Informácia k adresáru


V rubrike ADRESÁR nájdete kontakty na všetky biskupské úrady, seniorálne úrady a farské úrady cirkevných zborov, na cirkevné školy, vydavateľstvá, kníhkupectvá, cirkevné časopisy, ako aj ďalšie adresy a kontakty.

V prípade nájdených nezrovnalostí alebo zmien napíšte, prosím, e-mail na adresu: media(at)ecav.sk

Ďakujem za spoluprácu.

Jana NunvářováGrafické spracovanie:Ladislav Menyhart