< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

V KRAĽOVANOCH POTREBUJÚ POMOC

Dňa 12. júna 2011 o 12.30 hod. došlo k požiaru v Ev. a. v. chráme Božom v Kraľovanoch, ktorý bol podľa záveru ohliadajúceho vyšetrovateľa Hasičského zboru Dolný Kubín spôsobený technickou chybou na elektrickom prívode do chrámového organa.

 

Zuzana Brdiarová, zborová farárka | 4.7.2011

viac

Dni Milana Hodžu v Sučanoch - 7. ročník

V dňoch 21. − 26. 6. 2011 sa v Martine a Sučanoch konal 7. ročník Dní Milana Hodžu − už tradične pod záštitou predsedu vlády SR a v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Zvesťou slova Božieho poslúžil biskup VD Slavomír Sabol.

 

Jan Oslík, zborový farár  | 4.7.2011

viac

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

V 1. nedeľu po Svätej Trojici sa za bohatej účasti sestier a bratov konalo v Púchove stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Celé podujatie sme začali službami Božími v nádhernom chráme v Púchove.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farár v Púchove | 1.7.2011

viac

Slávnosť v Dačovom Lome

V CZ ECAV Dačov Lom sa 19. júna 2011 na slávnosť Svätej Trojice konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol kazateľom slova Božieho brat biskup ZD Milan Krivda. Liturgovala sestra farárka Martina Krivdová.

 

Juraj Macko, zborový farár | 30.6.2011

viac

Odkrytie latinského nápisu

Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v Ev. kostole v Rimavskom Brezove sa nachádza v záverečnej etape. Práce sú financované z dotácie Ministerstva kultúry SR a spolufinancuje ich cirkevný zbor.

 

Janka Miháliková, zborová farárka | 28.6.2011

viac

Posvätenie Kostola Sv. Trojice v Krpeľanoch

19. jún 2011 sa stal významným dňom v živote cirkevného zboru v Krpeľanoch v Turčianskom senioráte. V tento deň biskup VD Mgr. Slavomír Sabol posvätil nový kostol, ktorý nesie názov Kostol Svätej Trojice.

 

Pavel Tomka, zborový farár | 28.6.2011

viac

Zájazd na Kirchentag a do Prahy

4. júna 2011 sa 31 cirkevníkov z CZ ECAV Trenčianske Stankovce pod vedením manželov Petrulovcov vydalo na zborový zájazd do Drážďan na Kirchentag. Cestou navštívili Terezín, Prahu a Křivoklát.

 

Milan Petrula | 20.6.2011

viac

Ratkovské duchovné osobnosti 2011

Na trojičnú nedeľu 19. júna 2011 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Ratkovej sa uskutočnili slávnostné služby Božie, ktorých súčasťou bola umelecká kompozícia Ratkovské duchovné osobnosti. Na slávnosti sa zúčastnili aj evanjelici z Budapešti.

 

PhDr. Daniela Baranová, PhD.  | 20.6.2011

viac

Evanjelická materská škola jubiluje

Mimoriadne slávnostné boli svätodušné sviatky 12. 6. 2011 pre členov CZ ECAV Košice-Terasa. Kazateľom Božieho slova bol biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a hosťom bol aj dištriktuálny dozorca VD ECAV Ján Brozman.

 

Eva Bombová  | 19.6.2011

viac

Spomienka na M. R. Štefánika v Košariskách

Osobnosť presahujúcu hranice obce i Slovenska si pripomenuli v CZ ECAV Košariská – Priepasné 3. mája 2011 na pietnej spomienke k 92. výročiu tragického úmrtia významného rodáka gen. Dr. M. R. Štefánika, syna prvého košarišského evanjelického farára.

 

Viera Fajnorová | 16.6.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart