< | 1 | >

Porada k elektronickému informačnému systému

20. septembra 2010 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konala porada k problematike zavádzania Elektronického informačného systému (EIS) v ECAV na Slovensku. Na poradu, ktorú na podnet generálneho hospodárskeho výboru zvolal generálny biskup, prišli takmer všetci pozvaní seniori, resp. ich zástupcovia či poverení zástupcovia seniorátu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 21.9.2010

viac

Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku II.

Dávame do pozornosti všetkým cirkevným zborom a seniorátom záznam z rokovania, ktoré sa uskutočnilo s dodávateľom software Ekonomického informačného systému 11. 6. 2010. Na tomto rokovaní sa dohodli lepšie podmienky obstarania software pre jednotlivé cirkevno-organizačné jednotky.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 24.8.2010

viac

Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku si môžu objednať Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo.

 

Ľubomír Turčan, člen GHV  | 12.6.2010

viac

Na uľahčenie účtovnej práce v CZ

16. januára 2010 na GBÚ zasadal Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku. Jedným z cieľov stretnutia bolo predstavenie Ekonomického informačného systému Jednoduché účtovníctvo. Výbor sa o. i. zaoberal aj žiadosťami o poskytnutie príspevku zo zahraničia.

 

Ľubomír Turčan | 29.1.2010

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart