info

ECAV NA SLOVENSKU – rubrika, v ktorej nájdete základné informácie o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku:
jej charakteristika, štruktúra, predstavitelia, kontakty so zahraničím...

V podrubrike Cirkevný rok sú informácie o priebehu cirkevného roku a jednotlivých sviatkoch.

V podrubrike História nájdete informácie o dejinách evanjelikov na Slovensku, o významných udalostiach a významných osobnostiach z radov evanjelikov. Tieto podrubriky postupne dopĺňame a potešíme sa aj Vašim príspevkom.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart