< | 1 2>

Reakcia na sčítanie obyvateľov Slovenska

Gréckokatolícka cirkev vníma výsledky sčítania obyvateľov Slovenska, ktoré vykazujú určitý pokles veriacich, ako nie úplne pravdivé.

 

-eš- | 12.3.2012

viac

List Predsedníctva ECAV na Slovensku k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Dovoľte, aby sme Vás v tomto pôstnom čase pozdravili a zaželali Vám a Vašim rodinám veľa Božieho požehnania. 29. februára tohto roku Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, podľa ktorého sa k našej cirkvi prihlásilo 316 250 obyvateľov našej krajiny. Chceme vyjadriť uznanie všetkým Vám, ktorí ste sa prihlásili k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.3.2012

viac

PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

29. februára 2012 na Štatistickom úrade SR v Bratislave boli prezentované prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa na Slovensku vykonalo minulý rok.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 29.2.2012

viac

Na čo sú slovenskí evanjelici hrdí?

Na otázku EPST Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedajú literárny historik Vladimír Petrík, prozaik, básnik a esejista Ivan Kadlečík, rektor Prešovskej univerzity René Matlovič, spisovateľka Nora Baráthová a publicista Svetozár Gavora.

 

Evanjelický posol spod Tatier | 17.5.2011

viac

Konfrontácia či zviditeľnenie

Po desiatich rokoch sa pre ECAV na Slovensku opäť naskytuje štatistická konfrontácia veľkosti – početnosti členstva zaznamenanej v evidencii v CZ s údajmi podľa štatistického zisťovania, ktoré sa začína 13. mája.

 

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV | 17.5.2011

viac

Evanjelické osobnosti sú mi vzorom

Na otázku EPST Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

-eš- | 31.3.2011

viac

Žije v duchu protestantskej tradície

Na otázku EPST Prihlásite sa pri sčítaní ľudu k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Ján Beňo, spisovateľ a publicista.

 

-eš- | 31.3.2011

viac

Máme byť na čo hrdí!

Na otázku EPST Prihlásite sa pri sčítaní ľudu k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Dušan Jamrich, herec a recitátor.

 

-eš- | 31.3.2011

viac

Aj Ľubomír Feldek je evanjelik

Na otázku Evanjelického posla spod Tatier Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá spisovateľ Ľubomír Feldek:

 

Ľubomír Feldek, spisovateľ | 14.3.2011

viac

K sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Pri sčítaní sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka.

 

Žilinské ECHO; 11/03/2011 | 14.3.2011

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart