< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Zlatá konfirmácia a detský biblický tábor

V CZ ECAV Turany veriaci v uplynulom období prijali mnoho dobrých Božích darov. Okrem nedeľných a sviatočných dní zažili niekoľko zvlášť vzácnych slávnostných udalostí: o. i. aj zlatú konfirmáciu a detský biblický tábor.

 

M. Vargovčák, zborový farár | 6.8.2010

viac

Spomienka na Pavla Košackého

V CZ ECAV na Slovensku Vrbové si spolu s mestom Vrbové spomínali na jedného zo 16 štúrovcov, ktorý vystúpil v pamätný deň 24. 4. 1836 s Ľudovítom Štúrom na Devín. Bol dlhoročným farárom vo Vrbovom a volal sa Pavel Košacký.

 

Miroslav Jäger, zborový farár | 25.7.2010

viac

Najnovší kostol našej cirkvi - Rokytov

V nedeľu 20. 6. 2010 sa konala slávnosť posviacky najnovšieho kostola našej cirkvi – v Rokytove, dcérocirkvi CZ ECAV Bardejov. Príhovor k posväteniu kostola mal biskup VD S. Sabol. Slávnostnú kázeň mal tajomník BÚ VD P. Mihoč.

 

Ján Velebír, zborový farár, Bardejov | 16.7.2010

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Modre

Evanjelici v Modre si 27. júna 2010 pripomenuli 175. výročie posvätenie ich kostola. Na slávnosti sa zúčastnili aj členovia spevokolu z CZ ECAV Bratislava a komorný zbor SALUS z Legionárskej ul. Kázal brat farár Ján Grešo.

 

Edita Škodová | 13.7.2010

viac

Pripomenuli si 50.výročie konfirmácie

V CZ ECAV Podlužany si 20. 6. 2010 pripomenuli svoju konfirmáciu už zosnulým bratom farárom Ondrejom Prostredníkom st. 17 z 29 vtedajších konfirmandov.

 

Darina Lendvayová | 7.7.2010

viac

Karneval v záhrade zborového domu

4. nedeľa po Svätej Trojici bola v cirkevnom zbore Pliešovce venovaná deťom. Začala sa službami Božími k ukončeniu školského roku. Deti, žiaci, ale i dospelí boli upozornení z Božieho slova, že aj keď čoskoro budú prázdniny a čas dovoleniek, nemajú ani vtedy zabúdať na Pána Boha, pretože On nikdy nemá dovolenku a prázdniny pre nás ľudí.

 

K. Kmecová, zborová farárka | 24.6.2010

viac

K šesťdesiatke br. farára Milana Šimku

V tretiu nedeľu po Svätej Trojici, 20. júna 2010, sa v CZ Devičie (Hontiansky seniorát) konali slávnostné služby Božie pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 60 rokov brata zborového farára Mgr. Milana Šimku. Slovo Božie zvestoval biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VMV ZD | 23.6.2010

viac

Spevokoly sa prezentovali v Uhrovci

V nedeľu 6. júna 2010 sa v Ev. chráme Božom v Uhrovci uskutočnilo vystúpenie spevokolov z cirkevných zborov v Považskom senioráte (POS), na ktorom sa zúčastnilo 275 spevokolistov.

 

Daniel Baláž, zborový kaplán Stará Turá | 22.6.2010

viac

Seniorálne stretnutie žien BAS

Ženy z Bratislavského seniorátu sa zišli v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Horné Saliby 6. mája 2010. Prinášame podnetnú prednášku brata farára Štefana Kissa "Forma a kvalita nášho spolužitia".

 

Edita Škodová | 1.6.2010

viac

Pliešovské zvony – stretnutie spevokolov

„Dnes kostolné zvony, pieseň spievajú...“ Touto piesňou otvoril domáci spevokol 16. 5. 2010 zborové podujatie Pliešovské zvony, ktoré má v Pliešovciach už viacročnú tradíciu.

 

Katarína Kmecová, námestná farárka | 26.5.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart