého formátu. V...

 

Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár v. v. | 15.6.2018

viac

V Báčskom Petrovci posvätili farskú budovu

V Nedeľu po Vstúpení 13. mája 2018 sa v Ev. chráme Božom v Báčskom Petrovci konali služby Božie spojené s posviackou fary po jej generálnej oprave. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Ján Vida, zborový farár, Báčsky Petrovec | 11.6.2018

viac

Ordinácia nového kňaza Pavla Roubíka

V 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate) 29. apríla 2018 sa v Chráme sv. Michala V Jirchářích 14 v Prahe konala ordinácii nového kňaza ECAV v ČR, ktorým sa po úspešnom zložení farárskej skúšky stal doterajší vikár Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.

 

Ján Maca, ECAV v ČR, Praha | 7.5.2018

viac

V Sládkovičove sa stretli Pitvarošania a presídlenci z Maďarska

Na podujatí s názvom Pitvarošské dotyky v Sládkovičove 14. apríla 2018 vystúpili členovia budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a citarovej skupiny Strapce, pôsobiacej pri Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

 

www.oslovma.hu | 19.4.2018

viac

Ročenky Slovákov v Maďarsku 2018

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku Náš kalendár a Čabiansky kalendár na rok 2018, ako aj Slovenského svetového kalendára 2018 sa uskutočnila tentoraz v Univerzitnej knižnici v Bratislave v piatok 13. apríla 2018.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.4.2018

viac

Programová konferencia zahraničných Slovákov rokovala v Bratislave

Účastníkom Programovej konferencie Svetového združenia Slovákov v zahraničí 9. decembra 2017 v Bratislave sa prihovorili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Pekným darčekom nielen pre domácich evanjelikov, ale aj pre celú evanjelickú cirkev vo Vojvodine je vydanie monografickej knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch.

 

Jaroslav Čiep, redaktor týždenníka Hlas ľudu  | 23.11.2017

viac

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch – prezentácia 26. 10.

Bratia a sestry, pozývame Vás na prezentáciu knihy Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch 26. októbra (štvrtok) v Starej Pazove. Kniha pokračovaním známej knihy nášho prvého biskupa Adama Vereša.

 

Svetlana a Igor Feldyovci, Stará Pazova  | 18.10.2017

viac

Letný tábor pokonfirmačnej mládeže

SEAVC v Srbsku už tretíkrát organizovala letný tábor pre dorast a mládež na Slovensku. Konal sa 10. - 16. júla 2017 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci na Myjave.

 

Ján Vida, CZ SEAVC v Srbsku v Petrovci | 9.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart