info

Rubrika SPRAVODAJSTVO sa člení na tieto časti:

ECAV – obsahuje správy o podujatiach a aktivitách, ktoré sa týkajú vrcholných orgánov ECAV na Slovensku

Dištrikty a senioráty – podrubrika obsahuje informácie z jednotlivých cirkevných zborov, správy o podujatiach a aktivitách organizovaných dištriktmi a seniorátmi. Budeme radi, keď nám do nej budete posielať informácie o živote vo Vašich dištriktoch, seniorátoch či cirkevných zboroch. V budúcnosti chceme túto podrubriku ďalej členiť a špecifikovať.

Diakonia – správy z oblasti Evanjelickej diakonie

Ekuména – spravodajstvo o aktivitách ekumenického charakteru

Deti a mládež – spravodajstvo o aktivitách cirkevných zborov venovaných práci s deťmi a mládežou

Kultúra – spravodajstvo z oblasti kultúry

Zo zahraničia - správy zo zahraničia preberané z dennej tlače

Ekuména vo svete - správy z oblasti ekumény odvysielané na Rádiu Slovensko v relácii Ekuména vo svete

Monitoring - pravidelný prehľad spravodajstva z oblasti ECAV a ekumény (do r. 2010)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart