< | 1 2 3>

Toto je najkrajšia známka roka 2010

Filatelisti majú miss. Najkrajšou slovenskou známkou tohto roka 2010 sa stala známka s motívom 400. výročia konania Žilinskej synody. Slovenská pošta ju vydala 30. marca v nominálnej hodnote 1,10 eura.

 

-eš- | 24.2.2011

viac

Objavili originál listiny, ktorá položila základ nezávislej evanjelickej cirkvi

Nedávne oslavy 400. výročia Žilinskej synody so sebou priniesli unikátnu udalosť. V Slovenskej národnej knižnici v Martine totiž objavili vzácny dokument, ktorý s touto udalosťou priamo súvisí. O významnom historickom náleze sa EPST porozprával s doc. Milošom Kovačkom, riaditeľom Národného bibliografického ústavu SNK v Martine.

 

Zuzana Zimániová, EPST | 25.8.2010

viac

CZ Chyžné reprezentoval tvorivými dielňami v Žiline Gemerský seniorát

V dňoch 2. – 4. júla 2010 sme sa zúčastnili na Evanjelických dňoch v Žiline. Na základe oslovenia predstaviteľmi Gemerského seniorátu sme na tomto jedinečnom podujatí reprezentovali nielen zbor, ale i náš seniorát.

 

Darina Gešková | 24.8.2010

viac

Poďakovanie z Červenice

V mene žiakov a zamestnancov Evanjelickej špeciálnej základnej školy internátnej, Evanjelickej špeciálnej materskej školy internátnej a Evanjelickej praktickej školy v Červenici, vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým ochotným darcom, ktorí nás finančne podporili prostredníctvom zbierky konanej pri príležitosti II. evanjelických cirkevných dní v Žiline.

 

PaedDr. Miloš Kollár, riaditeľ školy | 18.8.2010

viac

Ulrich Heckel kázal v CZ Turany

V rámci osláv Žilinskej synody sa v nedeľu 4. júla konali aj v Turanoch slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Kazateľom bol prof. Dr. Ulrich Heckel – vrchný cirkevný radca z Württemberskej krajinskej cirkvi, ktorého sprevádzali ďalší traja hostia.

 

M. Vargovčák, zborový farár | 6.8.2010

viac

Zborník ECAV k Žilinskej synode

Na oslavách 400. výročia konania pamätnej Žilinskej synody bola prezentovaná aj publikácia Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorá bola pripravená na GBÚ ECAV na Slovensku a vydaná vo vydavateľstve Tranoscius.

 

Edita Škodová | 10.7.2010

viac

Pódium mladých na oslavách v Žiline

V rámci mládežníckeho pódia na Námestí A. Hlinku vystúpilo v rámci II. ECD a osláv 400. výročia Žilinskej synody množstvo mládežníckych hudobných zoskupení z celého Slovenska. Program sa začal v piatok poobede a pokračoval v sobotu.

 

Laco Ontko, predseda SEM | 9.7.2010

viac

Výstava archívnych dokumentov v Štátnom archíve v Bytči

Zaujímavé podujatie v rámci II. evanjelických cirkevných dní sa konalo v nedeľu 4. júla v Štátnom archíve v Bytči, kde bola inštalovaná výstava archívnych dokumentov, ktorú pripravila riaditeľka archívu PhDr. Jana Kurucárová so svojimi kolegami - archivármi. Na vernisáži sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ | 9.7.2010

viac

Premiéra opery Evanjelium podľa Jána

V rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody a II. evanjelických cirkevných dní v Žiline sa v Evanjelickom kostole v Necpaloch v sobotu 3. júla 2010 uskutočnila premiéra opery Evanjelium podľa Jána od Víťazoslava Kubičku.

 

Edita Škodová | 7.7.2010

viac

Zostrih z podujatí II. ECD 3. júla 2010

Na sobotu 3. júla bol pre účastníkov II. evanjelických cirkevných dní a osláv 400. výročia Žilinskej synody v Žiline pripravený naozaj bohatý duchovný, kultúrny aj športový program, z ktorého si každý mohol vybrať podľa záujmu a možností.

 

Edita Škodová | 7.7.2010

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart