< | 1 2>

Cirkevníci z Tatranského seniorátu v Drážďanoch

Na Kirchentagu v Drážďanoch sa zúčastnilo 43 cirkevníkov z nášho Tatranského seniorátu. Celkovo hodnotíme Kirchentag ako veľmi peknú akciu a radi sme sa na nej zúčastnili.

 

Michal Findra, TAS | 28.7.2011

viac

ICHTHYS zaspieval aj na Kirchentagu v Drážďanoch

V duchu biblických slov z Mt 6, 21 „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ sa niesol program 33. nemeckého evanjelického Kirchentagu v Drážďanoch v dňoch 1. – 5. 6. 2011, na ktorom sa zúčastnili aj 43-členná skupina študentov a zamestnancov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelického lýcea v Bratislave a ďalších členov ECAV.

 

E. Valková-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK  | 4.7.2011

viac

Ohlas na Kirchentag zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Šarišsko-zemplínsky seniorát ďakuje Predsedníctvu ECAV a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wurttembersku za to, že vďaka podpore z projektu HfO pomohli mladým bratom a sestrám z nášho seniorátu zúčastniť sa na Kirchentagu v Drážďanoch 1. – 5. júna 2011.

 

Ján Bakalár, vedúci skupiny ŠZS | 30.6.2011

viac

VOICE z EG Tisovec na Kirchentagu v Drážďanoch

Na stretnutí kresťanov v Drážďanoch sa zúčastnilo aj 25 študentov Evanjelického gymnázia v Tisovci a ich spevokol VOICE spieval aj na slovenských službách Božích v Dreikönigskirche.

 

Janka Bosáková, duchovná správkyňa | 29.6.2011

viac

So svojimi dojmami sa delia účastníci z Očovej

Za Zvolenský seniorát sa na Kirchentagu zúčastnili členovia CZ Očová a CZ Hronsek, ako aj niekoľkí študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici - spolu 40 osôb.

 

Irena Paľovová, farárka v Očovej | 29.6.2011

viac

Myjavský seniorát reprezentovali Častkov a Vrbovce

Členovia CZ ECAV Častkov a CZ ECAV Vrbovce z Myjavského seniorátu svojimi ľudovými krojmi a piesňami priblížili ľudovú tvorivosť nášho regiónu na stretnutí kresťanov v Drážďanoch.

 

Juraj Šefčík, senior MYS | 29.6.2011

viac

Cirkevníci z Hronseka oceňujú reprezentáciu našej ECAV v Drážďanoch

V dňoch 1. 6. - 5. 6. 2011 sa skupinka 14 členov CZ ECAV Hronsek zúčastnila na 33. kirchentagu v Drážďanoch, ktorého cieľom bolo povzbudenie a utvrdenie vo viere a celková duchovná obnova. K tomu bol pripravený pestrý výber duchovného programu.

 

Účastníci Kirchentagu z Hronseka | 23.6.2011

viac

Zborový zájazd do Drážďan a Prahy

Dňa 4. júna tohto roku sa 31 cirkevníkov z Cirkevného zboru ECAV Trenčianske Stankovce pod vedením manželov Petrulovcov vydalo na zborový zájazd do Drážďan na Kirchentag. Cestou navštívili Terezín, Prahu a Křivoklát.

 

Milan Petrula | 20.6.2011

viac

„Le Devleskeri Khangeri“ vystúpili na Kirchentagu 2011

Po pozvaní organizátorov nemeckého Kirchentagu a vyslaní našou cirkvou sa aj náš rómsky spevokol z Rankoviec pripravil na svoje vystúpenie v Drážďanoch. Možno ich príprava bola trochu iná než pri ostatných spevokoloch, ale predsa len sa všetko vďaka Božej milosti podarilo.

 

Ľ. Beňo, zborový farár | 18.6.2011

viac

Aj naši boli na Kirchentagu v Drážďanoch

Na stretnutí kresťanov v Drážďanoch sa zúčastnilo asi 500 členov našej cirkvi zo seniorátov: Novohradský, Bratislavský, Považský, Zvolenský, Myjavský, Tatranský, Liptovsko-oravský, Šarišsko-zemplínsky a Turčiansky. Medzi účastníkmi boli aj bratia biskupi M. Klátik, M. Krivda a niekoľko našich spevokolov.

 

M. Kmeťová, E. Škodová | 14.6.2011

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart