< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

90. výročie posvätenia chrámu v Č. Brezove

Cirkevný zbor ECAV České Brezovo si pri Pamiatke posvätenia chrámu pripomenul 90. výročie tejto udalosti. Novopostavený chrám Boží posvätil 15. októbra 1922 biskup Samuel Zoch.

 

Júlia Gabčová, zborová farárka, České Brezovo | 29.10.2012

viac

Poďakovanie za úrody zeme v Rim. Sobote

Na službách Božích v nedeľu 7. 10 2012 sme vyslovovali vďaku Pánu Bohu za úrody zeme. Do programu služieb Božích prispeli aj žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

 

Monika Hansková, EZŠ Z. Oravcovej | 22.10.2012

viac

V Novej Dubnici bol posvätený nový kostol

V deň posviacky novopostaveného kostola v 19. potrojičnú nedeľu 14. októbra 2012 sa splnili dávne sny a túžby evanjelikov v Novej Dubnici. V tomto prostredí sa tak vyplnila medzera po desaťročia chýbajúcom rozmere sakrálneho priestoru.

 

Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár v. v. | 15.10.2012

viac

Spoločný kostol kalvínov a evanjelikov

V poslednú septembrovú nedeľu (30. 9.) bola v Rozhanovciach, filiálke cirkevného zboru Budimír, slávnostne posvätený kostol, ktorý nebude slúžiť len evanjelikom, ale aj reformovaným veriacim.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre misiu VD, sefredaktor@evychod.sk | 15.10.2012

viac

Požehnaný týždeň MOS v Herľanoch

V Herľanoch na východe Slovenska sa 8. - 1 2. 10. 2012 konal už 15. Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva (MOS) našej cirkvi na tému Kresťanská cirkev a jej misia vo svete.

 

Ľuboslav Beňo, MOS, Rankovce | 15.10.2012

viac

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu

Dňa 30. septembra 2012 sa konalo stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu v Evanjelickom chráme Božom v Prenčove.

 

Monika a Veronika Lipovské, Prenčov | 10.10.2012

viac

Slávnosti v Králi – Abovciach

23. september 2012 bol pre Novoklenovčanov z dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) zvlášť radostným dňom: na slávnostných službách Božích si pripomenuli 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Králi.

 

Zuzana Hrušková, Kráľ | 10.10.2012

viac

Spomienka na Zlaticu Oravcovú

V nedeľu 23. 9. 2012 sa v Pondelku-Hrnčiarskej Vsi konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. Na službách Božích kázňou poslúžila Jana Drottnerová, farárka v Zemianskom Podhradí, rodáčka z Novohradu. Spoluliturgoval senior NOS Ivan Mucha a administrátorka CZ Júlia Gabčová.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok | 10.10.2012

viac

Po stopách Jána Čaploviča v Srbsku

Možno nie všetkým je známy fakt, že Ján Čaplovič, ktorý v Záriečí pôsobil ako kňaz 20 mesiacov, prešiel slúžiť ako farár na Dolnú zem, do slovenského cirkevného zboru v Kovačici (Srbsko).

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 9.10.2012

viac

50. výročie posvätenia chrámu a 143. výročie posvätenia veže v Nových Sadoch

Ako každoročne v prvú nedeľu po Michalovi, aj 30. septembra 2012 si veriaci v Nových Sadoch pripomenuli pamiatku posvätenia svojho chrámu. Už presne päť desaťročí slúži tento kostol všetkým, ktorí túžia chváliť a oslavovať Pána Boha.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 8.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart