< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Oslávili 400 rokov Novohradského seniorátu

14. mája 2011 na pôde cirkevného zboru Dobroč, v obciach Dobroč a Mýtna, konali slávnosti 400. výročia Novohradského seniorátu. Celodenný program sa začal slávnostnými službami Božími, na ktorých slovo Božie kázal brat dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Ivan Boženík, kaplán v Dobroči  | 16.6.2011

viac

Aj v Beckove a Kálnici opravujú

Už niekoľko rokov sa v cirkevnom zbore v Beckove koná zbierka za účelom opráv našich dvoch bohoslužobných budov v Beckove a Kálnici. Všetko si hradíme zo svojich zdrojov, ktoré tvorí najmä príjem z milodarov a cirkevného príspevku.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka | 16.6.2011

viac

Zo zlatej a diamantovej konfirmácie

Svätodušné sviatky sme v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote mali spojené so zlatou a diamantovou konfirmáciou. Bola to krásna udalosť, na ktorej sa zúčastnili mnohí, ktorí boli konfirmovaní v našej cirkvi a patria do nášho cirkevného zboru.

 

V. Lisáková, zborová farárka | 16.6.2011

viac

Dištriktuálny konvent Východného dištriktu

Konventuáli z Východného dištriktu zasadali 28. mája 2011 v priestoroch biskupského úradu v Prešove. O biblický úvod (text J 13, 34 - 35) sa postaral senior ŠZS v apelačnej dobe Mgr. Ján Velebír.

 

-zk- | 15.6.2011

viac

Leška, Adamovič a Noc kostolov v Brezovej

V máji 2011 cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom zažil dve vzácne a požehnané podujatia. V 3. nedeľu po Veľkej noci sme si na službách Božích pripomenuli 180. výročie narodenia ev. farára, seniora J. P. Lešku a 50. výročie úmrtia ev. farára, historika Dr. Š. Adamoviča. Slávnostným kazateľom bol biskup ZD Milan Krivda.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka | 14.6.2011

viac

V Dunajskej Strede opravujú kostol a faru

V CZ ECAV Dunajská Streda sme koncom mája 2011 po dlhých prípravách začali s opravou strechy nášho chrámu Božieho, ako aj budovy fary. Prosíme pri tom o Božiu pomoc aj finančnú podporu od bratov a sestier vo viere.

 

Jozef Horňák, námestný farár | 10.6.2011

viac

Oslávenkyňa v Moravskom Lieskovom

V máji 2011 sa z milosti Božej dožila 100 rokov pani Mária Ochodnická z Moravského Lieskového. Druhý júnový deň oslávenkyňu navštívili zástupcovia domáceho cirkevného zboru.

 

Dušan Miko ml. | 10.6.2011

viac

Stretnutie spevokolov POS v Starej Turej

"Vďačne spievajte v srdciach Bohu!" Aj týmto Božím slovom privítal v nedeľu po Vstúpení 5. júna 2011 zborový brat farár Radomír Vařák všetkých prítomných v chráme Božom v Starej Turej na stretnutí spevokolov Považského seniorátu.

 

EKB | 9.6.2011

viac

Stretnutie zborov v lone Božej prírody

V poslednú nedeľu po Veľkej noci sa mladí i skorej narodení z cirkevných zborov Kráľovce-Krnišov a Devičie popoludní stretli pri známom Koháriho dube. Prednáškou prispel brat senior Miroslav Dubek.

 

M. B. | 31.5.2011

viac

Petržalskí seniori v cirkevných zboroch DNS

Po vlaňajšej návšteve v Zlatých Moravciach, Nitre a Leviciach petržalskí seniori v sobotu 21. mája 2011 pokračovali v spoznávaní cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Cieľom ich putovania boli CZ Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Plavé Vozokany a Nesvady.

 

Seniori CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 31.5.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart