Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku

Sídlo: Palisády 46, Bratislava
Adresa pre poštový styk: P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava
Telefón: 02/59 201 220 ústredňa
Priame volanie: 02/59 201 + klapka uvedená pri mene volaného
Web:
www.ecav.sk – oficiálna stránka ECAV na Slovensku;
www.evangelical.sk – anglická stránka;
www.evangelische.sk – nemecká stránka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Generálny biskup: Mgr. Ivan Eľko, biskup(at)ecav.sk, 0907 045 586
Generálny dozorca: Ing. Ján Brozman, dozorca(at)ecav.sk, 0911 292 597

Štruktúra Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

244 JUDr. Igor Bartho, riaditeľ, riaditel(at)ecav.sk, 0918 828 003

Kancelária ECAV na Slovensku

228 sekretár ECAV na Slovensku, neobsadené
226 Mgr. Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka, media(at)ecav.sk, 0918 828 011
239 Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk, 0918 828 012
239 Mgr. Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie a správca Hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), foreign(at)ecav.sk, hvps(at)ecav.sk, 0918 828 031

Ústredný archív ECAV na Slovensku
229 Mgr. Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku, archiv(at)ecav.sk
229 Mgr. Dana Stoklasová, PhD., archivárka (čiastočný úväzok), archív Palárikova, 02/20 72 55 79
229 Mgr. Miroslava Horňáková, knihovníčka (RD), (čiastočný úväzok), Mgr. Martin Fajmon, knihovník, kniznica(at)ecav.sk, 0907 138 887 (čiastočný úväzok)


Referát prevádzky

222 Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa, tajomnik-gb(at)ecav.sk, 0905 136 895
221 ThDr. Zuzana Poláková, sekretárka, sekretariat(at)ecav.sk, 0902 844 162
237 Mgr. Silvia Gdovinová, ev. a. v. farárka, biskupská kaplánka (RD)
220 Ing. Libuša Fagová, pracovníčka ústredne, podatelna(at)ecav.sk, 0918 828 052
228 technicko – hospodársky pracovník, neobsadené


Referát ekonomiky a financií

236 RNDr. Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk, 0918 828 014
230 Lýdia Veselá, odborná ekonómka, uctovnik(at)ecav.sk, 0918 828 021
230 Darina Stanová, odborná ekonómka, financie(at)ecav.sk, 0918 828 035


Referát ľudských zdrojov

234 Iveta Potočná, odborná ekonómka (personalistka), personalne(at)ecav.sk, 0918 828 016
233 Mária Lauková, odborná ekonómka (mzdy), mzdy(at)ecav.sk, 0918 828 018
233 Ing. Mária Hučková, ekonómka (mzdy), mzdy2(at)ecav.sk, 0918 828 017


Referát misie, vnútornej misie a školstva

221 Mgr. Štefan Kiss, farár, tajomník pre misiu a vnútornú misiu, misia(at)ecav.sk, 0918 828 010
232 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie, skoly(at)ecav.sk, 0918 828 009


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart