< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Spomienka na obete totality v Myjave

12. 12. 2010 si členovia cirkevného zboru v Myjave a Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli obete totalitného komunistického režimu z Myjavy a okolia. Z nich žije už iba Ján Zeman.

 

Peter Sandtner, KPVS  | 13.12.2010

viac

Jubilujúce Spoločenstvo ev. žien v Nemcovciach

V tomto adventnom čase sa naplnilo 20 rokov od prvého stretnutia obnoveného Spoločenstva evanjelických žien v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nemcovce.

 

SEŽ Nemcovce | 9.12.2010

viac

Stretnutie mužov ŠZS v Kochanovciach

Na seniorálnom stretnutí mužov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu 20. 11. 2010 v Kultúrnom dome v Kochanovciach sa zamýšľali nad témami „Kde je Boh, keď ľudia trpia?“ a „Prečo sa to muselo stať?“.

 

Ľubomír Pankuch | 9.12.2010

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Piešťanoch

Tohtoročná prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu sa konala už tradične na 2. adventnú nedeľu, teda 5. decembra 2010 - tentoraz v Evanjelickom a. v. kostole v Piešťanoch.

 

Edita Škodová | 6.12.2010

viac

Správna cesta na Liptove

Ideš správnou cestou? Ideš Božou cestou? Tieto otázky si kládli v dňoch 19. – 21. 11. 2010 členovia detského spevokolu Radostné srdiečka spolu s členmi spevokolu dospelých z CZ ECAV Podlužany na sústredení spevokolov v Janoškovom dome.

 

Michal Koreň  | 2.12.2010

viac

Pamiatka posvätenia ev. kostola v Očovej

23. nedeľa po Sv. Trojici bola pre členov CZ Očová významná z dvoch dôvodov: 224. výročie posvätenia chrámu Božieho a stretnutie konfirmandov po 50 rokoch - tzv. zlatá konfirmácia, na ktorú prijalo pozvanie 17 bratov a sestier.

 

Irena Paľovová, námestná farárka  | 25.11.2010

viac

135. výročie posvätenia chrámu Božieho v Modre-Kráľovej

7. novembra 2010 v Modre-Kráľovej slávili pamiatku posvätenie chrámu Božieho, na ktorej privítali aj veriacich z Lubiny so sestrou seniorkou Evou Juríkovou. V rámci služieb Božích sa konala aj derniéra výstavy Vzťahy a požehnanie zrenovovaných priestorov fary.

 

Edita Škodová | 8.11.2010

viac

K Pamiatke zosnulých v Mor. Lieskovom

Začiatok novembra sa nesie v tichých spomienkach na našich najbližších, ktorí nás opustili v tejto časnosti. V dome smútku na cintoríne v Moravskom Lieskovom sa pri Pamiatke zosnulých uskutočnili pietne služby Božie.

 

Dušan Miko ml., presbyter CZ | 3.11.2010

viac

P. Dobšinského si pripomenuli v Drienčanoch

V Drienčanoch (RIS) sa 19. októbra 2010 uskutočnil 7. ročník nadregionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky a 20. októbra i jej celoslovenské kolo. Kvety na hrob P. E. Dobšinského položil i brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda.

 

Štefan Gabčan, zborový farár  | 3.11.2010

viac

Jesenný relaxačný výlet Honťanov

Vnútromisijný výbor Hontianskeho seniorátu zorganizoval pre bratov a sestry v senioráte jesenný relaxačný výlet do ľubovnianskych kúpeľov od 15. do 17. októbra.

 

Katarína Kmecová, námestná farárka  | 2.11.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart