< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Dirigenti sa vzdelávali v Podlužanoch

V sobotu 26. februára 2011 sa v zborovej sieni na fare v Podlužanoch uskutočnil kurz pre hudobníkov a dirigentov z Považského seniorátu, ktorý pripravil Výbor cirkevnej hudby v Považskom senioráte.

 

Viera Hrivnáková, členka VCH POS  | 2.3.2011

viac

Milan Krivda u policajného duchovného v Liptovskom Mikuláši

V piatok 25. februára 2011 navštívil brat biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda miesto pôsobenia policajného duchovného kpt. Mgr. Jána Pacigu, nakoľko pastoračné územie policajného duchovného sa sčasti nachádza aj na území ZD ECAV.

 

Ján Paciga | 28.2.2011

viac

Manželské posedenie v CZ Topoľčany

V cirkevnom zbore v Topoľčanoch sa v nedeľu Deviatnik popoludní uskutočnilo „Manželské posedenie“ v rámci Národného týždňa manželstva, ktorý sa na Slovensku konal prvý raz.

 

Eva Kahanová-Bašková | 22.2.2011

viac

„Zázrak“ na stretnutí v Gemerskej Polome

V rámci Národného týždňa manželstva sa v CZ ECAV v Gemerskej Polome v nedeľu 13. februára 2011 konalo stretnutie manželov. Uskutočnilo sa v spolupráci s obcou Gemerská Poloma a jej starostom Jánom Chanasom.

 

Janka Maťová, zborová farárka | 22.2.2011

viac

CZ Devičie poďakoval Milanovi Šimkovi

31. decembra 2010 v CZ ECAV Devičie posledný raz pred odchodom do dôchodku kázal brat farár Milan Šimko, ktorý 37 rokov nepretržite slúžil tomuto zboru, a zároveň administroval aj CZ ECAV Kráľovce-Krnišov a Rykynčice. Jeho cirkevníci mu vyjadrili hlbokú vďaku a úctu.

 

Cirkevný zbor ECAV Devičie | 27.1.2011

viac

V Piešťanoch spievali na slávu Hospodinovu

Záver roka 2010 sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Piešťany sa konala séria podujatí s duchovnými piesňami: spomienka na evanjelického farára Adama Trajana a niekoľko adventných koncertov.

 

Branislav Dolinský, zborový farár | 19.1.2011

viac

140 rokov CZ ECAV Košariská – Priepasné

CZ ECAV Košariská – Priepasné si 9. 1. 2011 pripomenul 140. výročie svojho založenia, oddelenia sa od matkocirkevného zboru Brezová pod Bradlom. Spomienka sa začala službami Božími, kde zvesťou slova Božieho poslúžil biskup ZD M. Krivda.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka  | 19.1.2011

viac

Ľ. a K. Štúrovcov si pripomenuli v Modre

Na spomienkovej slávnosti 12. 1. 2011 v Modre si 155. výročie úmrtia Ľ. Štúra a 160. výročie úmrtia K. Štúra pripomenul CZ ECAV Modra spolu s mestom Modra a Múzeom Ľ. Štúra v Modre za účasti predsedu BSK P. Freša a primátorky Modry H. Hlubockej.

 

Marián Čop, zborový farár | 14.1.2011

viac

Adventné stretnutie v Seredi

V 3. adventnú nedeľu 12. 12. 2010 o 14.30 hod. sa uskutočnili v Dome kultúry v Seredi nešporné služby Božie s Večerou Pánovou, kde sme privítali milých hostí - generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

Ing. Elena Števčíková  | 20.12.2010

viac

Adventný čas v Rimavskej Sobote

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote a v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Sobota sme tohtoročný advent otvorili „pasovaním“ našich prvákov.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka a spirituálka | 14.12.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart