< | 1 2>

Stretnutie kresťanov

 

 | 14.7.2009

viac

Duchovné podujatia Stretnutia kresťanov

Duchovné aktivity Stretnutia kresťanov sa konali nielen v kostoloch v Bratislave (Bratislava-mesto, Petržalka, Prievoz, Rača), ale aj v okolitých cirkevných zboroch: Dunajská Lužná, Modra, Pezinok, Senec, Svätý Jur, Šamorín a rakúsky Deutsch Jahrndorf. V piatok sa veriaci stretli na 13 miestach a v nedeľu na 16 miestach v Bratislave a okolí.

 

Daniela Veselá  | 11.7.2008

viac

Koncert v Mirbachovom paláci

Koncert v koncertnej sieni Mirbachovho paláca bol určite príjemným zážitkom pre všetkých, ktorí si ho vybrali z bohatej ponuky ponúkaných programov. Súbor zobcových flaút Camilca a súbor Musica da chiesa určite nadchli včetkých zúčastnených.

 

Edita Škodová | 10.7.2008

viac

Koncerty mladých na Mlynoch

Vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline, kde bola ubytovaná väčšina účastníkov Stretnutia kresťanov Bratislava 2008, v piatok vyrástla otvorená tribúna určená na koncerty najmä pre mladých účastníkov Stretnutia - Open Air Mlyny. Konali sa na nej tri koncerty, na ktorých vystúpili kapely z našich cirkevných zborov, ale aj zo zahraničia.

 

Miro Maglen | 10.7.2008

viac

Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí

Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničíV Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave sa 28. 6. 2008 v popoludňajších hodinách konalo jedno z ôsich diskusných fór, a to na tému Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Dušan Vagaský | 10.7.2008

viac

Charitatívna zbierka v rámci Stretnutie kresťanov

Sprievodnou akciou Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 bola charitatívna zbierka na pomoc rodinám s malými deťmi, v ktorých niektorý člen rodiny trpí na onkologické alebo iné vážne ochorenie. Túto zbierku Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo aj ako odporúčanú oferu na rok 2008.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 9.7.2008

viac

Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 vo faktoch

1. Program Stretnutia kresťanov pripravil ústredný prípravný tím pracovníkov Generálneho biskupského úradu ECAV. 2. Bolo pripravených celkovo 101 podujatí sústredených do 17 programových blokov. 3. Celková dĺžka pripraveného programu presiahla 230 hodín – to je 9,5 dňa. 4. Na Stretnutí kresťanov sa zúčastnilo okolo 5 200 účastníkov.

 

Dušan Vagaský, vedúci ústredného tímu  | 7.7.2008

viac

Stretnutie kresťanov – slovo na záver

Bratia a sestry, poďakujme všetci spolu Pánu Bohu za pomoc a ochranu počas celej viac ako jedenapolročnej prípravy Stretnutia kresťanov šiestich národov Bratislava 2008. Poďakujme Pánu Bohu za to, že nám dodával sily a odvahy popasovať sa s nespočetnými problémami a prekážkami.

 

Dušan Vagaský | 7.7.2008

viac

Tržnica duchovných možností

Tržnica duchovných možností 28. 6. 2008 v čase od 10.00 hod do 21.00 hod. zaplnila priestory na nádvorí Primaciálneho paláca. Zúčastnilo sa na nej celkovo 38 vystavovateľov a predajcov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Rakúska. Súčasťou tržnice bol Bibliobus z Poľska (Jesenského ulica) a autobus z Nemecka s prekážkovou dráhou (Námestie SNP). Tržnicou prešlo cca 2500 návštevníkov.

 

Ladislav Krpala | 7.7.2008

viac

Záver Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 sa skončilo 29. júna záverečnými nedeľnými službami Božími v šestnástich evanjelických a reformovaných kostoloch v Bratislave a okolí.

 

Edita Škodová | 30.6.2008

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart