< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Uvedenie CD „Poslanie“ v Senici

10 rokov v živote cirkevného zboru je zanedbateľný čas, ale keď ide o zborový spevokol, je to doba pomerne dlhá. A práve takéto výročie má v tomto roku Komorný spevácky zbor pri ECAV v Senici.

 

Oľga Zlochová, Senica | 17.10.2011

viac

20 rokov spevokolu v Rimavskej Sobote

V Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Sobota sme mali na službách Božích na 16. nedeľu po Svätej Trojici aj milú slávnosť venovanú 20. výročiu pôsobenia nášho zborového spevokolu.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka | 13.10.2011

viac

Slávnosť posvätenia chrámu v Novej Lehote

Prvého októbra 2011 sa v dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Piešťany v Novej Lehote za prítomnosti predsedníctva Západného dištriktu a seniora Bratislavskému seniorátu konala posviacka obnoveného evanjelického chrámu Božieho.

 

B. Dolinský, zborový farár; Matej Tóth, zborový kronikár | 13.10.2011

viac

Evanjelikom z Terasy blahoželali Třanovice

CZ ECAV Košice-Terasa patrí k najmladším evanjelickým cirkevným zborom na Slovensku. V nedeľu 9. októbra 2011 si za účasti evanjelikov z partnerského cirkevného zboru v Třanoviciach pripomenuli 9. výročie svojho vzniku.

 

Eva Bombová, Košice | 11.10.2011

viac

Inštalácia zborového farára v Part. Ľupči

V najstaršom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku - v Partizánskej Ľupči - sa 24. septembra 2011 po 51 rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Cirkevný zbor si na volebnom konvente jednohlasne zvolil svojho doterajšieho námestného farára Jána Molčana za 33. zborového farára v histórii už 10. júla tohto roka.

 

Zlatica Gulášiová, presbyterka | 11.10.2011

viac

Zo zborových dní v Petržalke

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka sa v dňoch 1. a 2. októbra 2011 konali zborové dni. V ich rámci v sobotu večer zahrala hudobná skupina z CZ Soľ Prázdny kríž a v nedeľu kázňou slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, presbyterka CZ | 10.10.2011

viac

Dvojitá slávnosť v Horných Salibách

V CZ ECAV Horné Saliby si 25. 9. 2011 pripomenuli 225. výročie založenia CZ a 150. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Kazateľmi slova Božieho boli brat biskup ZD Milan Krivda a v maďarskom jazyku brat farár Géza Endreffy z Budaorsu.

 

Zuzana Slížiková, zborová farárka | 10.10.2011

viac

Kontakty Piešťancov s Ustroňom

Poľské mesto Ustroň má s mestom Piešťany dlhodobé a efektívne priateľské vzťahy. Medzi týmito mestami sa vytvorili priateľstvá nielen na úrovni samosprávy, ale aj medzi ich evanjelickými a. v. cirkevnými zbormi.

 

Branislav Dolinský, zborový farár | 7.10.2011

viac

Stretnutie farárov troch seniorátov

2. a 3. októbra 2011 sa v CZ Stará Turá v Združenej strednej škole elektrotechnickej konala seniorálna pastorálna konferencia Považského a Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku a Východomoravského seniorátu.

 

Martina Tlkancová, Slatina n/B | 7.10.2011

viac

Dve slávnosti v Moravskom Lieskovom

Poslednú septembrovú nedeľu 25. 9. 2011 sa v CZ Moravské Lieskové uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie. Prvú októbrovú nedeľu 2. 10. 2011 si veriaci pripomenuli 225. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Dušan Miko, Moravské Lieskové | 6.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart