< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Zlatá konfirmácia v Pliešovciach .

V tretiu nedeľu po Veľkej noci, počas piesne spevokolu „Vojdite, plesajme“ vchádzali do chrámu Božieho bratia a sestry, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a členmi cirkevného zboru pripomínali slávnosť konfirmácie pred 50 rokmi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka  | 30.5.2011

viac

Antikoncepcia a predmanželský sex

23. mája 2011 sa v budove starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici konalo diskusné fórum Reči pri stole na tému "Antikoncepcia a predmanželský sex". Téma tohto diskusného fóra bola veľmi aktuálna a pre mnohých aj žiadaná.

 

Ivan Lukáč, študent 2. ročníka EBF UK  | 25.5.2011

viac

Vďaka za príjemný deň v Klenovci

Klenovec – krásna, svojrázna dedina v Gemeri, a zároveň aj sídlo Rimavského seniorátu. Práve sem v piatok 13. mája 2011 na pozvanie brata seniora zavítali zamestnanci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

 

Tatiana Krešneová | 19.5.2011

viac

Stretnutie žien Bratislavského seniorátu

V Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v nedeľu 15. mája 2011 konalo ďalšie stretnutie žien Bratislavského seniorátu. Spojené bolo s premiérou muzikálu Snežienka v podaní hudobno-dramatickej skupiny Plamienok.

 

Edita Škodová | 18.5.2011

viac

Opekačka a pletenie košíkov v Devičí

Jedno piatkové popoludnie v máji sa stretli konfirmandi z Pliešoviec s deťmi a mladými z CZ Devičie na spoločnej opekačke. Aj keď zo začiatku bolo jasne viditeľné, kto je odkiaľ, po krátkom čase sa to už nedalo rozlíšiť.

 

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie  | 13.5.2011

viac

Deň matiek v Cerove a Čelovciach

K sviatku matiek sme sa opäť po roku pripojili aj v našich cirkevných zboroch Cerovo a Čelovce. Tieto najvzácnejšie bytosti sme v chrámoch pozdravili vyznaniami básňami, ale aj krásnymi košíkmi, ktoré deti pripravili pre svoje mamy.

 

Anna Kukulová, Cerovo a Čelovce | 13.5.2011

viac

Modernizovaná škola v Dolných Salibách

V Dolných Salibách sa 1. 4. 2011 konala slávnosť pri príležitosti modernizácie budovy základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Na slávnosti bolo prítomné aj predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 23.4.2011

viac

Stretnutie presbyterov a priaznivcov cirkevnozborového života v Beckove

Cirkevníci z Beckova a z Kálnice pripravili bohaté občerstvenie pre vzácnych hostí, ktorí do nášho CZ ECAV Beckov zavítali pri príležitosti prvého stretnutia presbyterov, spolupracovníkov a priaznivcov cirkevnozborového života 2. 4. 2011.

 

Monika Cipciarová | 13.4.2011

viac

Nová tradícia evanjelikov v Beckove

Cirkevníci z Beckova a Kálnice pripravili požehnané stretnutie so vzácnymi hosťami, ktorí do nášho Cirkevného zboru ECAV Beckov zavítali pri príležitosti 1. stretnutia presbyterov, spolupracovníkov a priaznivcov cirkevno-zborového života v sobotu 2. apríla 2011.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka | 6.4.2011

viac

Malému cirkevnému zboru sa podarilo získať na kostol tisícky eur

Obnova vzácneho kostola v Bátovciach v okrese Levice je dôkazom toho, že aj malé spoločenstvo ľudí dokáže zachrániť veľké kultúrne hodnoty.

 

sme.sk; 03/04/2011; TASR  | 4.4.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart