< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Zborový deň v Zaježovej

28. augusta 2011 sa v Zaježovej uskutočnil tradičný zborový deň cirkevného zboru v Pliešovciach, na ktorom sa zúčastnili aj cirkevníci z CZ Devičie a Banská Štiavnica a brat emeritný biskup VD ECAV Ján Midriak.

 

BV, CZ Pliešovce | 7.9.2011

viac

Stretnutie konfirmandov po 50-tich rokoch

Keď počujeme slovo zlato, vynorí sa nám niečo hodnotné a veľmi cenné. Také bolo i stretnutie konfirmandov po 50-tich rokoch, teda zlatých konfirmandov. Na 9. nedeľu po Svätej Trojici 21. augusta 2011 zažili bratia a sestry v Evanjelickom chráme Božom v Nitrianskej Strede okrem služieb Božích aj slávnosť zlatej konfirmácie.

 

Marta Čerteková, CZ N. Streda | 6.9.2011

viac

Nové heraldické a sfragistické symboly CZ

Symboly Cirkevného zboru ECAV Kokava nad Rimavicou boli uvedené do života v rámci kajúcich služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Kokave nad Rimavicou 7. augusta 2011 pri príležitosti 100. výročia tragického zhorenia obce i miestneho chrámu Božieho.

 

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 28.8.2011

viac

Výstup na Čachtický hrad

Hoci v histórii nášho malého Slovenska je Čachtický hrad neslávne (či už právom, alebo neprávom) zapísaný, v sobotu 6. augusta sa stal miestom požehnaného stretnutia pre 11 turistiky chtivých účastníkov z cirkevných zborov Stará Turá, Topoľčany a Kšinná.

 

Eva Kahanová Bašková, CZ Topoľčany | 23.8.2011

viac

Spomienková pietna slávnosť v Kokave

7. augusta 2011 si CZ ECAV Kokava nad Rimavicou pripomenul 100. výročie zhorenia ich kostola, a to službami Božími, na ktorých kázal brat biskup ZD Milan Krivda. Po službách Božích uviedli knihu Pavla Haluku Veľký požiar a pred kostolom zasadili Strom reformácie č. 2.

 

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 12.8.2011

viac

Slávnosť inštalácie v Nových Sadoch

V sobotu pred 6. nedeľou po Sv. Trojici, 30. 7. 2011, v CZ ECAV Nové Sady na slávnostných službách Božích senior DNS Ivan Eľko inštaloval Janu Bartovú za zborovú farárku. V rámci služieb Božích boli posvätené sviatostné nádoby k Večeri Pánovej – kalich a cibórium.

 

Eva Mažárová st. | 4.8.2011

viac

Zborový deň v Dunajskej Strede

5. nedeľu po Sv. Trojici 24. 7. 2011 sme v CZ ECAV Dunajská Streda oslávili slávnostnými službami Božími pri príležitosti návratu do nášho chrámu Božieho po generálnej oprave strechy. Služby Božie boli dvojjazyčné: slovensko-maďarské.

 

Jozef Horňák, námestný farár | 29.7.2011

viac

V Čistej duši v Trenčíne

V piatok 22. júla v rehabilitačnom stredisku Čistá duša, ktoré slúži pre telesne i mentálne postihnutých ľudí, privítali pracovníci i klienti tohto strediska námestného farára Daniela Baláža z Trenčína.

 

Daniel Baláž, Trenčín | 28.7.2011

viac

Dištriktuálny deň ZD 2011 na Branči

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa uskutočnil 5. júla 2011 na tradičnom mieste − na hrade Branč pri Sobotišti. Účastníci podujatia položili kvety k pomníku martýrov viery, ktorí boli na Branči väznení v čase protireformácie.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD | 19.7.2011

viac

V Šali-Veči oslávili 65. výročie prisťahovania

V nedeľu 10. júla 2011 si CZ ECAV Diakovce pripomenul 65. výročie prisťahovania evanjelikov a baptistov do dcérocirkvi Šaľa-Veča. Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Zora Tuláková, farárka v Diakovciach | 19.7.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart