Bratia a sestry,

po kliknutí na príslušný seniorát nájdete KONTAKTY na príslušný seniorátny úrad, ako aj na cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v príslušnom senioráte (adresy, telefónne čísla a webové stránky COJ, ako aj celocirkevné úradné e-mailové adresy s doménou @ecav.sk), ďalej informácie o predsedníctvach COJ (zborový farár a zborový dozorca), o kantoroch aj o miestach a časoch služieb Božích (spravidla sa konajú v Deň Pánov – v nedeľu).

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, aby zmeny v uvedených údajoch nahlasovali na e-mailovú adresu media@ecav.sk a na personalne@ecav.sk. Vaše informácie potom budú zapracované aj do schematizmu ECAV na Slovensku, ktorý vychádza v Tranovskom evanjelickom kalendári. Kalendár sa zadáva do tlače spravidla v septembri, preto najaktuálnejšie údaje o COJ nájdete v schematizme v rubrike ADRESÁR, ktorý aktualizujeme počas celého roka.

Obsadenie cirkevných zborov ECAV na Slovensku k 26. 8. 2015

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka, media(at)ecav.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart