< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Sústredenie podlužianskych spevokolov

Radovať sa pri Bohu a v Bohu – pod týmto mottom sa konalo tohtoročné sústredenie spevokolov podlužianskeho cirkevného zboru v Janoškovom dome. Cestou navštívili CZ Martin a v nedeľu poslúžili spevom v CZ Hybe a Prievidza.

 

Alena Kontšeková  | 19.5.2010

viac

S Radostnými srdiečkami v Novom Meste

Detský spevokol Radostné srdiečka z cirkevného zboru v Podlužanoch 25. 4. 2010 navštívil na službách Božích bratov a sestry v Novom Meste nad Váhom.

 

Z. H. | 6.5.2010

viac

Podpredseda vlády SR a biskup VD ECAV navštívili Evanjelický dom starostlivosti

Evanjelický dom starostlivosti (EDS)v Bratislave 28. 4. 2010 navštívil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a krátko hovoril aj s bratom biskupom VD ECAV Slavomírom Sabolom.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 5.5.2010

viac

Zlatá konfirmácia v Pliešovciach

V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov.

 

K. Kmecová, farárka CZ Pliešovce | 29.4.2010

viac

Na seniorálnom konvente HOS

Seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu sa konal 28. 3. 2010 v sále Obecného úradu Cerovo. Zúčastnilo sa na ňom 150 konventuálov a hostí, medzi ktorými sme privítali brata generálneho biskupa Miloša Klátika a brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu.

 

Anna Kukulová, farárka CZ Cerovo | 31.3.2010

viac

S. Mikovíni – slovenský Leonardo da Vinci

Pod týmto názvom sa pri príležitosti 310. (?) výročia narodenia a 260. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho konali 23. 3. 2010 v Banskej Štiavnici spomienkové podujatia. Deň spomienkových osláv nebol vybratý náhodne – presne v tento deň zomrel S. Mikovíni na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice (pozri v rubrike ECAV - História - Významné osobnosti).

 

Adriana Matejková, Lenka Kusendová  | 31.3.2010

viac

Spomienkové služby Božie na J. M. Petríka

V nedeľu 21. marca 2010 sa v Ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej konali služby Božie pri príležitosti 100. nedožitých narodenín J. M. Petríka, evanjelického farára a teologického profesora.

 

 | 29.3.2010

viac

Seniorálny konvent MYS

21. marca 2010 sa v Skalici zišli delegáti seniorálneho konventu Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku, aby zhodnotili rok 2009 a vytýčili smerovanie seniorátu, ale aj jednotlivých zborov na rok 2010.

 

Peter Švehla, zborový farár | 24.3.2010

viac

Konvent BAS sa zišiel v Čataji

Na konvente Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku sa 20. marca 2010 tentoraz v Čataji (CZ Veľký Grob – Čataj) zišli zástupcovia 27 cirkevných zborov tohto seniorátu, spolu 136 z celkového počtu 163 konventuálov.

 

Edita Škodová | 22.3.2010

viac

K 260. výročiu narodenia Žigmunda Paulínyho

V 2. pôstnu nedeľu sme si počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Zemianske Podhradie pripomenuli 260. výročie narodenia Žigmunda Paulínyho. Jeho meno je na prvom mieste pamätnej tabule v našom chráme.

 

Anna Rydzá | 5.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart