< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Tradičné stretnutie rodákov zo Sv. Jura

Cez víkend 24. – 25. septembra 2011 sa v cirkevnom zbore vo Svätom Jure uskutočnilo tradičné, už 18. stretnutie rodákov zo Svätého Jura. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Metzl z Nemecka.

 

Michal Koreň, Svätý Jur | 25.10.2011

viac

Zlatá konfirmácia v Rankovciach

V Cirkevnom zbore ECAV Rankovce sa v nedeľu 23. 10. 2011 zišli bývalí konfirmandi, ktorí v minulosti skladali svoj konfirmačný sľub. Z pôvodne 36 pozvaných prišla presná polovica.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár | 24.10.2011

viac

Slávnosť inštalácia vo Svätom Kríži

V nedeľu 16. októbra 2011 sa v drevenom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži – Lazisku konali slávnostné služby Božie, počas ktorých bol za zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko inštalovaný Daniel Baláž.

 

Daniel Baláž, zborový farár | 24.10.2011

viac

Slávnosť v Nitrianskej Strede

17. nedeľu po Svätej Trojici si bratia a sestry z cirkevného zboru pripomenuli 263. výročie posvätenia svojho artikulárneho chrámu a zároveň ďakovali Bohu za to, že po dvoch rokoch prác sa im podarilo generálne opraviť fasádu chrámu.

 

Martin Bobák, námestný farár | 20.10.2011

viac

Stretnutie Modlitebného spoločenstva TAS

Téma zahraničnej misie prilákala v nedeľu poobede 16. 10. 2011 do mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove vyše 30 členov Modlitebného spoločenstva – prevažne zo zborov Spišská Nová Ves a Poprad.

 

Mikuláš Lipták, MoS | 20.10.2011

viac

Jubilejné slávnosti v Necpaloch

15. a 16. októbra sa v Necpaloch v Turci konali jubilejné slávnosti pri príležitosti 400. výročia zrodu Turzovho renesančného oltárneho obrazu. Táto významná duchovná renesančná národná kultúrna pamiatka pritiahla do Necpál i popredných odborníkov z oblasti histórie umenia.

 

Július Jarkovský, Jozef Havrila  | 20.10.2011

viac

Zrekonštruovaná modlitebňa v Žabokrekoch

V nedeľu 16. 10. 2011 popoludní sa konala milá slávnosť vo fílii CZ ECAV Necpaly – v Žabokrekoch. Žabokrečania si tu svojpomocne a obetavo zrenovovali svoju modlitebňu, ktorá bola pôvodne evanjelickou školou.

 

Július Jarkovský, Jozef Havrila  | 20.10.2011

viac

Kajalský kostol má 113 rokov

Dcérocirkev galantského cirkevného zboru v Kajali oslávila v nedeľu 9. októbra 2011 113. výročie posvätenia svojho kostolíka. Liturgiou, úvodným slovom i záverečným slovom poslúžil brat zborový farár Jaroslav Mlynár, kázňou slova Božieho brat kaplán Ľuboš Vontorčík.

 

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 18.10.2011

viac

Púchovskí evanjelici po historických miestach

8. a 9. októbra 2011 sme boli na zájazde po pamätných miestach nás evanjelikov. Navštívili sme Liptovský Mikuláš, biskupský úrad v Prešove, Kežmarok, Svätý Kríž a Leštiny, odkiaľ sme išli do Istebného, Krpelian, Necpál a Žabokriek.

 

Ondrej Rišiaň, zborový farár v Púchove | 17.10.2011

viac

Objavenie oltárneho nápisu v Rim. Brezove

V rámci druhej etapy reštaurovania oltára v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove našli na jeho predele latinský nápis z roku 1762, ktorý bol do dnešných dní skrytý za drevenou doskou natretou nabielo.

 

Janka Miháliková, zborová farárka | 17.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart