< | 1 | >

Celocirkevné ofery na rok 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 schválilo celocirkevné ofery na rok 2018.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2018

viac

Metodické usmernenie k zákonu č. 25 - 2006 Z. z.

Cirkevným organizačným jednotkám ECAV na Slovensku dávame do pozornosti metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , ktoré vypracoval odbor metodiky Úradu pre verejné obstarávanie na základe žiadosti cirkevného odboru Ministerstva kultúry...

 

Marta Stašiniaková, Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 20.7.2011

viac

Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo v COJ ?

Otázka k účtovaniu v sústave jednoduchého účtovníctva cirkevnými organizačnými jednotkami pri prenájme majetku adresovaná na MF SR a MK SR.

 

Marta Stašiniaková, Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 21.6.2011

viac

Novela zákona o účtovníctve

Cirkevným organizačným jednotkám dávame týmto do pozornosti novelizáciu zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve účinnú od 1. marca 2009.

 

Marta Stašiniaková | 2.7.2009

viac

K zdaňovaniu príjmov cirkevných zborov

Nakoľko sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku stretávame s otázkami, ktoré súvisia s problematikou zdaňovania príjmov cirkevných zborov, na niektoré z nich sme sa opýtali za Vás (uverejnené v EPST 4/2009, s. 10).

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ | 5.2.2009

viac

Rozpočet finančného hospodárenia - tlačivo

Potrebné tlačivo máte k dispozícii na stiahnutie tu....

 

-eš- | 15.1.2009

viac

Odporúčanie GHV ECAV k podávaniu daň. priznaní na daň z príjmu za rok 2007

Dňa 8. januára 2008 zasadal Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku a k uvedenej téme zaujal nasledovné stanovisko:

 

Ing. Bohumil Mazák, predseda GHV | 24.1.2008

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart