< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu

V nedeľu 2. októbra 2011 poobede sa uskutočnila v CZ Kokava nad Rimavicou milá udalosť: seniorátna prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu. Ako každoročne, aj teraz ju pripravil vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu.

 

Martin Riecky, predseda VMV RIS | 5.10.2011

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Záriečí

V poslednú septembrovú nedeľu 25. 9. 2011 si veriaci v CZ ECAV Záriečie na slávnostných službách Božích pripomenuli 225. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ktorý bol posvätený v roku 1786.

 

Martin Melišík, www.ecav.zariecie.sk | 29.9.2011

viac

Na zborový deň v Lubine stále spomínajú

V auguste 2011 sa uskutočnil na ihrisku v Lubine zborový deň, ktorý zorganizoval CZ ECAV Lubina. Pán Boh nám doprial mimoriadne krásny deň, ktorý prilákal vyše 300 účastníkov spolu s hosťami z CZ Kovačica I. – srbská Vojvodina. Pozvanie prijal aj poslanec Dušan Čaplovič, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

 

Elena Ostrovská, presbyterka CZ | 29.9.2011

viac

Deň Tatranského seniorátu v Gerlachove

V krásne slnečné dopoludnie 15. 9. 2011 sa stretli všetky generácie evanjelikov už na 5. ročníku dňa Tatranského seniorátu, tentoraz v malebnej dedinke pod Tatrami Gerlachov. Ústrednou témou stretnutia bolo heslo: Zachránení v Kristu pre službu v cirkvi.

 

Michal Findra, TAS | 26.9.2011

viac

Inštalácia vo Veľkých Levároch

Dňa 18. 9. 2011 sa v CZ ECAV Veľké Leváre na Záhorí konala slávnostná inštalácia zborového farára Radoslava Danka. Brat farár predtým pôsobil v Ženeve, v cirkevnom zbore Komárno a Žilina.

 

 | 25.9.2011

viac

Futbalový turnaj Západného dištriktu

V Evanjelickom a. v. chráme v Hnúšti v slnečné ráno dňa 15. 9. 2011 bol otvorený IV. ročník futbalového turnaja Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 10 družstiev zo siedmich seniorátov.

 

Iveta Korenková, konseniorka RIS | 20.9.2011

viac

Putovali po stopách svojich predkov

Vo štvrtok 15. septembra sa skupina evanjelických veriacich z CZ Žilina, z jeho fílie v Rajci a CZ Súľov zúčastnili na spomienkovom výlete, počas ktorého si pripomenuli nedávnu históriu svojich cirkevných zborov.

 

Daniel Baláž, námestný farár, Žilina | 20.9.2011

viac

Darčeky od detí deťom

V CZ ECAV Zemianske Kostoľany sme zo zbierky detí na letnom tábore v Kľačne 23. − 30. júla 2011 kúpili hračky, ktoré sme odovzdali chorým deťom na detskom oddelení Nemocnice v Bojniciach a v CSS Domino v Prievidzi.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 14.9.2011

viac

Zborové popoludnie v Topoľčanoch

V poslednú prázdninovú sobotu, 3. septembra 2011, sa v cirkevnom zbore v Topoľčanoch uskutočnilo zborové popoludnie venované najmä deťom, ktoré malo byť akousi „bodkou“ za časom letných prázdnin.

 

Eva Kahanová Bašková, CZ Topoľčany | 14.9.2011

viac

Zborové stretnutie v Zem. Kostoľanoch

V Zemianskych Kostoľanoch sa 10. septembra 2011 uskutočnilo stretnutie veriacich pod názvom „Zborový guláš”. Téma stretnutia však bola vážnejšia: „Na akom základe stojí môj život?”

 

Iveta Krpelanová, CZ Zem. Kostoľany | 14.9.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart