< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

O úcte k starším v Rimavskej Sobote

Predposledná nedeľa cirkevného roka nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, že raz každý z nás bude stáť pred Bohom. Boží súd nikoho nemôže obísť, a preto je dobré, aby sme prehodnotili, ako žijeme. Pán Boh nás bude hodnotiť podľa našich slov, myšlienok a skutkov.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 19.11.2012

viac

Jesenný relaxačný výlet Honťanov

Jeden brat a 10 sestier zo štyroch cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu sa 8. − 10. novembra 2012 zúčastnili na relaxačnom pobyte v Látkach, ktorý zorganizoval vnútromisijný výbor HOS.

 

Účastníci pobytu, HOS | 19.11.2012

viac

Inštalácia zborovej farárky v Očovej

V 18. nedeľu po Svätej Trojici 7. októbra 2012 sa očovský chrám Boží zaplnil takmer do posledného miesta. Konala sa v ňom totiž inštalácia zborovej farárky Ireny Paľovovej.

 

Zuzana Filová, CZ Očová | 19.11.2012

viac

Radostná chvíľa v CZ Chyžné

Náš spolubrat Ondrej Belica z fílie Revúcka Lehota sa 7. novembra 2012 dožil vzácneho životného jubilea − 90 rokov života. Spolu s manželkou si v tomto roku pripomínajú aj 70 rokov spoločného života.

 

Emília Völgyiová, nám. farárka, CZ Chyžné | 16.11.2012

viac

Do funkcií uviedli dištriktuálnych sudcov ZD

V sobotu 10. 11. 2012 pred 23. nedeľou po Sv. Trojici v Ev. kostole vo Zvolene biskup ZD ECAV Milan Krivda uviedol do funkcií novozvolených sudcov cirkevného súdu ZD. V zasadačke BÚ predniesol prednášku sudcom Jaromír Šuma, predseda dištriktuálneho súdu ZD.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, vmv@zdecav.sk | 16.11.2012

viac

Zborové dni vo Východnej

V sobotu 27. októbra a v nedeľu 28. októbra 2012 sa v našom CZ vo Východnej konali Zborové dni 2012, ktoré boli bohaté na mnohé udalosti a spomienky. V rámci podujatia sme zasadili aj Strom reformácie - lipu.

 

Zuzana Mikušová, Východná | 8.11.2012

viac

Darmi ducha slúžil všetkým

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia dramatika, národovca, no predovšetkým evanjelického kňaza Jozefa Hollého sa za veľkej účasti veriacich v moravskolieskovskom evanjelickom chráme konali 4. 11. 2012 spomienkové služby Božie.

 

Viera Barošková, Moravské Lieskové  | 8.11.2012

viac

Pamiatke J. Rotaridesa a D. Bancíkovej

V nedeľu 21. 10. 2012 sa v CZ Drienovo konali slávnostné služby Božie z príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu a 190. výročia narodenia učiteľa a národovca Jána Rotaridesa, ktorý v obci pôsobil od roku 1856 až do smrti v roku 1900 a je tu aj pochovaný.

 

Roman Sarvaš, administrátor CZ | 6.11.2012

viac

Odhalili pomník majstrovi slova M. Rúfusovi

V rodnom hniezde – v Závažnej Porube – na deň výročia Lutherovej reformácie 31. októbra 2012 odhalili pomník básnikovi Milanovi Rúfusovi.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.11.2012

viac

Stromom roka 2012 č. 2 je lipa z Opinej

Na 2. mieste v ankete Strom roka 2012 sa umiestnila lipa malolistá z Opinej, ktorá sa nachádza v areáli Evanjelického a. v. farského úradu v Opinej. Výsledky ankety boli vyhlásené 24. októbra 2012 v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart