< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Poltárčania spoznávali Gemer

Cirkevníci z Cirkevného zboru ECAV Poltár (NOS) sa v poslednú septembrovú nedeľu vydali na cestu za spoznávaním bratských cirkevných zborov v Gemerskom senioráte. Navštívili CZ ECAV Štítnik, Koceľovce, Ochtiná a Mur. Dlhá Lúka.

 

Ondrej Majling, zborový farár | 1.10.2010

viac

Deň Tatranského seniorátu v Holumnici

Na štátny sviatok 15. 9. 2010 kroky viacerých evanjelikov spod Tatier viedli do malebnej dedinky pri brehu rieky Poprad – do Holumnice. Na tradičnom Dni TAS sa tentoraz stretli v tejto dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Podolínec.

 

Michal Findra, Veľký Slavkov | 27.9.2010

viac

Služby Božie v kaplnke Oravského hradu

V rámci hudobného podujatia Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade a projektu Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry sa v hradnej kaplnke Oravského hradu, kde sú uložené aj pozostatky Juraja Turzu, dňa 22. augusta 2010 po 300 rokoch konali služby Božie.

 

Ivana Dubovská | 27.9.2010

viac

Trenčania navštívili Lutherove miesta

V dňoch 16. 9. - 19. 9. 2010 podnikli členovia CZ ECAV Trenčín autobusový zájazd do krajiny Lutherovej reformácie. Ubytovanie si zabezpečili v Lipsku, odkiaľ každý deň vyrážali za novým poznaním. Po ubytovaní a krátkom oddychu sa viacerí členovia zájazdu vydali na prechádzku do priľahlých ulíc a parku.

 

Ján Bunčák, zborový farár | 24.9.2010

viac

POĎAKOVANIE ZA OBNOVU EDS

V Bratislave sa 19. septembra 2010 uskutočnili slávnostné služby Božie k ukončeniu rekonštrukčných prác pripravovaného domova dôchodcov v Ev. dome starostlivosti (EDS). Zvesťou Božieho slova poslúžil biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 22.9.2010

viac

ZBOROVÝ DEŇ VO VRBOVOM

V 15. nedeľu po Svätej Trojici, 12. 9. 2010, zorganizoval CZ ECAV Vrbové zborový deň na tému „Naspäť ku Kristu“ v tom najkrajšom Božom chráme, uprostred prírody, za krásneho slnečného počasia v amfiteátri na Prašníku-Pustej Vsi - vo filiálke Vrbového.

 

Matej Tóth, Piešťany  | 20.9.2010

viac

Jubileum zničeného chrámu v Lomničke

V týchto dňoch si pôvodní obyvatelia obce Lomnička (Klein­lomnitz) v rôznych častiach Nemecka, ale aj zopár rodín na Slovensku pripomínajú 225. výročie posviacky ich tolerančného chrámu.

 

Andreas Szuttor , Podtatranské noviny | 7.9.2010

viac

Konali sa Dištriktuálne dni VD ECAV

Posledný augustový víkend bol venovaný Dištriktuálnym dňom Východného dištriktu ECAV 2010, ktoré sa konali v priestoroch Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Peter Mihoč; Edita Škodová | 6.9.2010

viac

Zborový deň na Zaježovej

Poslednú prázdninovú nedeľu trávili cirkevníci z Pliešoviec, Babinej a Sásy spolu. Mali spoločný zborový deň na Zaježovej. Zúčastnilo sa ňom vyše 150 ľudí od najmladších po starších členov cirkevných zborov.

 

Katarína Kmecová | 3.9.2010

viac

História ukrytá vo veži v Magnezitovciach

Pri oprave kríža na veži kostola vo filiálke Magnezitovce (CZ Chyžné, Gemerský seniorát) sa našli staré listiny a mince ukryté v plechovej nádobe v tvare valca. Nádobu našli remeselníci, ktorí opravovali vežu.

 

Emília Völgyiová, nám. farárka v Chyžnom | 24.8.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart