< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Pamätná tabuľa Jánovi Paulovovi

21. nedeľu po Sv. Trojici sa v Ev. a. v. chráme Božom v Šamudovciach – dcérocirkvi CZ ECAV Pozdišovce – konali služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu a odhalenia pamätnej tabule rodákovi – ev. a. v. farárovi Jánovi Paulovovi.

 

Lýdia Kordošová, zborová farárka | 29.10.2010

viac

V Príbelciach prvý raz zlatá konfirmácia

24. október 2010 sa stal významným dňom v histórii CZ ECAV Príbelce. Po prvýkrát si jubilujúci konfirmandi pripomenuli 50. – 59. výročie svojho konfirmačného sľubu. Zo 133 konfirmovaných detí sa dnešného dňa dožilo už iba 89. Pozvanie prijalo 52 jubilantov.

 

Z. Alcnauerová, zborová farárka | 29.10.2010

viac

Posviacka krstiteľnice v Moravskom Lieskovom

21. nedeľa po Svätej Trojici bola pre CZ Moravské Lieskové slávnostná. Počas služieb Božích bola posvätená nová krstiteľnica, ktorá veriacim chýbala v chráme Božom štyri desaťročia.

 

Dušan Miko ml.  | 28.10.2010

viac

Spomienka na farára rozprávkara

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Rimavská Sobota a CZ ECAV v Rimavskej Sobote usporiadali slávnosť odhalenia sochy Pavla Emanuela Dobšinského na Daxnerovom námestí. Na spomienkových službách Božích kázal brat biskup ZD Milan Krivda.

 

-b- , -eš- | 26.10.2010

viac

Prešovské Staré kolégium v novom šate

Keď v roku 1997 pri 330. výročí otvorenia „starého“ Ev. kolégia v Prešove vyslovil na vedeckej konferencii o kolégiu brat emeritný biskup Ján Midriak želanie, „nech sa stane zázrak, že po tomto jubileu na prešovskom námestí zaskvie sa budova kolégia v novom šate a bude do budúcnosti nielen kultúrnou národnou pamiatkou, ale jeho kultúrnou a národnou pýchou!“, nik netušil, že sa to stane realitou až o 13 rokov neskôr.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 22.10.2010

viac

Nezabúdajme na starších

Pri príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starším - usporiadali v piatok 15. 10. 2010 členky Slovenskej evanjelickej jednoty žien v Cirkevnom zbore ECAV Topoľčany posedenie pre našich milých „skôr narodených“.

 

Eva Kahanová Bašková | 16.10.2010

viac

Zborové dni Petržalky venované Rusovciam

Tohtoročné zborové dni CZ ECAV Bratislava-Petržalka boli venované najmä filiálke Rusovce, ktorá mala v minulom roku dve významné výročia – uplynulo 180 rokov od posviacky rusovského evanjelického kostola a 95 rokov od stavby kostolnej veže.

 

Edita Škodová, presbyterka  | 15.10.2010

viac

Nezabudnuteľný pamätný deň v Krtíši

V živote človeka, spoločnosti či cirkevného zboru sú udalosti, ktoré sú nezabudnuteľné. Takou bola pre CZ vo Veľkom Krtíši slávnosť 100. výročia narodenia ThMgr. Pavla Hronca, ktorý tu pôsobil 24 rokov.

 

Blažena Rumanová | 14.10.2010

viac

400 rokov CZ v Stredných Plachtinciach

Evanjelici v Stredných Plachtinciach prežívali v nedeľu 3. 10. 2010 vzácny deň. Pripomenuli si na službách Božích 400 rokov od vzniku miestneho ev. a. v. cirkevného zboru. Vzácnym hosťom a kazateľom na slávnostných službách Božích bol brat biskup v. v. Mgr. Ivan Osuský.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár | 11.10.2010

viac

Stretnutie Púchov – Stará Pazova

Dlhoročné bratsko-sesterské vzťahy medzi evanjelikmi zo srbskej Starej Pazovy a Púchova majú za sebou ďalšiu významnú etapu: na pozvanie ich spevokolu sme ich 10. – 13. 9. 2010 navštívili na „Dolnej zemi“.

 

Stanislav Mazák | 5.10.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart