< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Oslava 90. výročia založenia cirkevného zboru v Párnici

V 3. pôstnu nedeľu, 27. marca 2011, sa v kostole v Párnici uskutočnila milá slávnosť. Prešlo už 90 rokov od vzniku cirkevného zboru v Párnici. Kázal brat biskup VD Slavomír Sabol na text z J 1, 35 - 42, kde zdôraznil najväčší objav učeníkov, ktorí povedali: „Našli sme Mesiáša.“ Je dôležité, aby sme ho aj my našli.

 

Marián Grega, zborový farár | 4.4.2011

viac

Loď menom ECAV na Slovensku

V cirkevnom zboru v Moravskom Lieskovom mali v nedeľu 27. marca 2011 služby Božie obohatené o tematický program detí k Podunajskej vlne mieru, ktorá v marci prechádzala cez územie Slovenska.

 

Viera Macová | 2.4.2011

viac

Uctili si storočnú jubilantku

Koncom zimy oslávila 100. narodeniny pani Margita Sadloňová, členka evanjelického cirkevného zboru v Senici. Pochádza z evanjelickej učiteľskej rodiny a sama bola učiteľkou 40 rokov.

 

Oľga Zlochová | 31.3.2011

viac

200. výročie narodenia Karola Štúra

Na oslavách 200. výročia narodenia Karola Štúra, evanjelického farára, rektora gymnázia, člena mestskej rady a spisovateľa, ktorého pôsobenie je späté s evanjelickým cirkevným zborom v Modre, sa zúčastnil aj dištriktuálny biskup ZD M. Krivda.

 

Marián Čop | 31.3.2011

viac

V Bzinciach si pripomenuli Ľ. Podjavorinskú

Cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou si spolu s obcou pripomenul 60. výročie úmrtia Ľudmily Podjavorinskej, jednej z najvýznamnejších slovenských spisovateliek. Kázňou slova Božieho poslúžila sestra seniorka Eva Juríková.

 

Iveta Rubaninská, zborová farárka | 17.3.2011

viac

6. dištriktuálna pastorálna konferencia VD

„Služby Božie ako nástroj obnovy cirkvi“ – tak znela téma 6. dištriktuálnej pastorálnej konferencie VD ECAV, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 11. 3. 2011.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 17.3.2011

viac

Podunajská vlna bola aj v Púchove

13. marca 2011 sa v evanjelickom cirkevnom zbore v Púchove konali služby Božie pre príležitosti Podunajskej vlny mieru. Náš chrám Boží sme vyzdobili modrými stuhami, ktoré symbolizovali vlny Dunaja. Služby Božie boli výnimočné kázňou, pri ktorej sme využili materiál, ktorý sme dostali k tomuto podujatiu.

 

Ondrej Rišiaň , zborový farár | 16.3.2011

viac

Emeritný biskup Ján Midriak v Rim. Sobote

Brány tohtoročného pôstu v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvoril emeritný biskup Ján Midriak slovom Božím, modlitbou a požehnaním; zároveň prisluhoval aj sviatosť Večere Pánovej. Na službách Božích liturgoval i brat farár Synak.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka  | 14.3.2011

viac

Tatranská víkendovka mužského zboru

V dňoch 4. – 6. marca mal mužský spevácky zbor z cirkevného zboru Záriečie (TUS) víkendové sústredenie v Gerlachove. Popri spoločných skúškach a iných aktivitách, absolvovali aj tri vystúpenia.

 

Martin Melišík | 9.3.2011

viac

Spevokol z Podlužian v Novom Meste nad V.

V nedeľu 27. februára 2011 spevokol dospelých a ďalší členovia nášho cirkevného zboru z Podlužian navštívili Cirkevný zbor ECAV Nové Mesto nad Váhom, kde poslúžili spevom na službách Božích.

 

Jana Šebeňová st.  | 4.3.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart