K financovaniu ECAV a k reštrukturalizácii

Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na svojom zasadnutí 11. 11. 2010 rozhodla okrem iného aj o zverejnení študijného materiálu Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku.

Tento materiál slúžil ako podklad ku konferencii organizovanej GBÚ a Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV 17. apríla 2010 v Liptovskou Mikuláši. Reagujeme tak na početné žiadosti záujemcov o túto problematiku, ktoré odzneli aj na ostatnej synode v Žiline.

Na našej stránke www.ecav.sk sme vytvorili osobitnú podstránku s názvom REŠTRUKTURALIZÁCIA, na ktorej bude postupne uverejnený celý materiál (ale aj prípadne doplnky). Budeme radi, ak svoje poznámky, postrehy alebo pripomienky k jednotlivým častiam zašlete na e-mailovú adresu restrukturalizacia(at)ecav.sk.
Neanonymnými pripomienkami a názormi sa bude komisia zaoberať a pokúsi sa celú diskusiu aj štatisticky vyhodnotiť.


REŠTRUKTURALIZÁCIA – študijný materiál

1. časť: Obsah
2. časť: Úvod. 10 rokov prác na reštrukturalizácii
3. časť: Doplnok – správa komisie za roky 2008 a 2009
4. časť: Dôvody reštrukturalizácie
5. časť: Dvojstupňový systém riadenia ECAV
6. časť: Základná úroveň správy ECAV
7. časť: Doplnok – vývoj počtu členov ECAV
8. časť: Stredná úroveň správy ECAV
9. časť: Centrálna úroveň správy – úvod
10. časť: Dvojdištriktuálna správa
11. časť: Trojdištriktuálna správa
12. časť: Štvordištriktuálna správa
13. časť: Jednodištriktuálna správa
14. časť: Piliere reštrukturalizácie
15. časť: Terminologické problémy
16. časť: Zjednodušenie štruktúry ECAV - návrh


K REŠTRUKTURALIZÁCII A FINANCOVANIU ECAV – ďalšie materiály:

Východisková správa k diskusii o reštrukturalizácii predložená na Synode 2011

Generálne presbyterstvo rokovalo aj o modeli financovania cirkví

Stanovisko ECAV na Slovensku k transformácii systému financovania cirkví a náboženských spoločností v SR - Synoda ECAV na Slovensku 2015


Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart