< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Spomienka na Jána Paulova v Gem. Polome

Práve dnes uplynulo 50 rokov od chvíle, keď bol náš zborový farár Ján Paulov uväznený. Stalo sa tak v pondelok 28. novembra 1961. Následne bol vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach a v júni 1962 ho odsúdili na 18 mesiacov odňatia slobody.

 

Janka Maťová, zborová farárka | 28.11.2011

viac

Kázňové prípravky ZD v Klenovci

V dňoch 16. − 17. novembra 2011 mali duchovní pôsobiaci v cirkevných zboroch a v cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na kázňových prípravkách ZD ECAV na Slovensku.

 

Irena Paľovová, farárka v Očovej | 28.11.2011

viac

Stretnutie Spoločenstva ev. žien RIS

V poslednú nedeľu cirkevného roka sa konalo stretnutie žien Rimavského seniorátu – tentoraz v dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) v miestnom kaštieli. Hostí privítali brat seniorálny dozorca Michal Hruška a predseda seniorátneho VMV Martin Riecky. Pomodlil sa zborový farár Michal Gubo.

 

Michal Gubo, zborový farár | 28.11.2011

viac

O evanjelickej zbožnosti na pastorálke VD

Duchovní Východného dištriktu ECAV sa stretli na 7. dištriktuálnej pastorálnej konferencii v piatok 18. 11. 2011 v Novom Smokovci. Konferencia sa začala spoločnou pobožnosťou v miestnom evanjelickom chráme, počas ktorej zvesťou Božieho slova poslúžil brat senior ŠZS Ján Velebír.

 

Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD ECAV | 24.11.2011

viac

O financovaní v cirkvi na pastorálke ZD

Dištriktuálna pastorálna konferencia ZD ECAV sa uskutočnila 18. 11. 2011 vo Zvolene v prednáškovej sále Technickej univerzity. Téma znela: Odluka financovania cirkví od štátu – hrozba, alebo príležitosť? s podtitulom Skúsenosti z prípravy transformácie financovania cirkví v Českej republike.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD | 23.11.2011

viac

Posviacka zborového domu v Iliašovciach

V nedeľu 30. 10. 2011 sa po dokončení rekonštrukcie starej fary konali v CZ ECAV Iliašovce slávnostné služby Božie spojené s posviackou novovzniknutého zborového domu Dobrý Pastier. Kázňou Božieho slova sa veriacim prihovoril brat biskup VD S. Sabol.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka  | 18.11.2011

viac

Vážime si zverené dedičstvo

V Zemianskych Kostoľanoch sme si 13. novembra 2011 pripomenuli 275. výročie posviacky nášho kostola, ktorý je pre nás evanjelikov na Hornej Nitre pevnou skalou.

 

Renáta Bartová, Zem. Kostoľany | 16.11.2011

viac

Posviacka obnovenej modlitebne v Kálnici

Slová oslavnej piesne Toľko dôvodov v podaní domáceho spevokolu otvorili slávnostné služby Božie, ktoré sa konali v Cirkevnom zbore ECAV Beckov v dcérocirkvi Kálnica v 19. nedeľu po Svätej Trojici, 30. 10. 2011.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka | 14.11.2011

viac

Nový erb CZ ECAV Banská Štiavnica

Na slávnostných službách Božích k 215. výročiu posvätenia chrámu Božieho v Banskej Štiavnici prezentovali v prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika nový erb cirkevného zboru.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.11.2011

viac

Dôstojná rozpomienka na 100. výročie posvätenia školy a veže

Cirkevný zbor, ZŠ Milana Rúfusa a Obec Závažná Poruba si v nedeľu 6. 11. 2011 pripomenuli 100. výročie posvätenia školy a veže. Pri tejto príležitosti spoločne zasadili Strom reformácie - lipu v blízkosti evanjelického kostola.

 

-dm-  | 8.11.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart