< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Slávnosť zlatej konfirmácie v Ostrej Lúke

V ostrolúckom cirkevnom zbore mali v 16. nedeľu po Sv. Trojici dôvod na radosť. Po päťdesiatich rokoch, teda pri príležitosti zlatej konfirmácie, stretlo sa v Ev. chráme Božom v Dubovom, vo filiálke Ostrej Lúky, 41 zlatých konfirmandov zo Slovenska i Čiech.

 

Ján Čáby, zborový farár, Ostrá Lúka | 8.10.2012

viac

Tie naše Kokavy

Na Slovensku ležia dve obce s názvom Kokava. Jedna má úplný názov Kokava nad Rimavicou (kedysi nazývaná aj Rimavská Kokava) a leží v Rimavskom senioráte. Presný názov tej druhej znie Liptovská Kokava a nachádza sa v Liptovsko-oravskom senioráte.

 

Martin Riecky, zborový farár, Kokava nad Rimavicou | 8.10.2012

viac

220. výročie posvätenia chrámu v Beckove

220. výročie posvätenia chrámu je príležitosť pre radosť. V takejto radosti určite jasali aj naši evanjelickí predkovia, keď v 21. nedeľu po Sv. Trojici v roku Pána 1792 posväcovali tolerančný kostol, ktorý postavili v priebehu dvoch rokov. Musel byť za mestom, bez veže, bez zvonov a s vchodom z bočnej ulice.

 

Ružena Bandurová, Beckov | 4.10.2012

viac

Milá slávnosť v Považskej Bystrici

Poslednú septembrovú nedeľu (17. po Svätej Trojici) sme v Cirkevnom zbore ECAV Považská Bystrica mali milú slávnosť, keď v rámci služieb Božích boli uvedení do cirkevnozborových funkcií nový brat zborový dozorca Miroslav Kortman a šesť presbyteriek.

 

Ľubomír Marcina, Považská Bystrica  | 4.10.2012

viac

Zborový deň v Liptovskom Petre

Mnohí z nás už určite počuli či povedali vetu: Pekný deň za nami. Bolo to vtedy, keď sme prežili niečo príjemné, niečo, čo nás potešilo. V CZ Liptovský Peter sme si v nedeľu 30. 9. mohli povedať: Krásny deň je za nami. V ten deň sme sa totiž stretli ako bratia a sestry zo zboru na celodennom podujatí. Jeho téma bola: Náš Boh sa nezmenil.

 

Daniela Mikušová, zborová farárka | 4.10.2012

viac

Trenčín - posviacka kostola a organa po generálnej oprave

V nedeľu 30. 9. 2012 prežívali veriaci cirkevného zboru v Trenčíne veľkú radosť. Po rokoch namáhavých prác a veľkých investičných výdavkov sa konečne dočkali vytúženej posviacky generálne opraveného kostola a generálne opraveného organa.

 

Ján Bunčák, zborový farár | 4.10.2012

viac

Zborový zájazd do Bystřice

Povzbudenie, radosť, vďačnosť. To všetko takmer 50 členov Cirkevného zboru ECAV Liptovský Peter prežívalo počas zborového zájazdu v cirkevnom zbore Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. - v Bystřici.

 

Daniela Mikušová, zborová farárka | 3.10.2012

viac

Dvojnásobné jubileum v Topoľčanoch

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 23. 9. 2012 si cirkevný zbor v Topoľčanoch pripomenul dve radostné udalosti, ktoré predstavujú prelom v živote topoľčianskych evanjelikov: 20.výročie znovuobnovenia cirkevného zboru a 10. výročie posvätenia chrámu.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany | 3.10.2012

viac

Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 2.10.2012

viac

Evanjelici z košickej Terasy slávili decénium

Slávnostnou bola nedeľa 30. 9. 2012 pre členov CZ ECAV Košice-Terasa, ktorí si pripomenuli 10. výročie vzniku. Evanjelici z mestských častí Západ, Sídlisko KVP, Myslava, Pereš a ďalších sa zhromaždili na slávnostných službách Božích, na ktorých bol kazateľom slova Božieho Ján Hruška, senior Košického seniorátu.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 2.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart