< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Reštaurovanie kazateľnice v Mokrej Lúke

CZ ECAV Mokrá Lúka v roku 2018 vďaka finančnej podpore z MK SR cez program Obnovme svoj dom začalo reštaurátorské práce na kazateľnici v Evanjelickom a. v. kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 30.10.2018

viac

Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V Evanjelickom a. v. kostole v Mokrej Lúke zavŕšili ďalšiu etapu reštaurovania hlavného oltára vďaka podpore z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 30.10.2018

viac

Posviacka darovaného organa v Špaňom Poli

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 26.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v Gemerskej Polome

21. nedeľa po Svätej Trojici 21. 10. 2018 patrila v cirkevnom zbore Gemerská Poloma pamiatke posvätenia chrámu. Túto krásnu príležitosť sme zároveň spojili so zlatou konfirmáciou ročníkov 1966, 1967 a 1968.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 25.10.2018

viac

V Príbovciach o Kataríne von Bora

V nedeľu 14. 10. 2018 počas služieb Božích poďakovali príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody zeme, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 19.10.2018

viac

Cena Ústavu pamäti národa Ľ. Marcinovi

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím na základe textu zo Žid 12, 1 − 2 poslúžil brat administrátor Peter Fabok.

 

Anna Kušnírová, predsedníča SR SED Košeca | 15.10.2018

viac

V Košiciach pribudol evanjelický kostol

V nedeľu 30. septembra 2018 sa konala posviacka nového kostola v Košiciach na Toryskej ulici, ktorý bude slúžiť Cirkevnému zboru ECAV Košice-Terasa, kam patria evanjelici zo západných mestských častí Košíc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.10.2018

viac

Poďakovanie za úrodu v Závažnej Porube

V nedeľu 30. septembra 2018 v Evanjelickom chráme Božom v Závažnej Porube ďakovali Pánu Bohu za požehnanú úrodu zeme.

 

Katarína Devečková, CZ Závažná Poruba | 2.10.2018

viac

„Osobitný príbeh“ v Príbovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach sa 21. 9. 2018 konal ďalší z radu koncertov organizovaných s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu a prispieť na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 25.9.2018

viac

Zborové dni v CZ Gemerská Poloma

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v Cirkevnom zbor ECAV Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart