< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

V Petržalke spievali Ďatelinky z Dudiniec

Po skončení večerných služieb Božích na 3. adventnú nedeľu v Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke vystúpil so svojím vianočným programom detský spevokol Ďatelinky z CZ ECAV Dudince.

 

Edita Škodová, Bratislava-Petržalka  | 16.12.2011

viac

Slávnosť v Muránskej Dlhej Lúke

Na službách Božích v 2. adventnú nedeľu bol uvedený do úradu nový dozorca CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka, brat Ján Šturmankin. Zvesťou Božieho slova poslúžil a úvod dozorcu do úradu vykonal dôstojný brat senior GES Jerguš Olejár.

 

Martin Zaťko, námestný farár | 9.12.2011

viac

Na návšteve na Dolnej zemi

V druhej polovici októbra t. r. prežili krásne a požehnané tri dni v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Aradáči v dedinke Aradáč v Srbsku členovia CZ ECAV na Slovensku Očová pod vedením svojej námestnej farárky Ireny Paľovovej.

 

Irena Paľovová, námestná farárka, Očová | 8.12.2011

viac

Sviatočný deň v Pliešovciach

Niekoľko slov na privítanie, stisky rúk. To boli prvé okamihy v pliešovskom zborovom dome, ktoré naznačovali, že tu vládne sviatočná atmosféra – chystá sa slávnosť inštalácie sestry farárky Mgr. Kataríny Kmecovej.

 

A. Adamovicová, presbyterka CZ  | 5.12.2011

viac

Nový farský byt v Dolných Salibách

V rámci slávnostných slovensko-maďarských služieb Božích 5. novembra 2011 sa konala posviacka farského bytu v Dolných Salibách. Slávnostnými kazateľmi boli biskup ZD Mgr. Milan Krivda a Dr. Tamás Fabiny, biskup Severného dištriktu ECAV v Maďarsku.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 2.12.2011

viac

Dve slávnostné príležitosti v Sládkovičove

V 19. nedeľu po Svätej Trojici sa nám dostalo radosti a požehnania. V CZ Sládkovičovo sme posvätili zrekonštruovanú strechu kostola a ostatných dvoch cirkevných budov a do zborových funkcií sme slávnostne uviedli nových funkcionárov.

 

Vladimír Kopáčik, presbyter | 2.12.2011

viac

Pamiatke Samuela Fábryho v Kladzanoch

V Nedeľu večnosti 20. 11. 2011 sme si v kladzianskom cirkevnom zbore pripomínali 185. výročie úmrtia ev. farára – osvietenca, národovca, ľudomila, ovocinára Samuela Fábryho. Pri tejto príležitosti sme v blízkosti chrámu zasadili Strom reformácie č. 17.

 

Mária Juhásová, zborová farárka  | 1.12.2011

viac

Stretnutie mužov ŠZS

V nedeľu 13. 11. 2011 popoludní sa v CZ ECAV Kladzany v dcérocirkvi Humenné uskutočnilo v kostole Reformovanej cirkvi stretnutie mužov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.

 

Mária Juhásová, zborová farárka | 30.11.2011

viac

Slávnosť v Trenčianskych Tepliciach

V prvú adventnú nedeľu si veriaci v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne vo filiálke Trenčianske Teplice pripomenuli 80. výročie posvätenia svojho chrámu. Zborový dozorca Milan Samák v úvode privítal brata biskupa ZD ECAV Milana Krivdu.

 

Ján Bunčák, zborový farár | 30.11.2011

viac

Spomienková slávnosť v Senici

Nedeľa 20. novembra nebola v Senici (MYS) len záverom cirkevného roka, ale pripomínali si tu hneď tri významné jubileá: 100. výročie úmrtia kňaza, seniora, spisovateľa a hymnológa Jána Mocku, 105. výročie úmrtia kňaza, cirkevného historika a spisovateľa Ladislava Paulínyho a 375. výročie vydania veľkého evanjelického spevníka J. Tranovského Cithara sanctorum.

 

Oľga Zlochová, Senica  | 28.11.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart